Orginal - Rød

Om oss

NTL Mattilsynet

Velkommen til de nye hjemmesidene for NTL i Mattilsynet. Vi jobber nå med å legge inn informasjon her fortløpende

Foto
Per-Otto Iversen

NTL i Mattilsynet er en åpen organisasjon hvor alle ansatte i Mattilsynet kan bli medlem.

NTL er det største forbundet i staten.

NTL er partipolitisk uavhengig, men ikke politisk nøytrale.

Det er ulike fagforeninger i Mattilsynet og en av dem er Norsk Tjenestemannslag.

NTL Mattilsynet har medlemmer i alle utdanningsgrupper/ledernivåer og organiserer bredt i hele Mattilsynet.

For å få god hjelp i arbeidsrelaterte saker, er det godt å ha en sterk fagforening i ryggen.

NTL Mattilsynet er representert i samarbeidsforum i hele Mattilsynet og her er NTL en aktiv part som ivaretar medlemmer og ansattes rettigheter.

NTL Mattilsynet er part i lokale lønnsforhandlinger etter Hovedtariffavtalen.

Norsk Tjenestemannslag tilbyr gode kollektive forsikringer, (hjem og reiseforsikring for hele familien) som inngår i medlemskapet. Ytterligere info om disse kollektive ordningene finnes på ntl.no og på Lofavør https://www.lofavor.no/

Ved tvister i arbeidslivet har NTL gode tillitsvalgte og får fri hjelp av LO sin juridiske avdeling ved behov for spisset juridisk kompetanse.

NTL Mattilsynet blir invitert til å komme med høringsinnspill i saker som gjelder offentlig sektor, faglig og politisk, og vi har dermed muligheter til å påvirke videre prosesser.

Norsk Tjenestemannslag arrangerer ulike kurs med ulike tema. Kurskatalogen finnes på NTL sine nettsider. Disse arrangeres som regel ved NTL’s kurssted på Sørmarka. Her er reise, opphold og kurs i sin helhet dekket av NTL.

NTL i Mattilsynet arrangerer regionale/avdelingsvise kurs for medlemmene der også alle utgifter er dekket. Kursdestinasjonene varierer fra kurs til kurs i inn- og utland.

NTL Mattilsynet

Foto
Per-Otto Iversen

Velkommen til de nye hjemmesidene for NTL i Mattilsynet. Vi jobber nå med å legge inn informasjon her fortløpende

NTL i Mattilsynet er en åpen organisasjon hvor alle ansatte i Mattilsynet kan bli medlem.

NTL er det største forbundet i staten.

NTL er partipolitisk uavhengig, men ikke politisk nøytrale.

Det er ulike fagforeninger i Mattilsynet og en av dem er Norsk Tjenestemannslag.

NTL Mattilsynet har medlemmer i alle utdanningsgrupper/ledernivåer og organiserer bredt i hele Mattilsynet.

For å få god hjelp i arbeidsrelaterte saker, er det godt å ha en sterk fagforening i ryggen.

NTL Mattilsynet er representert i samarbeidsforum i hele Mattilsynet og her er NTL en aktiv part som ivaretar medlemmer og ansattes rettigheter.

NTL Mattilsynet er part i lokale lønnsforhandlinger etter Hovedtariffavtalen.

Norsk Tjenestemannslag tilbyr gode kollektive forsikringer, (hjem og reiseforsikring for hele familien) som inngår i medlemskapet. Ytterligere info om disse kollektive ordningene finnes på ntl.no og på Lofavør https://www.lofavor.no/

Ved tvister i arbeidslivet har NTL gode tillitsvalgte og får fri hjelp av LO sin juridiske avdeling ved behov for spisset juridisk kompetanse.

NTL Mattilsynet blir invitert til å komme med høringsinnspill i saker som gjelder offentlig sektor, faglig og politisk, og vi har dermed muligheter til å påvirke videre prosesser.

Norsk Tjenestemannslag arrangerer ulike kurs med ulike tema. Kurskatalogen finnes på NTL sine nettsider. Disse arrangeres som regel ved NTL’s kurssted på Sørmarka. Her er reise, opphold og kurs i sin helhet dekket av NTL.

