Hjem   > Artikkel
article
Premien for NTLs kollektive forsikringsordninger trekkes fra lønn sammen med medlemskontingenten. Her finner du prisene.
Foto: LOfavør

Priser på innbo- og reiseforsikring

Følgende priser gjelder fra 1. januar 2020

Medlemskategori   Innboforsikring   Kollektiv Topp
Reiseforsikring
Soldatforsikring***
Ordinært medlem   kr. 84 per måned   kr. 87 per måned  
Student   inkludert    Tilbys ikke**  
Lærling   inkludert   Tilbys ikke**  
Pensjonist u/ 67 år
    inkludert*   kr. 1104 per år****  
Pensjonist o/ 67 år   inkludert*   kr. 1344 per år****  
Soldat 18-27 år   inkludert   inkludert kr. 615 per måned
Soldat 28-59 år   inkludert   inkludert kr. 819 per måned

 

* Forutsetter at du har vært tilknyttet LOfavør Innboforsikring sammenhengende de siste 10 år (via NTL eller annet LO-forbund). Hvis ikke er prisen lik den som gjelder for yrkesaktive.

** I fordelsprogrammet LOFavør tilbys studenter og lærlinger tilpassede forsikringer for denne gruppen. Les mer om dette.

*** Forsikringspakke for OR 2-4/ Grenader eller Konstabel i Forsvaret. Les mer om disse forsikringene.

**** Pensjonister kan ikke tegne ny reiseforsikring, kun videreføre aktive reiseforsikringer fra tiden som yrkesaktivt medlem

Tema    
LOfavør

Av Hallvard Berge
Publisert: 30.03.2018
Sist endret 30.03.2020
Hei, jeg heter Isa. Hva kan jeg hjelpe med?