Premien for NTLs kollektive forsikringsordninger trekkes fra lønn sammen med medlemskontingenten. Her finner du prisene.
Foto
LOfavør

Priser på innbo- og reiseforsikring

Følgende priser gjelder fra 1. januar 2022

 

 

Medlemskategori   Innboforsikring   Kollektiv Topp
Reiseforsikring
Forsvarspakken***
Ordinært medlem   kr. 86 per måned   kr. 91 per måned  
Selvstendig   kr. 86 per måned   kr. 91 per måned  
Student   inkludert   Tilbys ikke**  
Lærling   inkludert   Tilbys ikke**  
Pensjonist u/ 67 år
  inkludert*   kr. 1156 per år****  
Pensjonist o/ 67 år   inkludert*   kr. 1408 per år****  
Medlemmer under 27 år
        kr. 590 per måned
Medlemmer fra og med 27 år         kr. 800 per måned

 

Fra 1. januar 2023 gjelder følgende priser:

 

Medlemskategori   Innboforsikring   Kollektiv Topp
Reiseforsikring
Forsvarspakken***
Ordinært medlem   kr. 91 per måned   kr. 96 per måned  
Selvstendig   kr. 91 per måned   kr. 96 per måned  
Student   inkludert   Tilbys ikke**  
Lærling   inkludert   Tilbys ikke**  
Pensjonist u/ 67 år
  inkludert*   kr. 1212 per år****  
Pensjonist o/ 67 år   inkludert*   kr. 1476 per år****  
Medlemmer under 27 år
        pris kommer
Medlemmer fra og med 27 år         pris kommer

 

* Forutsetter at du har vært tilknyttet LOfavør Innboforsikring sammenhengende de siste 10 år (via NTL eller annet LO-forbund). Hvis ikke er prisen lik den som gjelder for yrkesaktive, men faktureres årlig (kr. 1091 per år).

** Studenter og lærlinger kan bestille reiseforsikring fra LOfavør til gunstig pris på individuell basis. Les mer om student- og lærlingforsikring

*** Forsikringspakke for ansatte i forsvarssektoren. Les mer om disse forsikringene.

**** Pensjonister kan ikke tegne ny reiseforsikring, kun videreføre aktive reiseforsikringer fra tiden som yrkesaktivt medlem

Tema
LOfavør
Hei, jeg heter Isa. Hva kan jeg hjelpe med?