Dokumenter, brev og varsler

Dokumenter fra forbundet til organisasjonsleddet, slik som bilag for tilbakeføring av kontingent, legges på medlemsnett istedenfor å sendes ut. På denne måten er dokumentene tilgjengelig uavhengig av personbytte i styret. På samme måte skal dokumenter fra organisasjonsleddet til forbundet, slik som årsmøtepapirer, lastes opp via medlemsnett. Denne metoden sikrer også sikker overføring av opplysningene.

Plassering:

https://intra.ntl.no/Modules/Medlemsservice/Medlemsservice.aspx

Tilgang:

Leder, kasserer og Adm.medlemsopplysninger

Veiledning:

Tema
Hei, jeg heter Isa. Hva kan jeg hjelpe med?