NTLere på streikevakt i 2012
Foto
Helge Heyerdahl

Lønnsoppgjøret 2020

Lønnsoppgjøret 2020 ble utsatt til høsthalvåret på grunn av pandemien. Høsthalvåret blir dermed fullspekket med oppgjør på rekke og rad.

Noen viktige datoer i høstens lønnsoppgjør:

27. aug.: A-delsforhandlinene med Spekter (endte i enighet, mer info her)

14. sept.: LO Stat brøt forhandlingene i staten (se nettsak og detaljer om resultatet)

13.-14. oktober: mekling om oppgjøret i staten. Les om resultatet

4. november: Forhandlinger i studentsamskipnadene i Virke Les om resultatet

5. november: Mekling om oppgjøret i Abelia Les om resultatet

12. november: Mekling i NRK Les om resultatet

26. nov: Spekter-område 4 (virksomheter med definerte samfunnsoppdrag) kom til enighet i fase 3-forhandlinger

1. des.: Forhandlingsfrist NTL-Virke om HUK-avtalene (endte i enighet, last ned protokoll her)

Spekter-område 1 (kultursektoren): Pensjonsspørsmål utsatt til mellomoppgjøret 2021, lønnsjustering forhandles i løpet av 1. kvartal.

NTLs tariffpolitiske uttalelse for 2020 ligger til grunn for forhandlingene i alle tariffområdene.

Lønnsoppgjøret 2020 er et hovedoppgjør. I de fleste tariffområdene forhandles det da både om lønn og andre bestemmelser i tariffavtalen, slik som arbeidstid, ubekvemstillegg og lignende. Dermed kan også andre enkelttemaer som er viktige i den enkelte avtalen, slik som pensjon eller lignende, kan være tema.

Les mer om hva et lønnsoppgjør egentlig er på Fokusområdesiden om lønnsoppgjør

LOs representantskap bestemte i februar at lønnsoppgjøret 2020 skal organiseres forbundsvist. Det betyr at forbundene forhandler hver for seg i privat sektor. NTL forhandler dermed på egen hånd i Virke- og NHO-områdene. I staten og i Spekter er det alltid samordning mellom forbundene i LO Stat.

Hovedtariffavtalen i staten er forlenget fram til forhandlingsfristen 15. september, og denne datoen er også fristen for å bli medlem i NTL og bli omfattet av forhandlingene for NTLs avtale. Virkningsdato for lønnstillegg blir fastsatt i forhandlingene.

Tema
Lønnsoppgjør
Hei, jeg heter Isa. Hva kan jeg hjelpe med?