Orginal - Rød

Alle aktueltsaker

Filtrer tema

Filtrer år

Publisert: 17.01.2024

Vervekampanje, desember: Marita Frost, NTL Flyktninghjelpen

Vi vil gratulere Marita Frost fra NTL Flykningehjelpen som vinner av desember måneds vervekampanje. Her får hun overrakt en NTL termoskopp som takk for innsatsen.

Vi vil rette en stor takk til alle våre dedikerte ververe for deres innsats gjennom 2023, som har resultert i imponerende vervetall. Selv om de offisielle tallene for året ennå ikke er klare, er vi glade for å informere at vi har overgått målet vårt om å verve mer enn 250 nye yrkesaktive medlemmer. Dette resultatet er et sterkt vitnesbyrd om fellesskapet og engasjementet blant våre medlemmer for å styrke fagforeningen og kjempe for våre felles interesser. Tusen takk for deres viktige bidrag til vårt voksende fellesskap.

Publisert: 18.12.2023

Vervekampanje - oktober - Linn Kristin S. Grinde, NTL Sjøfartsdirektoratet

Gratulerer til Linn Kristin S. Grinde fra NTL Sjøfarstdirektoratet som ble månedens vervevinner i oktober. Flott at dere står på å verver ute i avdelingene.

Vi minner om vervekampanje i overgangsvinduet. Det blir pengepremie til de to avdelingene med flest vervinger i antall og i prosent, i tillegg blir det trekt en tilfeldig vinner som vinner en elsykkel.

Publisert: 18.12.2023

Vervekampanje - november: Kari Solaas Paulsen, NTL Statisktisk Sentralbyrå Oslo

Månedens vinner av vervekamanjen for november ble Kari Solaas Paulsen. Hun får her overrekt premien, en NTL termoskopp, fra styreleder Dag Roll-Hansen.

Vi vil minne om vervekampanje i overgangsvinduet. Det blir en pengepremie til de to avdelingene med flest vervinger i antall og i prosent, i tillegg blir det trekt en tilfeldig verver som vinner en elsykkel.

Publisert: 18.12.2023

Vervekampanje - september

Månedens vinner i september ble ett medlem i Kirkens Nødhjelp. Vervepremie er overlevert.

Publisert: 10.10.2023

Vervekampanje - august: Kjell-Magne Kristiansen, NTL Domstolene

Månedens vinner for august ble Kjell-Magne Kristiansen fra NTL Domstolene, her avbilet med premien, en termoskopp. Vi gratulerer.

Vi får daglig nye medlemmer, bra dere holder fokuset oppe. En stor takk til alle som gjør en innsats i vervearbeidet.

 

Publisert: 10.10.2023

Vervekampanje august: Kjell-Magne Kristiansen fra NTL Domstolene

Månedens vinner i august ble Kjell-Magne Kristiansen fra NTL Domstolene, her avbildet med premien, en termoskopp. Vi gratulerer.

Vi får nye medlemmer daglig, og det er viktig at dere holder fokuset på verving. Takk til dere alle som gjør en innsats!

NTLs organisasjon

Publisert: 18.08.2023

Vervekampanje juli: Torleif T. Storesund fra NTL Sjøfartsdirektoratet

Vi vil gratulere vinner av juli måned Torleif T. Storesund fra NTL Sjøfartsdirektoratet, som her er avbildet med vervepremien, en NTL termoskopp.

Sammen skal vi nå målet vårt med å øke medlemsantallet med minst 250 yrkesaktive medlemmer innen 30. april 2024. Fortsett det gode vervearbeidet dere gjør ute i avdelingene.

 

NTLs organisasjon

Publisert: 04.08.2023

Vervekampanje - juni - Synne Hammervik, NTL Bufdir og Bufetat

Vi har jo gående både månedlige og lengre vervekampanjer, og om du verver nye medlemmer blir du hver måned med i trekningen av en termoskopp. Vinner i juni var Synne Hammervik fra NTL Bufdir og Bufetat som her får overrakt premien fra Johanne Halsnes Århus i avdelingsstyret sitt.
 
 

Publisert: 20.06.2023

Vervekampanje - mai

Månedens vinner for mai ble Mathilde Dahl fra NTL Statens Pensjonskasse, som her har fått en NTL-termoskopp som premie. Vi gratulerer, og takker for innsatsen så langt.

Vi håper dere alle fortsetter vervingen for fullt selv om det er sommer, erfaringsvis vet vi at mange av dere får nye kollegaer over sommeren. Husk at den viktigste grunnen til at folk ikke er organiserte er at ingen har spurt dem om å bli det.

Lønnsoppgjør

Publisert: 01.06.2023

Lokale lønnsforhandlinger kurs for statsansatte - Oslo 31. mai og 1. juni

Ca 50 tillitsvalgte på kurs i lokale lønnsforhandlinger for statsansatte i Oslo.

Publisert: 10.05.2023

Vervekampanje - april

Månedens vinner for april var Gunvor Haustveit fra NTL Riksantikvaren. Her avbildet med nytt medlem Eldar Høe (i midten) og leder Geir Tvedt (til venstre).

Publisert: 04.05.2023

NTL Finanstilsynet - studietur

Kurs med NTL Finanstilsynet i Madrid.

Publisert: 04.05.2023

1. mai Oslo

Vel overstått 1. mai alle sammen!
 
 
 

Publisert: 04.05.2023

Vervekampanje - mars

Som kjent har vi en månedlig vervekampanje hvor det trekkes ut en tilfeldig verver som får en NTL-termoskopp som takk for innsatsen.
Månedens verver for mars var Sakina Bougato fra NTL Barneverns- og helsenemnda, som fikk overrakt premien fra avdelingens styremedlem Monica!

Publisert: 13.04.2023

Ledersamling 2023 - Sundvolden hotel

Vellykka ledersamling med over 50 deltakere på Sundvolden.

Streik

Publisert: 09.03.2023

Tre uttalelser med støtte til streikende fagorganiserte

Vi er i 2023, men likevel må det fortsatt av og til settes makt bak krav om grunnleggende ting i arbeidslivet, som tariffavtaler og rettferdige pensjonsordninger. NTL Sentralforvaltningens styre vedtok i møte forrige uke tre uttalelser med støtte til streikende fagorganiserte:
 

LOfavør

Publisert: 09.03.2023

Nå får du en ny medlemsfordel i NTL

Landsmøtet i Norsk Tjenestemannslag vedtok 10. november 2022 å innføre LOfavør Advokatforsikring som kollektiv medlemsfordel. 
 

Publisert: 01.03.2023

Våre avtaleområder

NTL Sentralforvaltningen er som et mini-NTL med medlemmer i både staten og innenfor ulike overenskomster. Under er en oversikt over medlemstallet i for de ulike overenskomstene per 1. mars 2023.

NTLs organisasjon

Publisert: 07.04.2022

Kontakt

NTL Sentralforvaltningen har kontorlokaler i Folkets hus på Youngstorget i Oslo.

(Inngang på hjørnet mot Torggata).

Telefonnummeret dit er 22 20 82 45, og e-post er: post@ntl-sf.no.

 

Publisert: 01.07.2021

Staten

Flesteparten av medlemmene både i NTL som helhet og i NTL Sentralforvaltningen er omfattet av det statlige tariffområdet.

Last inn neste 20