NTLs prinsipp- og handlingsprogram

NTLs prinsipp-og handlingsprogram vedtas av landsmøtet og legger grunnlaget for NTLs politiske engasjement

Høringssvar og uttalelser

skriv.gif
Les høringssvarene som NTL har sendt i forbindelse med aktuelle politiske saker

Statsbudsjettet

statsbudsjettet
NTL sender innspill til fagkomiteene på stortinget i forbindelse med behandlingen av statsbudsjettet

Markedsstyring i staten

Les rapporten fra NTLs markedsstyringsutvalg

NTLs vedtekter 2019-22

Nye vedtekter ble vedtatt på NTLs landsmøte i november 2018.