Hjem   > Artikkel
article
Premien for NTLs kollektive forsikringsordninger trekkes fra lønn sammen med medlemskontingenten. Her finner du prisene.
Foto: LOfavør

Priser på innbo- og reiseforsikring

Følgende priser gjelder fra 1. januar 2021

Medlemskategori   Innboforsikring   Kollektiv Topp
Reiseforsikring
Forsvarspakken***
Ordinært medlem   kr. 85 per måned   kr. 91 per måned  
Student   inkludert    Tilbys ikke**  
Lærling   inkludert   Tilbys ikke**  
Pensjonist u/ 67 år
    inkludert*   kr. 1156 per år****  
Pensjonist o/ 67 år   inkludert*   kr. 1408 per år****  
Medlemmer under 27 år
        kr. 584 per måned
Medlemmer fra og med 27 år         kr. 799 per måned

 

* Forutsetter at du har vært tilknyttet LOfavør Innboforsikring sammenhengende de siste 10 år (via NTL eller annet LO-forbund). Hvis ikke er prisen lik den som gjelder for yrkesaktive.

** Studenter og lærlinger kan bestille reiseforsikring fra LOfavør til gunstig pris på individuell basis. Les mer om student- og lærlingforsikring

*** Forsikringspakke for ansatte i forsvarssektoren. Les mer om disse forsikringene.

**** Pensjonister kan ikke tegne ny reiseforsikring, kun videreføre aktive reiseforsikringer fra tiden som yrkesaktivt medlem

Tema    
LOfavør

Av Hallvard Berge
Publisert: 30.03.2018
Sist endret 04.06.2021
Hei, jeg heter Isa. Hva kan jeg hjelpe med?