Bli med og hør Inger Marie Hagen innlede om hovedavtalen i staten!
Foto
Rosa Johnsen / Inventas

Webinar: Fafo-rapport om hovedavtalen i staten

Onsdag 13. januar kl 14.00 – 15.30 arrangerer NTL webinar om den nye Fafo-rapporten "Hovedavtalen i staten – et godt virkemiddel for samarbeid, medbestemmelse og utvikling?". Bli med og hør Inger Marie Hagen fra Fafo presentere rapporten og diskutere med andre NTL-tillitsvalgte!

Delta med denne Teams-lenka

Les også: - Vi blir drept med et smil (omtale av rapporten)

Hovedavtalen i staten er et viktig grunnlag for samarbeidet mellom arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjonene. Avtalen reforhandles jevnlig og denne rapporten skal bidra til at partene får et best mulig kunnskapsgrunnlag foran neste reforhandlingsrunde. Rapporten er bygget på en e-postbasert spørreundersøkelse blant ledere og tillitsvalgte, samt intervjuer med partene på ulike nivåer i sju statlige virksomheter.

Inger Marie Hagen fra Fafo, vil presenterer rapportens hovedfunn. Det vil bli anledning til spørsmål og diskusjon.

Tema
Medbestemmelse
Hei, jeg heter Isa. Hva kan jeg hjelpe med?