NTL i Mattilsynet arrangerer regionale/avdelingsvise kurs for medlemmene der også alle utgifter er dekket. Kursdestinasjonene varierer fra kurs til kurs i inn- og utland.

Styret vårt

Nestleder

Håvard Olaf Nielsen

Leder

Terje Olsen

Studieleder

Håvard Olaf Nielsen

Sekretær

Marianne Johansen Myrbraaten

Kasserer

Mette Pettersen

Ungdomskontakt

Viktoria Vereide

Våre avdelinger

NTL Mattilsynet Midt

Janne Enlid

NTL Mattilsynet Øst

Trude Henriette Skaug Andersen

NTL Mattilsynet Nord

Håvard Olaf Nielsen

NTL Mattilsynet Sør og Vest

Terje Olsen

NTL Mattilsynet Stor-Oslo

Marianne Johansen Myrbraaten

NTL Mattilsynet Hovedkontoret

Sawutjan Ruzi Ruzi

Hovedtillitsvalgte

Plasstillitsvalgte

Mattilsynet - Hovedkontoret

Sawutjan Ruzi Ruzi

Hva skjer i NTL Mattilsynet?

Hva skjer i NTL?

Medlemsnett: Excel-lister

31.08.2022

31.08.2022

Teams

LOs utdanningskonferanse

08.09.2022

08.09.2022 - 09.09.2022

Sørmarka

eForvaltningskonferansen 2022

20.09.2022

20.09.2022 - 21.09.2022

Oslo Kongressenter

Landsstyremøte

19.10.2022

19.10.2022 - 20.10.2022

Bestemmes senere

Siste nytt fra NTL Mattilsynet

Siste nytt fra NTL

Medlemmene har sagt ja til resultatene i årets lønnsoppgjør i staten

- Det er fint å se at så mange av våre medlemmer stemte ja til resultatet av tariffoppgjøret i staten. Med så god deltagelse i uravstemningen så viser det at dette er en sak som engasjerer, sier Ellen Dalen, 2. nestleder i NTL.

23.06.2022

Medlemmene har sagt ja til resultatene i årets lønnsoppgjør i staten

- Det er fint å se at så mange av våre medlemmer stemte ja til resultatet av tariffoppgjøret i staten. Med så god deltagelse i uravstemningen så viser det at dette er en sak som engasjerer, sier Ellen Dalen, 2. nestleder i NTL.

23.06.2022

eForvaltningskonferansen 2022

eForvaltningskonferansen setter i år søkelys på digitalt utenforskap, desentralisering av tjenester og overvåkning i arbeidslivet.

20.06.2022

eForvaltningskonferansen 2022

eForvaltningskonferansen setter i år søkelys på digitalt utenforskap, desentralisering av tjenester og overvåkning i arbeidslivet.

20.06.2022

Arbeidsforholdene for renholdere best i offentlig sektor

Arbeidsforholdene for renholdere er best der renholdet er organisert i det offentliges egen regi, viser en undersøkelse som legges fram idag på renholdernes internasjonale kampdag 15. juni.

15.06.2022

Arbeidsforholdene for renholdere best i offentlig sektor

Arbeidsforholdene for renholdere er best der renholdet er organisert i det offentliges egen regi, viser en undersøkelse som legges fram idag på renholdernes internasjonale kampdag 15. juni.

15.06.2022

Historisk valg på LO-kongressen

LO-kongressen valgte i dag tre kvinner i den øverste ledelsen av LO. -Vi i NTL er glade for å være med på å skrive historie, og for at vår kandidat Julie Lødrup er en av de tre, sier NTL-leder Kjersti Barsok.

02.06.2022

Historisk valg på LO-kongressen

LO-kongressen valgte i dag tre kvinner i den øverste ledelsen av LO. -Vi i NTL er glade for å være med på å skrive historie, og for at vår kandidat Julie Lødrup er en av de tre, sier NTL-leder Kjersti Barsok.

02.06.2022

Tariffavtaler

Dokumenter