Forsikring og boliglån

I NTL får du Norges beste innboforsikring, reiseforsikring og advokatforsikring gjennom LOfavør og masse andre gode tilbud fra LOfavør om forsikring, boliglån, ferie og fritid.

LOfavør er et fordelsprogram for LO-organiserte, i samarbeid med Sparebank 1. NTL har to felles forsikringsordninger som betales via kontingenten: LOfavør innboforsikring og LOfavør reiseforsikring. Innboforsikringen er obligatorisk, mens reiseforsikringen kan man velge å ha. I tillegg til de to felles forsikringene kan du velge blant et stort antall andre forsikringer som du kjøper direkte fra LOfavør.

Detaljerte vilkår for alle de ulike forsikringene finner du på LOfavørs hjemmesider.
Alle skader skal meldes til LOfavørs skadetelefon 416 06 600.

Boliglån

LOfavør tilbyr boliglån for LO-medlemmer med en av Norges desidert laveste renter for førstehjemslån og svært god rente også for andre boliglån.

Les mer på LOfavør sine nettsider og ta kontakt med LOfavør for mer informasjon eller for å flytte lånet ditt.

 

Innboforsikring

LOfavør Innboforsikring er en del av medlemskapet ditt i NTL. LOfavør Innboforsikring er den eneste innboforsikringen i Norge uten en øvre forsikringssum. Forsikringen er en innbo- og løsøreforsikring som omfatter husstandens private eiendeler som møbler, klær m.m. i hjemmet mot blant annet brann-, vann- og innbruddsskader. Typiske uhell dekkes også. I tillegg inneholder forsikringen rettshjelp og ansvarsforsikring for privatperson. LOfavør Innboforsikring het tidligere LOfavør Kollektiv Hjemforsikring.

Les mer om innboforsikringen

NB: Sjekk vilkårsendringer fra 1. januar 2023

 

Reiseforsikring

LOfavør Reiseforsikring gjelder for yrkesaktive medlemmer som ikke har reservert seg. Den gjelder for ferie- fritids- og yrkesreiser. Stiller ingen krav til overnatting eller flyreise. Avbestillingsforsikring er inkludert. Ulykkesforsikringen gjelder hele døgnet – også utenom reiser. Kun egenandel ved behandlingsutgifter etter ulykkesskader. De fleste forsikringssummene dobles i forhold til standard reiseforsikring.

Les mer om reiseforsikringen

 

Advokatforsikring

Nå har vi inngått en kollektiv avtale om LOfavør Advokatforsikring, som også trygger deg i privatlivet. Med forsikringen får du tilgang til dyktige advokater i HELP. Du betaler ingen timepris, kun den månedlige forsikringspremien, og får hjelp til saken er løst.

Les mer om advokatforsikringen

 

Forsvarspakken

NTL-medlemmer som jobber i forsvarssektoren kan bestille Forsvarspakken. Du finner mer info om denne på NTL forsvaret sine nettsider.

 

Priser på innboforsikringen og reiseforsikringen

Forsikringspremien for innboforsikring og reiseforsikring trekkes sammen med medlemskontingenten. Prisene justeres årlig.

Se gjeldende priser for NTLs innbo-, reise- og advokatforsikring

 

Andre tilbud fra LOfavør

LOfavør har en rekke gode tilbud som du kan bestille rett fra dem: forsikringer, boliglån og andre banktjenester, ferie- og fritidstilbud, hus og hjem og juridisk bistand.

Mer informasjon om LOfavør får du ved å kontakte Medlemstelefonen 416 06 600 eller på www.lofavor.no

Hei, jeg heter Isa. Hva kan jeg hjelpe med?