NTLs selvbetjeningsfunksjoner er alltid åpne.
Foto
Simon Abrams på Unsplash

Selvbetjening på NTLs medlemsnett

Her har vi samlet informasjon om digitale selvbetjeningsfunksjoner på NTLs nettsider.

Veiledninger til selvbetjeningsfunksjonene

Veiledninger og beskrivelser av Min side, medlemslister, styreverv, dokumenter, kursadministrasjon og streikelistevasking finner du på
www.ntl.no/selvbetjening

 

Generelt om tilganger

I organisasjonsledd har leder og kasserer automatisk tilgang til medlemslister, styreverv og dokumenter, mens leder og studieleder har automatisk tilgang til kursadministrasjon og kursstøttesøknad. Den som har tilgang kan også gi andre personer i organisasjonsleddet tilgang ved å registrere dem med rollene Adm.medlemsopplysninger (for medlemslister, styreverv og dokumenter) eller Orgleddkursadministrator (for kursadministrasjon og kursstøttesøknader). Dette er administrative roller som ikke regnes som verv, men de registreres på samme måte som styrevervene på medlemsnett. På den åten kan organisasjonsleddet selv bestemme hvem som skal ha tilgang slik at arbeidet kan fordeles på den mest praktiske måten.

For arbeidsplasser og virksomheter har hovedtillitsvalgt, plasstillitsvalgt og varatillitsvalgt tilgang til medlemslister og til å registrere nye verv på samme nivå og underliggende.

Les mer om forskjellen på medlemslistene per organisajonsledd og per arbeidssted/virksomhet

Tillitsvalgte i organisasjonsleddene kan registrere verv ved virksomheter og arbeidsplasser som er tilknyttet organisasjonsleddet.

 

Ofte stilte spørsmål

Hva gjør jeg hvis en person står på feil arbeidssted?

Man kan rette feil arbeidssted på medlemmer ved å trykke seg inn på den enkelte personens side og velge Endring i arbeidsforholdseksjonen. Man legger inn en melding om hvor personen faktisk jobber, og evt andre opplysninger, og det gamle arbeidsforholdet blir erstattet med den nye informasjonen. Hvis endringen er innenfor samme virksomhet endres arbeidsstedet der og da. Hvis det er på tvers av virksomhetsgrensene går endringen til manuell kontroll på forbundskontoret slik at det skal gå i orden med lønnstrekket. Hvis det er mange som skal endres slik at det er klønete å ta en og en, ta kontakt med info@ntl.no så kan vi vurdere en masseoppdatering.

Hva menes med bedrifter?

Bedrifter er fellesbetegnelse på arbeidssteder, driftsenheter og virksomheter. De er hierarkisk ordnet slik at en virksomhet kan ha mange arbeidssteder under seg, evt med driftsenheter eller andre mellomnivåer mellom. På medlemsnett kommer de til syne på det organisasjonsleddet man blir medlem i hvis man har arbeidsforhold til den bedriften, slik at alle arbeidsstedene innenfor en avdeling eller forening listes ut der, mens kun de som eventuelt er direkte knyttet til landsforeningen kommer fram på landsforeningens sider.

Det som er fint med bedriftene er at man kan hoppe over til bedriften ved å trykke på den lille pila til høyre for bedriftsnavnet og gå inn der og se hvem som har arbeidsforhold på den bedriften, og registrere plasstillitsvalgte. Da kan plasstillitsvalgte få tilgang til medlemslistene for sitt arbeidssted helt uavhengig av vervene i organisasjonsleddene.

Hva gjør jeg hvis listen over arbeidssteder ikke stemmer med virkeligheten?

Endringer i arbeidsstedsstrukturen gjøres sentralt, så si fra til info@ntl.no hvis det er noe som er feil. I utgangspunktet ønsker vi at arbeidsstedsstrukturen skal gjenspeile virkeligheten, men hvis arbeidsgivers organisering er veldig kompleks bør vi forenkle til den graden av kompleksitet vi i praksis har nytte av i det organistatoriske arbeidet. Hvis det er omfattende omorganisering på gang i virksomheten må du uansett varsle forbundskontoret.

Tema
Hei, jeg heter Isa. Hva kan jeg hjelpe med?