Kjersti Barsok

Brudd i lønnsforhandlingene i staten

-Vi gikk inn i årets forhandlinger med tydelige krav og forventninger både til ei ramme som gir rom for reallønnsvekst, og at de som har lavest lønn skal få mest, sier NTLs leder Kjersti Barsok. Det er bare å konstatere at vi trenger hjelp av mekleren for å komme fram til en akseptabel løsning.

LO Stat brøt forhandlingene med arbeidsgiver i staten. Det neste som skjer er å møte hos Riksmekleren. Frist for meklingen er 26. mai.

LO Stat som forhandler på vegne av NTL og de andre LO-forbundene i staten brøt forhandlingene med staten i årets mellomoppgjør.

Vi visste at årets forhandlinger ville bli krevende, både på grunn av resultatet i fjor, og fordi koronasituasjonen preger både landet og selve gjennomføringen av forhandlingene. Det at arbeidsgiver i første krav vil ha alle pengene til lokale forhandlinger uten streikerett viser jo hvor langt fra hverandre vi startet. Selv om staten nærmet seg noe på profilen så var vi ikke i nærheten av forhandlingsløsning.

Det er klart vi er skuffa over at staten i liten grad er villig til å komme våre rettferdige krav i møte. Vi vil sikre hele laget og samtidig bidra til å heve de lavest lønte. Vi vil også minske forskjellene mellom kvinner og menn, sier NTL-lederen.

Sentralt i våre krav er derfor å sikre en god fordeling gjennom å fordele pengene ved de sentrale forhandlingene. Statens tilbud hadde en fordelingsprofil som ikke ville gjøre noe med ulikhetene opparbeidet gjennom år. Det kan vi rett og slett ikke være med på, sier Barsok.

Også YS og Unio brøt forhandlingene i statsoppgjøret.

Oppgjøret går nå til mekling som vil starte i løpet av neste uke, med frist 26. mai. Dersom partene der ikke kommer til enighet, vil en streik iverksettes 27. mai

Les mer på nettsidene til NTL og LO Stat. Du kan også finne spennende artikler om fagbevegelsen og tariffoppgjøret på FriFagbevegelse

Tema
Lønnsoppgjør
Hei, jeg heter Isa. Hva kan jeg hjelpe med?