Orginal - Rød

Om oss

NTL Mattilsynet

Velkommen til de nye hjemmesidene for NTL i Mattilsynet. Vi jobber nå med å legge inn informasjon her fortløpende

Foto
Per-Otto Iversen

NTL i Mattilsynet er en åpen organisasjon hvor alle ansatte i Mattilsynet kan bli medlem.

NTL er det største forbundet i staten.

NTL er partipolitisk uavhengig, men ikke politisk nøytrale.

Det er ulike fagforeninger i Mattilsynet og en av dem er Norsk Tjenestemannslag.

NTL Mattilsynet har medlemmer i alle utdanningsgrupper/ledernivåer og organiserer bredt i hele Mattilsynet.

For å få god hjelp i arbeidsrelaterte saker, er det godt å ha en sterk fagforening i ryggen.

NTL Mattilsynet er representert i samarbeidsforum i hele Mattilsynet og her er NTL en aktiv part som ivaretar medlemmer og ansattes rettigheter.

NTL Mattilsynet er part i lokale lønnsforhandlinger etter Hovedtariffavtalen.

Norsk Tjenestemannslag tilbyr gode kollektive forsikringer, (hjem og reiseforsikring for hele familien) som inngår i medlemskapet. Ytterligere info om disse kollektive ordningene finnes på ntl.no og på Lofavør https://www.lofavor.no/

Ved tvister i arbeidslivet har NTL gode tillitsvalgte og får fri hjelp av LO sin juridiske avdeling ved behov for spisset juridisk kompetanse.

NTL Mattilsynet blir invitert til å komme med høringsinnspill i saker som gjelder offentlig sektor, faglig og politisk, og vi har dermed muligheter til å påvirke videre prosesser.

Norsk Tjenestemannslag arrangerer ulike kurs med ulike tema. Kurskatalogen finnes på NTL sine nettsider. Disse arrangeres som regel ved NTL’s kurssted på Sørmarka. Her er reise, opphold og kurs i sin helhet dekket av NTL.

NTL i Mattilsynet arrangerer regionale/avdelingsvise kurs for medlemmene der også alle utgifter er dekket. Kursdestinasjonene varierer fra kurs til kurs i inn- og utland.

NTL Mattilsynet

Foto
Per-Otto Iversen

Velkommen til de nye hjemmesidene for NTL i Mattilsynet. Vi jobber nå med å legge inn informasjon her fortløpende

NTL i Mattilsynet er en åpen organisasjon hvor alle ansatte i Mattilsynet kan bli medlem.

NTL er det største forbundet i staten.

NTL er partipolitisk uavhengig, men ikke politisk nøytrale.

Det er ulike fagforeninger i Mattilsynet og en av dem er Norsk Tjenestemannslag.

NTL Mattilsynet har medlemmer i alle utdanningsgrupper/ledernivåer og organiserer bredt i hele Mattilsynet.

For å få god hjelp i arbeidsrelaterte saker, er det godt å ha en sterk fagforening i ryggen.

NTL Mattilsynet er representert i samarbeidsforum i hele Mattilsynet og her er NTL en aktiv part som ivaretar medlemmer og ansattes rettigheter.

NTL Mattilsynet er part i lokale lønnsforhandlinger etter Hovedtariffavtalen.

Norsk Tjenestemannslag tilbyr gode kollektive forsikringer, (hjem og reiseforsikring for hele familien) som inngår i medlemskapet. Ytterligere info om disse kollektive ordningene finnes på ntl.no og på Lofavør https://www.lofavor.no/

Ved tvister i arbeidslivet har NTL gode tillitsvalgte og får fri hjelp av LO sin juridiske avdeling ved behov for spisset juridisk kompetanse.

NTL Mattilsynet blir invitert til å komme med høringsinnspill i saker som gjelder offentlig sektor, faglig og politisk, og vi har dermed muligheter til å påvirke videre prosesser.

Norsk Tjenestemannslag arrangerer ulike kurs med ulike tema. Kurskatalogen finnes på NTL sine nettsider. Disse arrangeres som regel ved NTL’s kurssted på Sørmarka. Her er reise, opphold og kurs i sin helhet dekket av NTL.

