Send inn en støttemarkering du også! :-)
Foto
Kjersti Barsok

Støtteerklæringer til de streikende i kultursektoren

Det kommer stadig inn støttemarkeringer for de streikende i kultursektoren. NTL, Creo og Fagforbundet streiker for rettferdig pensjon i teater-, opera- og orkestersektoren.

Les mer om streiken i kultursektoren.

 

Støtteerklæring fra Fellesorganisasjonen
Fellesorganisasjonen støtter streiken i kultursektoren, og forbundsleder Mimmi Kvisvik skriver blant annet følgende i støtteerklæringen:

- FO støtter særlig kravet om å sikre kvinner en rettferdig pensjon som gir livslang utbetaling. Kvinner lever lengre enn menn og blir straffet for det i en innskuddspensjonsordning slik tilbudet fra arbeidsgiver ligger.  Dette er urettferdig og diskriminerende, og ikke akseptabelt i 2021. En pensjonsordning som gir lik uttelling for kvinner og menn koster lite for arbeidsgiver lite er av stor verdi for den ansatte og særlig for kvinner.

 

Støtteerklæring fra Parat
Parat støtter kulturstreiken, og forbundsleder Unn Kristin Olsen skriver i støtteerklæringen at "pensjon er en grunnleggende rettighet, og kravet om en forutsigbar, kjønnsnøytral og livslang pensjon er viktig ikke bare for kulturarbeiderne, men for store deler av det norske arbeidsliv."

 

Støtteerklæring fra Heismontørenes fagforening
Heismontørenes fagforening støtter kulturstreiken, og leder Markus Hansen gjør det klart at arbeidsgivere som ikke går med på rettferdig pensjon ikke kan regne med nye heiser med det første: "Vi vil også gjøre det klart at våre medlemmer ikke kommer til å hjelpe arbeidsgiverne med å reparere deres heiser på disse kulturinstitusjonene så lenge streiken pågår. Våre medlemmer vil snu i døra om de ser én eneste gul streikevest, og vi anser reparasjoner på disse løfteinnretningene som streikebryteri om det blir utført arbeid mens streiken pågår."

 

Støtteerklæring fra Pensjon for alle
Styret i Pensjon for alle gir sin fulle støtte til de streikende i kultursektoren for en hybridpensjon. Styret skriver blant annet: "Det er merkelig at samtidig som vi skal jobbe lenger, med den begrunnelse at levealderen øker, så stanser utbetaling fra innskuddspensjon ved 77 eller 82 år.  Vi har  tenkt å ha et godt liv også etter det."

 

Støtteerklæring fra Delta
Delta støtter kulturstreiken. I støtteerklæringen skriver Deltas forbundsleder Lizzie Ruud Thorkildsen blant annet: - Kravet om en pensjonsordning som er forutsigbar og like god for kvinner og menn, er prinsipielt viktig. Det er derfor en viktig kamp å ta.

 

Støtteerklæring fra Utdanningsforbundet i Oslo
Utdanningsforbundet i Oslo støtter kulturstreiken, og Jorunn Folkvord skriver blant annet at de streikende tar "en viktig kamp som er av stor betydning for både deres medlemmer og for andre som kjemper for rettferdige og gode pensjonsordninger. [...] Pensjon er en sentral del av lønns- og arbeidsvilkårene, og vi stiller oss helt uforstående til at kvinner skal få dårligere ordninger enn menn." I oktober kom de til og med med ytterligere en støtteerklæring, som du finner på Utdanningsforbundet sine nettsider.

 

Støtteerklæring fra LO i Agder
LO i Agder støtter streiken og skriver blant annet: "Dere er modige. Pandemien har allerede rammet dere hardt, men her står dere, side om side, og kjemper for deres rett. Retten til en rettferdig pensjonsordning."

 

Støtteerklæring fra Lokomotivpersonalets forening i Oslo
Lokomotivpersonalets forening i Oslo støtter kulturstreiken og i støtteerklæringen skriver de blant annet: - De seinere åra har stadig flere arbeidsfolk fått bytta ut gode, kollektive og livslange ytelsespensjoner med dårlige individuelle innskuddsordninger. Ofte uten kamp, med et enkelt pennestrøk. Vi hyller dere som nå reiser dere i kamp for å beholde det såmange allerede har tapt. Kampen dere fører er prinsipielt viktig - og den er til stor
inspirasjon for resten av fagbevegelsen!

 

Støtteerklæring fra Skolenes landsforbund
Skolenes landsforbund støtter streiken, og leder Mette Johnsen Walker skriver blant annet at "Livslang og kjønnsnøytral pensjon er en selvfølge!". Les hele erklæringen her.

 

Støtteerklæring fra FLT
Forbundet for ledelse og teknikk støtter kulturstreiken, og forbundsleder Ulf Madsen sier blant annet i følgende i støtteerklæringen fra FLT: — Dette er en rettferdig og viktig streik. Kvinner bør selvsagt ikke godta en pensjonsordning som gir dårligere utbetaling enn det menn får, fordi de lever lengre.

 

Støtteerklæring fra Rødt
Rødt støtter kulturstreiken, og i støtteerklæringen skriver faglig leder i partiet Markus Hansen blant annet: – Det skulle bare mangle at også kulturarbeidere har en pensjon som er kollektiv, livsvarig og like god for kvinner som for menn. Dette er en streik som handler om å ikke la seg presse inn i en pensjonsordning der det er arbeidstakerne som tar all risiko.

 

Støtteerklæring fra Sosialistisk Venstreparti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

forbundsleder Ulf Madsen

Stotteerkl-Parat.pdf

lokomitivforening.pdf

Skolenes-landsforbund.pdf

stotteerkl-FO-030921.pdf

Tema
Streik
Hei, jeg heter Isa. Hva kan jeg hjelpe med?