ARRANGERE KURS I ORGANISASJONSLEDDET

NTLs organisasjonsledd arrangerer egne kurs, og hoveddelen av NTLs kursvirksomhet foregår lokalt. Forbundet oppmuntrer organisasjonsleddene til å fortsette å arrangere kurs og søke støtte gjennom de ulike fondene som partene i arbeidslivet eier og vårt eget Aktivitetsfond.

Hei, jeg heter Isa. Hva kan jeg hjelpe med?