Medlemsdemokratiet er fundamentalt for NTL, og med årsmøter og representantskapsmøter i organisasjonsleddene kan medlemmene delta i beslutningsprosessen i forbundet.
Foto
LO Media

Årsmøter og representantskapsmøter

Alle organisasjonsledd i NTL har et besluttende organ. Avdelinger og foreninger har årsmøte, mens landsforeningenes besluttende organ kalles representantskapsmøte, siden avdelingene som er tilknyttet landsforeningen kan sende representanter til dette møtet.

Prøv NTLs e-læringskurs om gjennomføring av årsmøter (krever at du logger inn)

NB: les om utsatt og digitalt årsmøte på grunn av koronapandemien

Årsmøtet skal normalt avholdes innen utgangen av første kvartal hvert år, men det er mulig å søke om å ha årsmøte sjeldnere på grunnlag av lange reiseavstander eller andre forhold. Årsmøtet ska blant annet behandle beretning, regnskap og budsjett og eventuelle innkomne forslag, samt velge styre. Alle detaljer om hva årsmøtet skal gjøre finner du normalvedtektene for NTLs organisasjonsledd, §2, ledd 7 for avdelinger og §3, ledd 3 for foreninger.

Representantskapsmøtet i landsforeningene skal avholdes minst hvert fjerde år. Representantskapet består av landsforeningens styre og representanter fra avdelingene og eventuelle direkte tilsluttede medlemmer. Alt om representantskapsmøtets oppgaver og hvordan det settes sammen finner du i normalvedtektenes §2, ledd 3.

Etter møtene skal resultatene rapporteres inn til NTL. Det som skal rapporteres inn er:

- Protokollen fra møtet

- Regnskap

- Årsberetning

- Styrets sammensetning

Dette skal rapporteres inn via organisasjonsleddets side på NTLs medlemsnett. Protokoll, regnskap og årsberetning lastes opp i seksjonen årsrapporter, mens styrevervene registreres i styreseksjonen. Du finner veiledning til alt dette på denne siden: https://www.ntl.no/selvbetjening

Tema
NTLs organisasjon
Hei, jeg heter Isa. Hva kan jeg hjelpe med?