Hjem   > Artikkel
article
NTLere på streikevakt i 2012
Foto: Helge Heyerdahl

Lønnsoppgjøret 2020

Lønnsoppgjøret 2020 blir veldig spesielt. Som med alt annet i samfunnet blir også lønnsoppgjøret satt på vent. Oppgjøret vil foregå på høsten, med frontfag i august og frist for oppgjøret i staten 15. september.

Hovedtariffavtalen i staten er forlenget fram til forhandlingsfrist 15. september, og denne datoen er også fristen for å bli medlem i NTL og bli omfattet av forhandlingene for NTLs avtale. Virkningsdato for lønnstillegg blir fastsatt i forhandlingene.

NTLs tariffpolitiske uttalelse for 2020 ligger til grunn for forhandlingene i alle tariffområdene.

Lønnsoppgjøret 2020 er et hovedoppgjør. I de fleste tariffområdene forhandles det da både om lønn og andre bestemmelser i tariffavtalen, slik som arbeidstid, ubekvemstillegg og lignende. Dermed kan også andre enkelttemaer som er viktige i den enkelte avtalen, slik som pensjon eller lignende, kan være tema.

Les mer om hva et lønnsoppgjør egentlig er på Fokusområdesiden om lønnsoppgjør

LOs representantskap bestemte i februar at lønnsoppgjøret 2020 skal organiseres forbundsvist. Det betyr at forbundene forhandler hver for seg i privat sektor. NTL forhandler dermed på egen hånd i Virke- og NHO-områdene. I staten og i Spekter er det alltid samordning mellom forbundene i LO Stat.

Les mer om hvordan du kan engasjere deg i tariffoppgjøret

 

 

Hovedtariffavtalen i staten er forlenget til 15. september. 15. september er da også fristen for når de sentrale partene i staten skal være ferdige med forhandlingene om ny avtale. Medlemskapet følger tariffavtalens varighet.
 
Virkningsdato for lønnstillegg blir fastsatt i forhandlingene.
 
Til grunn for NTLs tarifforhandlinger ligger Landsstyrets tariffpolitiske uttalelse fra februar.

Tema    
Lønnsoppgjør

Av Hallvard Berge
Publisert: 01.04.2020
Sist endret 12.06.2020
Hei, jeg heter Isa. Hva kan jeg hjelpe med?