Grønn

Medlemsfordeler

Her finner du oversikt over de ulike medlemsfordelene du har tilgang til som følge av ditt medlemsskap i NTL Forsvar.

Fellesskap i en solid fagforening

NTL Forsvar er en landsforening i NTL. NTL er et fagforbund for ansatte i staten og i virksomheter med offentlig tilknytning og organiserer over 50 000 medlemmer innenfor ulike sektorer. NTL er tilknyttet LO via LO Stat.

Gode forsikringsordninger og gunstig boliglån

NTL har tilgang på mange gode forsikringsordninger og fordeler gjennom LOfavør.

Gratis kurs og kompetanse

NTL arrangerer kurs og konferanser om arbeidsliv og arbeidslivspolitikk. Og best av alt: kurs, reise og opphold er gratis for NTL-medlemmer!

Stipendordninger

Som NTL-medlem kan du søke utdanningsstipend til kursavgift, bøker og materiell fra LO Stats utdanningsfond.

Forsvarets Personellservice

FP er en fast organisert spareforening og servicekontor for ansatte i Forsvaret som gir deg mange gode fordeler.

For å kunne melde deg inn i FP må du være:

- Offiserer (OF), befal (OR) ansatt med tidsbegrensning T-35 eller T-60
- Sivilt ansatt i stilling uten tidsbegrensning

Kadetter/elever ved Forsvarets skoler som ikke mottar lønn under utdanning (krigsskoler, ingeniørskoler tilsv.), vernepliktige, lærlinger, engasjerte på pensjonistvilkår og personell ansatt på timebasis/tilsvarende kan ikke gis medlemskap i FP.

Tema