Premien for NTLs kollektive forsikringsordninger trekkes fra lønn sammen med medlemskontingenten. Her finner du prisene.
Foto
LOfavør

Priser på innbo-, reise- og advokatforsikring

Fra 1. januar 2023 gjelder følgende priser:

 

 

Medlemskategori   Innboforsikring   Kollektiv Topp
Reiseforsikring
Advokatforsikring Forsvarspakken***
Ordinært medlem   kr. 91 per måned   kr. 96 per måned kr. 63 per måned  
Selvstendig   kr. 91 per måned   kr. 96 per måned kr. 63 per måned  
Student   inkludert   Tilbys ikke** Inkludert  
Lærling   inkludert   Tilbys ikke** Inkludert  
Pensjonist u/ 67 år
  inkludert*   kr. 1216 per år**** Kommer i 1.1.2024  
Pensjonist o/ 67 år   inkludert*   kr. 1480 per år**** Kommer i 1.1.2024  
Medlemmer under 27 år
          kr. 590 per måned
Medlemmer fra og med 27 år           kr. 800 per måned

 

* Forutsetter at du har vært tilknyttet LOfavør Innboforsikring sammenhengende de siste 10 år (via NTL). Hvis ikke er prisen lik den som gjelder for yrkesaktive, men faktureres årlig (kr. 1092 per år).

** Studenter og lærlinger kan bestille reiseforsikring fra LOfavør til gunstig pris på individuell basis. Les mer om student- og lærlingforsikring

*** Forsikringspakke for ansatte i forsvarssektoren. Les mer om disse forsikringene.

**** Pensjonister kan ikke tegne ny reiseforsikring, kun videreføre aktive reiseforsikringer fra tiden som yrkesaktivt medlem

Tema
LOfavør
Hei, jeg heter Isa. Hva kan jeg hjelpe med?