Orginal - Rød

Om oss

NTL Mattilsynet

Velkommen til de nye hjemmesidene for NTL i Mattilsynet. Vi jobber nå med å legge inn informasjon her fortløpende

Foto
Per-Otto Iversen

NTL i Mattilsynet er en åpen organisasjon hvor alle ansatte i Mattilsynet kan bli medlem.

NTL er det største forbundet i staten.

NTL er partipolitisk uavhengig, men ikke politisk nøytrale.

Det er ulike fagforeninger i Mattilsynet og en av dem er Norsk Tjenestemannslag.

NTL Mattilsynet har medlemmer i alle utdanningsgrupper/ledernivåer og organiserer bredt i hele Mattilsynet.

For å få god hjelp i arbeidsrelaterte saker, er det godt å ha en sterk fagforening i ryggen.

NTL Mattilsynet er representert i samarbeidsforum i hele Mattilsynet og her er NTL en aktiv part som ivaretar medlemmer og ansattes rettigheter.

NTL Mattilsynet er part i lokale lønnsforhandlinger etter Hovedtariffavtalen.

Norsk Tjenestemannslag tilbyr gode kollektive forsikringer, (hjem og reiseforsikring for hele familien) som inngår i medlemskapet. Ytterligere info om disse kollektive ordningene finnes på ntl.no og på Lofavør https://www.lofavor.no/

Ved tvister i arbeidslivet har NTL gode tillitsvalgte og får fri hjelp av LO sin juridiske avdeling ved behov for spisset juridisk kompetanse.

NTL Mattilsynet blir invitert til å komme med høringsinnspill i saker som gjelder offentlig sektor, faglig og politisk, og vi har dermed muligheter til å påvirke videre prosesser.

Norsk Tjenestemannslag arrangerer ulike kurs med ulike tema. Kurskatalogen finnes på NTL sine nettsider. Disse arrangeres som regel ved NTL’s kurssted på Sørmarka. Her er reise, opphold og kurs i sin helhet dekket av NTL.

NTL i Mattilsynet arrangerer regionale/avdelingsvise kurs for medlemmene der også alle utgifter er dekket. Kursdestinasjonene varierer fra kurs til kurs i inn- og utland.

NTL Mattilsynet

Foto
Per-Otto Iversen

Velkommen til de nye hjemmesidene for NTL i Mattilsynet. Vi jobber nå med å legge inn informasjon her fortløpende

NTL i Mattilsynet er en åpen organisasjon hvor alle ansatte i Mattilsynet kan bli medlem.

NTL er det største forbundet i staten.

NTL er partipolitisk uavhengig, men ikke politisk nøytrale.

Det er ulike fagforeninger i Mattilsynet og en av dem er Norsk Tjenestemannslag.

NTL Mattilsynet har medlemmer i alle utdanningsgrupper/ledernivåer og organiserer bredt i hele Mattilsynet.

For å få god hjelp i arbeidsrelaterte saker, er det godt å ha en sterk fagforening i ryggen.

NTL Mattilsynet er representert i samarbeidsforum i hele Mattilsynet og her er NTL en aktiv part som ivaretar medlemmer og ansattes rettigheter.

NTL Mattilsynet er part i lokale lønnsforhandlinger etter Hovedtariffavtalen.

Norsk Tjenestemannslag tilbyr gode kollektive forsikringer, (hjem og reiseforsikring for hele familien) som inngår i medlemskapet. Ytterligere info om disse kollektive ordningene finnes på ntl.no og på Lofavør https://www.lofavor.no/

Ved tvister i arbeidslivet har NTL gode tillitsvalgte og får fri hjelp av LO sin juridiske avdeling ved behov for spisset juridisk kompetanse.

NTL Mattilsynet blir invitert til å komme med høringsinnspill i saker som gjelder offentlig sektor, faglig og politisk, og vi har dermed muligheter til å påvirke videre prosesser.

Norsk Tjenestemannslag arrangerer ulike kurs med ulike tema. Kurskatalogen finnes på NTL sine nettsider. Disse arrangeres som regel ved NTL’s kurssted på Sørmarka. Her er reise, opphold og kurs i sin helhet dekket av NTL.

NTL i Mattilsynet arrangerer regionale/avdelingsvise kurs for medlemmene der også alle utgifter er dekket. Kursdestinasjonene varierer fra kurs til kurs i inn- og utland.

