Orginal - Rød

PUBLIKASJONER // PODKAST

 

     Knapp Podkast RØD.jpg (255×105)

 

 

 

 

2024

 

Aktuelt fra NTL NAV - Omsorgstrøtthet

Hva er omsorgstrøtthet, og hvordan har det med oss Nav-ansatte å gjøre, spør Torgeir og Ove i denne episoden av Hverdagen med NTL NAV. Med seg for å gi svar er Tone Salte, som fikk NTL NAV til å sette fokus på dette i etaten, og etatstillitsvalgt Johan Gunnerud, som har fått mye av ansvaret for å løfte problemstillingen med omsorgstrøtthet blant Nav-ansatte i etatens Arbeidsmiljøutvalg.

Opplever du at du støtt og stadig blir satt i situasjoner der ditt ønske om å vise omsorg, og evne til å vise empati blir redusert, kan det være du opplever omsorgstrøtthet. Ta kontakt med din tillitsvalgt, eller ditt lokale verneombud, for å få tatt tak i situasjonen.

Spotify  //  Apple

 

Aktuelt fra NTL NAV - Demokratiet i NTL NAV

I dag snakker Torgeir med Avdelingsleder for NTL NAV Troms og Finnmark Ricky Mehmi og etatstillitsvalgt Nina Åsbakk om det levende demokratiet i NTL NAV. Det første kvartalet i året har flere årsmøter og valg i organisasjonen. Det er valg av avdelingsstyret til avdelingen du tilhører. Kanskje skal det velges en lokale plasstillitsvalgt der du jobber, og sannsynligvis også en hovedtillitsvalgt i fylket eller resultatområdet. I tillegg gjennomføres det et representantskapsmøte i år, som er et særlig viktig møte som bestemmer hva NTL NAV står for og hvem som skal representere oss. (Hør mer om Representantskapsmøtet i episoden som ble publisert 25.04.22).

Ove måtte dessverre melde forfall, men kommer sterkt tilbake neste gang.

Spotify  //  Apple

 

Aktuelt fra NTL NAV - Budsjettet 2024

Nytt år betyr nytt budsjett. Torgeir og Ove får besøk av tilbakevendende gjest Martin Kvalvik (etatstillitsvalgt for NTL i NAV). De tre prøver å trekke trådene fra statsbudsjett til fordelingen av penger mellom NAVs ulike deler, og legger et ekstra fokus på konsekvensene dette får.

Spotify  //  Apple

 

2023

 

Aktuelt fra NTL NAV - Tillitsreform 2023

Tillitsreformen er en av regjeringas største satsinger og NAV er først ute. Det har vært jobba med tillitsreform gjennom året i en partssammensatt gruppe. Ove og Torgeir får besøk av landsforeningas kasserer Tarjei Haga, som har representert NTL i arbeidet, for å høre åssen det har gått.

Spotify  //  Apple

 

Aktuelt fra NTL NAV - Lokale lønnsforhandlinger 2023

Lønnsforhandlingene i NAV er ferdig for i år, men åssen gikk det egentlig rundt om i landet? Ove og Torgeir tar en prat om dette med June Berg. Hun er studieleder i landsforeninga og jobber i tillegg blant annet med lønn.

Spotify  //  Apple

 

Aktuelt fra NTL NAV - Tillitsreformen i NAV

Torgeir og Ove har fått besøk av Tarjei Haga, som er sekretær i NTL NAV, for å snakke om Tillitsreformen i NAV. Tarjei og Torgeir sitter sammen i arbeidsgruppa som styrer med Tillitsreformen i NAV. Tarjei og Ove var med i "Storskalasamling for tillitsreformen". Sammen ble det dynamitt. Hvis du har lyst på en oppdatering om tillitsreformen i NAV, vil vi anbefale deg å ta en lytt.

Spotify  //  Apple

 

Aktuelt fra NTL NAV - Lønnsoppgjøret 2023 og sak i Statens lønnsutvalg

NTL NAVs nestleder Solfrid Borger er gjest denne gangen. Vi snakker om lønnsoppgjøret i privat sektor, streiken og statsoppgjøret. I tillegg forteller vi om en sak vi har kjørt i Statens lønnsutvalg.

Spotify  //  Apple

 

Aktuelt fra NTL NAV - Sikkerhet i NAV

I dag har Torgeir og Ove Harald Langstad på besøk for å diskutere sikkerheten i NAV, i lys av den ferske rapporten etaten har skrevet om temaet. Særlig fokus har vi på tiltak for å bedre sikkerheten i NAV, og utfordringer som kommer i veien.

