NTL, Creo og Fagforbundet streiker for rettferdig pensjon i teater-, opera- og orkestersektoren.
Foto
Rosa Johnsen / Inventas

Vi streiker for rettferdig pensjon i kultursektoren

Det er streik i teater-, opera- og orkestersektoren etter at LO Stat og Spekter ikke kom til enighet om pensjonsordning for kulturarbeiderne.

Les også: Hva er streik, og hva må jeg gjøre hvis jeg er omfattet?

Les også: Streiken trappes opp til fase 2, til fase 3, til fase 4 og til fase 5

Sjekk ut: Bilder fra kulturstreiken

Les også: Støtteerklæringer til kulturstreiken

Les også: Spekter, det er ingen skam å snu (kronikk i Dagsavisen)

NTL og LO Stat gikk i 2016 med på en midlertidig pensjonsordning (innskuddspensjon) for å sikre økonomien og bærekraften til kulturinstitusjonene. Vi hadde en felles målsetting med arbeidsgiverne om en pensjon som varer livet ut og som virker likt for kvinner og menn. Det løftet løper de fra nå.

- Arbeidsgiverne har i realiteten bedt om denne streiken i mange år. Nå har det fått den, sier Lise Olsen, nestleder i LO Stat og forhandlingsleder.
Les også: LO Stat sin pressemelding om streiken

Arbeidsgiverne står bom fast på at vi skal godta en pensjonsordning hvor kvinner og menn får ulik pensjonsutbetaling - i en sektor hvor om lag halvparten av de ansatte er kvinner, og alle hadde en kjønnsnøytral og livsvarig pensjon før 2016.

En ung kvinne vil tape mye på ordningen arbeidsgiver tilbyr (innskuddspensjon). Differansen vil utgjøre over 1.000 kroner i måneden, eller i alt over 400.000 i løpet av tida fra hun går av med pensjon til hun oppnår forventet levealder. Lever hun lenger vil forskjellen være enda større. Lik pensjon for kvinner og menn vil koste arbeidsgiver lite, men betyr mye for de ansatte.

- Det første direktørene gjør etter en lang periode med permitteringer, stengte scener og svak økonomi er å tvinge ansatte ut i streik. Skal vi ha et levende kulturliv i Norge er vi nødt til å ha rettferdige vilkår, sier 1. nestleder i NTL Fredrik Oftebro

Hybridpensjon er en gylden middelvei, og viderefører viktige kvaliteter i pensjonsordningen vi gikk fra i 2016. Derfor streiker vi for hybridpensjon.
- Hybrid er forutsigbar og trygg.
- Hybrid likestiller kvinner og menn.
- Hybrid varer livet ut, mens innskudd kun har utbetaling i et bestemt antall år, ofte i 10 år.

 

Last ned materiell:

Streikeflyer A5 to sider

Streikeflyer A4 en side

 

Kontaktpersoner i NTL ifm denne streiken:

Om streikegrunnlag, uttak og gjennomføring:
Forbundssekretær Dag Agledal, 92248452, dag.agledal@ntl.no

Presse:
1. nestleder Fredrik Oftebro, 91132117, fredrik.oftebro@ntl.no
Informasjonsansvarlig Tove Lise Granli, 91859230, tlg@ntl.no

 

Her streiker kulturansatte:

- Den Nationale Scene (48)
- Bergen Filharmoniske Orkester (114)
- Den Norske Opera & Ballett (113)
- Det Norske Teatret (73)
- Nationaltheatret (37)
- Rogaland Teater (32)
- Kilden - Kristiansand Symfoniorkester (24)
- Kilden Teater og Konserthus (32)
- Trøndelag Teater (34)
- Oslo Nye Teater (22)
- Hålogoland Teater (19)
- Teater Innlandet (9)

Tema
Streik
Hei, jeg heter Isa. Hva kan jeg hjelpe med?