Husk å si fra til NTL når du er blitt pensjonist, så får du gunstige medlemsvilkår.
Foto
Tsuneya on Unsplash

Har du blitt pensjonist?

Har du blitt alderspensjonist, uførepensjonist eller AFP-pensjonist? Eller mottar du arbeidsavklaringspenger (AAP) eller er midlertidig ufør etter vedtak fra Statens pensjonskasse? NTL-medlemmer som går av med pensjon bør huske å varsle NTL om dette. Her er det du må huske:

Meld fra til forbundet per telefon (23068400) eller epost (post@ntl.no) fra hvilken dato du går av. Oppgi navn og medlemsnummer. Ved å logge deg inn på NTLs Medlemsnett, kan du kontrollere statusen på ditt medlemskap.

Følgende vilkår gjelder for pensjonistmeldemmer:

Pensjonister uten pensjonsgivende inntekt: Gratis medlemskap. LOfavør innboforsikring er inkludert dersom du har vært tilknyttet (dvs. betalt for) ordningen sammenhengende de siste 10 år (som yrkesaktiv og/eller pensjonist i NTL eller et annet LO-forbund). Hvis du ikke har hatt innboforsikringen sammenhengende i ti år betaler du forsikringspremie på lik linje med yrkesaktive fram til du når disse ti årene.

I tillegg har du som pensjonistmedlem de samme medlemsfordelene som ordinære medlemmer gjennom fordelsprogrammet LOfavør. Fordelene inkluderer rabatt på feriereiser, elektrisitet, advokatbistand og annet. Se LOfavørs hjemmesider for mer informasjon.

Pensjonist i gradert stilling, eller som har arbeid i tillegg til pensjon, betaler vanligvis 1.1 % av lønn + premie for LOfavør innboforsikring, i likhet med ordinært yrkesaktive medlemmer. Men hvis du er ansatt på pensjonistvilkår etter statens personalhåndbok punkt 10.12.2 og dermed får godtgjøring som ikke ikke er pensjonsgivende blir du fritatt for kontingent på lik linje med andre pensjonistmedlemmer i NTL. I slike tilfeller gjelder også reglene for forsikringspremie for pensjonistmedlemmer.

Tema
NTLs organisasjon
Hei, jeg heter Isa. Hva kan jeg hjelpe med?