Hjem   > Artikkel
article
NTLere på streikevakt i 2012
Foto: Helge Heyerdahl

Lønnsoppgjøret 2020

Lønnsoppgjøret 2020 blir veldig spesielt. Som med alt annet i samfunnet blir også lønnsoppgjøret satt på vent. Oppgjøret vil foregå på høsten, med frontfag i august og frist for oppgjøret i staten 15. september.

Les mer om hva et lønnsoppgjør egentlig er på Fokusområdesiden om lønnsoppgjør

Les mer om hvordan du kan engasjere deg i tariffoppgjøret

Lønnsoppgjøret 2020 er et hovedoppgjør. I de fleste tariffområdene forhandles det da både om lønn og andre bestemmelser i tariffavtalen, slik som arbeidstid, ubekvemstillegg og lignende. Dermed kan også andre enkelttemaer som er viktige i den enkelte avtalen, slik som pensjon eller lignende, kan være tema.

LOs representantskap bestemte i februar at lønnsoppgjøret 2020 skal organiseres forbundsvist. Det betyr at forbundene forhandler hver for seg i privat sektor. NTL forhandler dermed på egen hånd i Virke- og NHO-områdene. I staten og i Spekter er det alltid samordning mellom forbundene i LO Stat.

Felles for alle forhandlingene er at NTLs tariffpolitiske uttalelse, som NTLs forbundsstyre vedtar i begynnelsen av februar, som skal legges til grunn for forhandlingene.

Tema    
Lønnsoppgjør

Av Hallvard Berge
Publisert: 01.04.2020
Sist endret 30.04.2020
Hei, jeg heter Isa. Hva kan jeg hjelpe med?