ARRANGERE KURS I ORGANISASJONSLEDDET

NTLs organisasjonsledd arrangerer egne kurs, og hoveddelen av NTLs kursvirksomhet foregår lokalt. Forbundet oppmuntrer organisasjonsleddene til å fortsette å arrangere kurs og søke støtte gjennom de ulike fondene som partene i arbeidslivet eier og vårt eget Aktivitetsfond.

Kursportalen

Bruk NTLs kursportal og dra nytte av kalender, påmeldingsskjema og mye mer.

ReadMore

Håndbok

I håndbok for studiledere finner du alt du trenger å vite om lokale kurs i NTL

ReadMore

Søk støtte fra NTL

Du kan søke økonomisk støtte fra NTL for å gjennomføre kurset ditt.

ReadMore

Aktivitetsfondet

Søk ekstra støtte i aktivitetsfondet hvis orgleddet har lite penger

ReadMore

Reiseregning

Bruk dette skjemaet for å sende reiseregninger til NTL

ReadMore

Regnskapsblankett

Bruk regnskapsblanketten når du rapporterer til NTL for kursstøtten.

ReadMore

Evalueringsskjema

Her er et enkelt evalueringsskjema du kan ta utgangspunkt i hvis du vil.

ReadMore
Hei, jeg heter Isa. Hva kan jeg hjelpe med?