En engasjert fagforening

NTL jobber for trygghet for arbeid og inntekt, faglige rettigheter, offentlige tjenester av høy kvalitet, tilstrekkelig finansiering av velferdstjenester og utdanningsinstitusjoner og en offensiv miljøpolitikk. NTL er partipolitisk uavhengig, men med en tydelig politisk profil basert på fellesskap, solidaritet og velferd og demokrati.

Mesteparten av NTLs politikk står i NTLs prinsipp og handlingsprogram, som er vedtatt av landsmøtet. I det daglige finner du denne politikken anvendt i høringssvar, uttalelser og temanotater.

Den nye loven om statens ansatte trådde i kraft 1. juli 2017. NTLs lovspeil hjelper deg til å gjøre deg kjent med lovendringene. Her kan du også se vår anbefalinger som vil være nyttige ved reforhandling om personalreglement og en mer generell veiledning om personalreglement. Les mer her

Fokusområder

Hei, jeg heter Isa. Hva kan jeg hjelpe med?