Orginal - Rød
Tillitsreform - mer enn ord

De Facto Kunnskapssenter for fagorganiserte har levert NTLs rapport om tillitsreform i UHF-sektoren. Gjennom intervjuer med NTL-tillitsvalgte gis det innblikk i en sektor med mange utfordringer. 

10.05.2021

Main
Tillitsreform - mer enn ord
Main

De Facto Kunnskapssenter for fagorganiserte har levert NTLs rapport om tillitsreform i UHF-sektoren. Gjennom intervjuer med NTL-tillitsvalgte gis det innblikk i en sektor med mange utfordringer. 

10.05.2021


NTL-NMBU gir penger

Flere veledige organisasjoner har fått penger av NTL-NMBU. Det ble vedtatt under årsmøtet.

 

07.04.2021

Main
NTL-NMBU gir penger
Main

Flere veledige organisasjoner har fått penger av NTL-NMBU. Det ble vedtatt under årsmøtet.

 

07.04.2021


Mgetas venner får støtte fra NTL-NMBU

Årsmøtet gir 25 000 kroner til Mgetas venner. 

07.04.2021

Main
Mgetas venner får støtte fra NTL-NMBU
Main

Årsmøtet gir 25 000 kroner til Mgetas venner. 

07.04.2021


Her er det nye styret i NTL-NMBU

Årsmøtet har valgt nytt styre for NTL-NMBU i 2021. Signe Kroken ble gjenvalgt som leder.

07.04.2021

Main
Her er det nye styret i NTL-NMBU
Main

Årsmøtet har valgt nytt styre for NTL-NMBU i 2021. Signe Kroken ble gjenvalgt som leder.

07.04.2021


Nye regler: Nå står kampen om på hjemmekontoret

– For oss er det viktig å fokusere på arbeidsgivers ansvar knyttet til tilgang på utstyr, forsikringsordninger, arbeidstidsordninger, tiltak for psykososialt arbeidsmiljø. Særlig utstyr er viktig. Kjernen i et arbeidsforhold er at arbeidsgiver stiller med utstyr, lokaler og lønn. Arbeidstaker stiller med sin arbeidsinnsats og tid, sier NTLs forbundssekretær Guro Vadstein i en artikkel i Stavanger Aftenblad og Fædrelandsvennen 10. mai.

12.05.2021

Main
Nye regler: Nå står kampen om på hjemmekontoret
Main

– For oss er det viktig å fokusere på arbeidsgivers ansvar knyttet til tilgang på utstyr, forsikringsordninger, arbeidstidsordninger, tiltak for psykososialt arbeidsmiljø. Særlig utstyr er viktig. Kjernen i et arbeidsforhold er at arbeidsgiver stiller med utstyr, lokaler og lønn. Arbeidstaker stiller med sin arbeidsinnsats og tid, sier NTLs forbundssekretær Guro Vadstein i en artikkel i Stavanger Aftenblad og Fædrelandsvennen 10. mai.

12.05.2021


Webinar: Når sparing går på helsa løs: lunsjmøte om pandemiberedskap

Onsdag 19. mai 2021 11:30-12:30 skal vi diskutere pandemiberedskapen etter 8 år med høyreregjering. Fra Folkehelseinstituttet kommer Marc Gayorfar for å gi oss en oppdatering på hvordan det står til. Fra Helse- og omsorgskomiteen på Stortinget kommer Tuva Moflag (AP) og Kjersti Toppe (AP) 

11.05.2021

Main
Webinar: Når sparing går på helsa løs: lunsjmøte om pandemiberedskap
Main

Onsdag 19. mai 2021 11:30-12:30 skal vi diskutere pandemiberedskapen etter 8 år med høyreregjering. Fra Folkehelseinstituttet kommer Marc Gayorfar for å gi oss en oppdatering på hvordan det står til. Fra Helse- og omsorgskomiteen på Stortinget kommer Tuva Moflag (AP) og Kjersti Toppe (AP) 

11.05.2021


Denne regjeringen er virkelig god på å skape og forsterke ulikhet, sier NTL-leder Kjersti Barsok.

- Regjeringen fortsetter forskjellsbehandlingen av ulike grupper under pandemien. For arbeidstakere ser det ut som krisa er over til juli og september, mens bedriftseierne skal få støtteordninger fram til 1. nov, og da fortsatt uten krav til utbyttebegrensninger. Dette er svært urimelig. Alle kompensasjonsordninger må forlenges så lenge pandemien varer, sier Barsok.