NTL i Mattilsynet arrangerer regionale/avdelingsvise kurs for medlemmene der også alle utgifter er dekket. Kursdestinasjonene varierer fra kurs til kurs i inn- og utland.

Styret vårt

Sekretær

Marianne Johansen Myrbraaten

Varamedlem

Raymond Fagertun

Varamedlem

Toril Øvrebø

Varamedlem

Hege Kristensen

Kasserer

Mette Pettersen

Varamedlem

Mona M Farsjø

Ungdomskontakt

Viktoria Vereide

Varamedlem

Ann Karin Sigmundstad

Varamedlem

Arnhild Gorsetbakk

Nestleder

Håvard Olaf Nielsen

Leder

Terje Olsen

Styremedlem

Odd Eirik Breivik

Styremedlem

Per-Anton Heistad

Styremedlem

Janne Enlid

Styremedlem

Arve Kolbeinsen

Styremedlem

Trude Henriette Skaug Andersen

Revisor

Tone Britt Thomassen

Revisor

Børge Åsli

Våre avdelinger

NTL Mattilsynet Hovedkontoret

Sawutjan Ruzi Ruzi

NTL Mattilsynet Midt

Arnhild Gorsetbakk

NTL Mattilsynet Nord

Håvard Olaf Nielsen

NTL Mattilsynet Stor-Oslo

Marianne Johansen Myrbraaten

NTL Mattilsynet Sør og Vest

Terje Olsen

NTL Mattilsynet Øst

Trude Henriette Skaug Andersen

Hovedtillitsvalgte

Plasstillitsvalgte

Mattilsynet - Hovedkontoret

Sawutjan Ruzi Ruzi

Hva skjer i NTL Mattilsynet?

Hva skjer i NTL?

Siste nytt fra NTL Mattilsynet

Siste nytt fra NTL

LO gjenopptar forhandlinger om særaldersgrenser

Fram til 1. juli skal det forhandles om pensjonsordning. Hvilke yrkesgrupper som i framtiden skal ha mulighet til særaldersgrenser skal avtales senere. Forhandlingene om særaldersgrenser er en sluttføring av pensjonsreformen.

- For LO er det viktig å bli enige om en ordning hvor ansatte gis en reell mulighet til å gå av på særaldersgrensen, sier Sissel M. Skoghaug, første nestleder i LO og forhandlingsleder.

30.05.2023

LO gjenopptar forhandlinger om særaldersgrenser

Fram til 1. juli skal det forhandles om pensjonsordning. Hvilke yrkesgrupper som i framtiden skal ha mulighet til særaldersgrenser skal avtales senere. Forhandlingene om særaldersgrenser er en sluttføring av pensjonsreformen.

- For LO er det viktig å bli enige om en ordning hvor ansatte gis en reell mulighet til å gå av på særaldersgrensen, sier Sissel M. Skoghaug, første nestleder i LO og forhandlingsleder.

30.05.2023

Kommentar på revidert nasjonalbudsjett

I dag kom regjeringens forslag på revidert nasjonalbudsjett. Dette har forbundsleder, Kjersti Barsok, å si.

11.05.2023

Kommentar på revidert nasjonalbudsjett

I dag kom regjeringens forslag på revidert nasjonalbudsjett. Dette har forbundsleder, Kjersti Barsok, å si.

11.05.2023

Har du problemer med å melde deg inn i NTL i helga?

Vi har hatt problemer med skjemaet på nettsidene våre. Dersom du vil melde deg inn innen fristen 1. mai ber vi deg sende oss en e-post til post@ntl.no om at du vil melde deg inn med dine kontaktopplysninger.

30.04.2023

Har du problemer med å melde deg inn i NTL i helga?

Vi har hatt problemer med skjemaet på nettsidene våre. Dersom du vil melde deg inn innen fristen 1. mai ber vi deg sende oss en e-post til post@ntl.no om at du vil melde deg inn med dine kontaktopplysninger.

30.04.2023

Enighet mellom NTL NRK og Spekter

NTL NRK er i mål med et godt resultat. 

28.04.2023

Enighet mellom NTL NRK og Spekter

NTL NRK er i mål med et godt resultat. 

28.04.2023

Tariffavtaler

Dokumenter