Skal du arrangere kurs i organisasjonsleddet? Søk støtte fra OU-midler og Aktivitetsfondet!
Foto
Tri N. Dinh

Søk støtte fra NTL

Avdelinger, foreninger og landsforeninger i NTL kan søke om støtte fra Opplysnings- og utviklingsmidlene. Har organisasjonsleddet svak økonomi og lange reiseavstander, eller det er andre forhold som gir behov for skolering kan det også søkes om støtte fra NTLs aktivitetsfond.

Søknadsskjema for støtte

Les mer om det å arrangere NTL-kurs 

Krav for å få støtte

  • Søknad må være sendt minst 2 måneder før kurset skal avholdes
  • Søknaden må være nøyaktig utfylt, med kostnadsberegning og egenkapital
  • Tema må være organisasjonsfaglig, dvs i henhold til §39 i Hovedavtalen i staten, eller tilsvarende bestemmelser i andre avtaleområder.
  • Kurs for NTL-medlemmer som er ansatt i virksomheter som er medlem av Spekter skal godkjennes av forbundsstyret

 

Satser

Type konferanse

Antall timer, pauser legges til!

Støtte

 

Dagskurs/konferanser

 

Min 2 timer

250,- kr per deltaker

Dagskurs/konferanser

Mer enn 4 timer

Mer enn 250,- kr per deltaker dersom store reiseutgifter. Må spesifiseres i søknad

Kortkurs uten overnatting

Minimum 6 timer over minst to datoer

250,- kr per deltaker per dag

Kortkurs med en overnatting

 

Minimum 8 timer over to datoer

550,- kr per deltaker per dag

Kortkurs med to overnattinger

 

Minimum 12 timer over tre datoer

550,- kr per deltaker per dag

 

Hvor mange deltakere kan du få støtte til?

Dagskonferanser: inntil 60
Kortkurs: inntil 40

For å få utbetalt støtten fra OU-midlene eller Aktivitetsfondet må kursregnskapet sendes forbundskontoret. Det må sendes så fort som mulig, og senest seks uker etter at kurset er avholdt, og må inneholde:

  • Nøyaktig utfylt regnskapsblankett, med underskrift av kursansvarlig
  • NTLs oppropsliste, personlig underskrevet av hver enkelt kursdeltaker og av kursansvarlig
  • Regnskapsunderlag for de kostnader som fremkommer på regnskapsblanketten (kopi av regninger og lignende)
  • Detaljert program for kurset

 

Eksempel på utregning av støtte

Her regner vi ut støtten fra OU-midlene for kortkurs m/overnatting:


Antall deltakere x antall dager (maks tre dager) x kr 550
Eksempel: 30 deltakere x to dager x kr 550 = kr 33 000
Hvis kurset er uten overnatting må du bytte ut kr 550 med kr 250.

Tema
Kompetanse
Hei, jeg heter Isa. Hva kan jeg hjelpe med?