Premien for NTLs kollektive forsikringsordninger trekkes fra lønn sammen med medlemskontingenten. Her finner du prisene.
Foto
LOfavør

Priser på innbo-, reise- og advokatforsikring

Fra 1. januar 2024 gjelder følgende priser:

 

 

Medlemskategori   Innboforsikring   Kollektiv Topp
Reiseforsikring
Advokatforsikring Forsvarspakken***
Ordinært medlem   kr. 107 per måned   kr. 113 per måned kr. 66 per måned  
Selvstendig   kr. 107 per måned   kr. 113 per måned kr. 66 per måned  
Student   inkludert   Tilbys ikke** Inkludert  
Lærling   inkludert   Tilbys ikke** Inkludert  
Pensjonist u/ 67 år
  kr. 1284 / inkludert*   kr. 1420 per år****    
Pensjonist o/ 67 år   kr. 1284 / inkludert*   kr. 1732 per år****    
Medlemmer under 27 år
          kr. ..... per måned
Medlemmer fra og med 27 år           kr. ..... per måned

 

* Medlemmer som får pensjoniststatus fra og med 1.1.2024 kan beholde LOfavør innboforsikring på samme vilkår som yrkesaktive medlemmer (men faktureres årlig). For medlemmer som var pensjonister før 31.12.2023 betaler forbundet forsikringen fram til LOs gratis forsikringstilbud til medlemmer som er 75 år eller eldre trer i kraft. Det er en forutsetning at medlemmet har vært medlem i NTL og betalt forsikringen i 10 år sammenhengende som yrkesaktiv og/eller pensjonist.

** Studenter og lærlinger kan bestille reiseforsikring fra LOfavør til gunstig pris på individuell basis. Les mer om student- og lærlingforsikring

*** Forsikringspakke for ansatte i forsvarssektoren. Les mer om disse forsikringene.

**** Pensjonister kan ikke tegne ny reiseforsikring, kun videreføre aktive reiseforsikringer fra tiden som yrkesaktivt medlem

 

Tema
LOfavør
Hei, jeg heter Isa. Hva kan jeg hjelpe med?