Orginal - Rød

PUBLIKASJONER // Rapporter

   
 

2022 

 

 

Partnerskapet i NAV 

En rapport fra NTL NAV av Tine Olsen, Bjarki Steinarsson, Johan Gunnerud og June Helen Berg

 

 

 

 

 

 

 

2015

 

 

Konsulentbruken i NAV

En rapport fra NTL NAV av Thor Even Brenden, Torgeir Homme, Roger Myrvold og Marit Torseth

 

 

 

Tema