Styret vårt

Leder

Terje Olsen

Nestleder

Håvard Olaf Nielsen

Kasserer

Toril Øvrebø

Sekretær

Marianne Johansen Myrbraaten

Ungdomskontakt

Viktoria Vereide

Styremedlem

Per-Anton Heistad

Styremedlem

Janne Enlid

Styremedlem

Arve Kolbeinsen

Styremedlem

Trude Henriette Skaug Andersen

Varamedlem

Raymond Fagertun

Varamedlem

Hege Kristensen

Varamedlem

Mona M Farsjø

Varamedlem

Ann Karin Sigmundstad

Varamedlem

Arnhild Gorsetbakk

Revisor

Tone Britt Thomassen

Revisor

Børge Åsli

Våre avdelinger

NTL Mattilsynet Hovedkontoret

Sawutjan Ruzi

NTL Mattilsynet Midt

Arnhild Gorsetbakk

NTL Mattilsynet Nord

Håvard Olaf Nielsen

NTL Mattilsynet Stor-Oslo

Marianne Johansen Myrbraaten

NTL Mattilsynet Sør og Vest

Terje Olsen

NTL Mattilsynet Øst

Trude Henriette Skaug Andersen

Hovedtillitsvalgte

Plasstillitsvalgte

Mattilsynet - Hovedkontoret

Sawutjan Ruzi

Kontakt oss

Video

Promotert arrangement

Hva skjer i NTL Mattilsynet?

Hva skjer i NTL?

Webinar: Medlemsnett grunnkurs

24.04.2024

24.04.2024 14:00

Teams

Tariffkonferanse for tillitsvalgte i Abelia-området - mer info kommer

22.05.2024

22.05.2024 09:00

Trondheim

Webinar: Medlemsnett kursadministrasjon

05.06.2024

05.06.2024 14:00

Teams

Forhandlinger i Virke HUK

17.06.2024

17.06.2024 09:00 - 19.06.2024 23:00

Hos Virke

Siste nytt fra NTL Mattilsynet

Siste nytt fra NTL

Hva er HRs rolle i partssamarbeidet?

Forholdet mellom ledelse og tillitsvalgte er hjørnesteinen i den norske arbeidslivsmodellen. Den nyeste rapporten fra Medbestemmelsesbarometeret utforsker HRs rolle i dette samarbeidet. 

12.04.2024

Hva er HRs rolle i partssamarbeidet?

Forholdet mellom ledelse og tillitsvalgte er hjørnesteinen i den norske arbeidslivsmodellen. Den nyeste rapporten fra Medbestemmelsesbarometeret utforsker HRs rolle i dette samarbeidet. 

12.04.2024

Enighet om A-delsoppgjøret i Spekter

Tidlig onsdag morgen kom LO Stat og Spekter til enighet om A-delen i årets oppgjør. Avtalen innebærer et generelt tillegg på kr. 13.650,- til alle, noe som er i tråd med frontfaget og en ramme på 5,2 prosent.

10.04.2024

Enighet om A-delsoppgjøret i Spekter

Tidlig onsdag morgen kom LO Stat og Spekter til enighet om A-delen i årets oppgjør. Avtalen innebærer et generelt tillegg på kr. 13.650,- til alle, noe som er i tråd med frontfaget og en ramme på 5,2 prosent.

10.04.2024

Gavekort som vervepremie

Nå kan du velge gavekort når du bestiller vervepremier for vervepoengene dine. Når du velger gavekort vil hver verving tilsvare en verdi på kr. 500,-.

21.03.2024

Gavekort som vervepremie

Nå kan du velge gavekort når du bestiller vervepremier for vervepoengene dine. Når du velger gavekort vil hver verving tilsvare en verdi på kr. 500,-.

21.03.2024

NTL fornøyde med LOs tariffkrav

Etter flere år med høy inflasjon og et stadig tøffere rentenivå, krever LO økt kjøpekraft i årets lønnsoppgjør. NTL støtter kravet. 

28.02.2024

NTL fornøyde med LOs tariffkrav

Etter flere år med høy inflasjon og et stadig tøffere rentenivå, krever LO økt kjøpekraft i årets lønnsoppgjør. NTL støtter kravet. 

28.02.2024

Tariffavtaler

Dokumenter