Søk om støtte til å arrangere kurs

Organisasjonsledd kan søke om støtte fra OU-midlene og Aktivitetsfondet for å arrangere kurs for medlemmene.

Tilgang

Leder og studieleder i organisasjonsleddet har automatisk tilgang. I tillegg kan man gi andre i styret rollen "Orgleddkursadministrator" dersom det er hensiktsmessig.

 

Plassering

https://intra.ntl.no/Modules/Kurs/SoknadKursstotte.aspx

 

Veiledning

Søk om støtte til å arrangere kurs

 

Tema
Hei, jeg heter Isa. Hva kan jeg hjelpe med?