11.05.2021

Main
Denne regjeringen er virkelig god på å skape og forsterke ulikhet, sier NTL-leder Kjersti Barsok.
Main

- Regjeringen fortsetter forskjellsbehandlingen av ulike grupper under pandemien. For arbeidstakere ser det ut som krisa er over til juli og september, mens bedriftseierne skal få støtteordninger fram til 1. nov, og da fortsatt uten krav til utbyttebegrensninger. Dette er svært urimelig. Alle kompensasjonsordninger må forlenges så lenge pandemien varer, sier Barsok.

11.05.2021


Meklingsstart i staten: Et spørsmål om fordeling

- Vi i NTL er opptatt av at alle skal ha ei lønn de kan leve av, og alle skal sikres lønnsvekst over tid. Vi ser at de siste årene har forskjellene mellom de høyest lønte og de lavest lønte i staten økt og det er ikke ei utvikling vi liker. Skal vi komme ulikheten til livs er det viktig at lønnsoppgjørene brukes til å sikre rettferdig fordeling. Det som lå på bordet da det ble brudd i forhandlingene var ikke i nærheten av å endre på det så nå setter vi vår lit til Riksmekleren, sier NTL-leder Kjersti Barsok. Meklingen i statsoppgjøret starter onsdag formiddag.

05.05.2021

Main
Meklingsstart i staten: Et spørsmål om fordeling
Main

- Vi i NTL er opptatt av at alle skal ha ei lønn de kan leve av, og alle skal sikres lønnsvekst over tid. Vi ser at de siste årene har forskjellene mellom de høyest lønte og de lavest lønte i staten økt og det er ikke ei utvikling vi liker. Skal vi komme ulikheten til livs er det viktig at lønnsoppgjørene brukes til å sikre rettferdig fordeling. Det som lå på bordet da det ble brudd i forhandlingene var ikke i nærheten av å endre på det så nå setter vi vår lit til Riksmekleren, sier NTL-leder Kjersti Barsok. Meklingen i statsoppgjøret starter onsdag formiddag.

05.05.2021


Når sparing går på helsa løs: pandemi og beredskap

19.05.2021

date 19.05.2021

place Digitalt


Medlemsnett: Grunnkurs

19.05.2021

date 19.05.2021

place Teams


Webinar: Fjernledelse

26.05.2021

date 26.05.2021

place Digitalt


Medlemsnett: NTL-meldinger

02.06.2021

date 02.06.2021

place Teams


Tillitsvalgte NTL-NMBU

Om oss
NTL-NMBU

NTL-NMBU er en av de største fagforeningene på universitetet. Vi organiserer alle typer stillingsgrupper på universitetet. Vi har medlemmar innen alle stillingskategoriar, vitenskapelige ansatte, teknisk personale, ledere, driftspersonale og administrativt ansatte.

Main
Foto:

NTLs hovedoppgave er å sikre medlemmene god lønnsutvikling og trygge arbeidsforhold, et felles ønske fra alle medlemmer, uansett type stilling.

Bredden i medlemssammensetningen er en styrke som gir oss et helhetlig syn på NMBU, uten særinteresser.

Hvis du ønsker å bli medlem i en fagforening som ivaretar dine interesser kan du bli medlem her.

NTL-NMBU
Main
Foto:

NTL-NMBU er en av de største fagforeningene på universitetet. Vi organiserer alle typer stillingsgrupper på universitetet. Vi har medlemmar innen alle stillingskategoriar, vitenskapelige ansatte, teknisk personale, ledere, driftspersonale og administrativt ansatte.

NTLs hovedoppgave er å sikre medlemmene god lønnsutvikling og trygge arbeidsforhold, et felles ønske fra alle medlemmer, uansett type stilling.

Bredden i medlemssammensetningen er en styrke som gir oss et helhetlig syn på NMBU, uten særinteresser.

Hvis du ønsker å bli medlem i en fagforening som ivaretar dine interesser kan du bli medlem her.

Kontakt oss
Kontaktinformasjon

Ønsker du å snakke med oss? Kontakt oss gjerne, enten via din lokale tillitsvalgt eller ved at du tar kontakt med hovedttillitsvalgt Signe Kroken.

 

Main
Foto:
NTL NMBU Fognerbakken 15 1432 ÅS 67 23 15 68 99 23 67 48
Kontaktinformasjon
Main
Foto:

Ønsker du å snakke med oss? Kontakt oss gjerne, enten via din lokale tillitsvalgt eller ved at du tar kontakt med hovedttillitsvalgt Signe Kroken.

 

Leder:
Nestleder:
Org.sekretær:
Tlf: 99 23 67 48

NTL NMBU Fognerbakken 15 1432 ÅS 67 23 15 68 99 23 67 48
Leder
Signe Kroken
Kasserer
Janne Pedersen
Nestleder
Trude Stallemo
NMBU
Signe Kroken