Til advarsel! Både drapet på NAV Årstad og NAV Grorud blir nevnt.

Spotify  //  Apple

 

2022

 

Aktuelt fra NTL NAV - Landsmøte og fremtidsplaner for NTL NAV

Denne gangen har Torgeir og Ove besøk av Ida Skogland, som er kasserer i NTL NAV. Hun var også delegasjonsleder for landsforeningen på NTLs landsmøte i 2022. De snakker om navnebyttet som ikke skjedde, våre folk som ble valgt inn i forbundet og andre viktige ting som ble vedtatt. Det blir også en prat om NTL NAVs planer for 2023.

Spotify  //  Apple

 

Aktuelt fra NTL NAV - Det lokale lønnsoppgjøret og tillitsreform

NTL NAVs redaktør Yanni Vikan er tilbake for å snakke med Ove og Torgeir om lønn, denne gangen lokale forhandlinger. Og det blir litt temperatur når tillitsreformen diskuteres, Yanni er ikke fornøyd med satsingen.

Spotify  //  Apple

 

Aktuelt fra NTL NAV - Virksomhetsstrategien og NTL Ung

Hei! I høst kommer vi med en ny liten serie episoder av podkasten vår. Denne sesongen vil inneholde korte samtaler om viktige og aktuelle saker i organisasjonen. I første episode snakker vi om lønnsoppgjøret og Arendalsuka med Jan Rune Yanni Vikan, som er redaktør i NTL NAV. I tillegg til å ha ansvaret for medlemsbladet og nettsida vår, er Yanni leder av NTL NAVs gruppe lønn.

Spotify  //  Apple

 

Aktuelt fra NTL NAV - Det sentrale oppgjøret og Arendalsuka

Torgeir og Ove har fått besøk av Martin Kvalvik, leder av NTL Ung, og Lillian Skrede som er Ung-ansvarlig i NTL NAV. Er den nye virksomhetsstrategien revolusjonerende? Og hvordan skal vi bruke den i hverdagen? Ung-arbeidet i NTL er en het potet, og det gjøres mye godt arbeid for å bidra til at NTL har en lys fremtid med mange medlemmer.

Spotify  //  Apple

 

Representantskapsmøtet i NTL NAV

Det er ikke hver dag NTL NAV skal avholde representantskapsmøtet, og i dag har Torgeir og Ove fått besøk av NTL-veteran Vidar Hansen og NTL-fersking Stine Johansen til å diskutere NTL NAV øverste demokratiske organ. Hva er et representantskapsmøte og hva slags saker behandles der?

Artigfaktum: Torgeir og Ove hadde på hver sin side en idé om en fagforeningspodkast, og det var på et representantskapsmøtet i 2018 at frøet til podkasten Hverdagen med NTL NAV ble sådd.

Spotify  //  Apple

 

2021

 

Valg 2021 - Oppsummering på valgdagen

I år er det valg og vi spør politikere på Stortinget litt om velferdspolitikk, arbeidsmarkedspolitikk og selvfølgelig om NAV. Valgdagen har kommet og Torgeir og Ove tar en oppsummering.

Spotify  //  Apple

 

Valg 2021 - Kristelig folkeparti om NAV

I år er det valg og vi spør politikere på Stortinget litt om  velferdspolitikk, arbeidsmarkedspolitikk og selvfølgelig om NAV. Alle partiene på Stortinget er invitert og turen har kommet til Kristelig folkeparti. Torgeir og Ove får besøk av Torill Selsvold Nyborg.

Spotify  //  Apple

 

Valg 2021 - Venstre om NAV

I år er det valg og vi spør politikere på Stortinget litt om velferdspolitikk, arbeidsmarkedspolitikk og selvfølgelig om NAV. Alle partiene på Stortinget er invitert og turen har kommet til Venstre. Torgeir og Ove får besøk av Ola Elvestuen.

Spotify  //  Apple

 

Valg 2021 - Rødt om NAV

I år er det valg og vi spør politikere på Stortinget litt om velferdspolitikk, arbeidsmarkedspolitikk og selvfølgelig om NAV. Alle partiene på Stortinget er invitert og turen har kommet til Rødt. Torgeir og Ove får besøk av Rødt sin leder Bjørnar Moxnes.

Spotify  //  Apple

 

Valg 2021 - Høyre om NAV

I år er det valg og vi spør politikere fra de største partiene litt om velferdspolitikk, arbeidsmarkedspolitikk og selvfølgelig om NAV. Alle  partiene på Stortinget er invitert og turen har kommet til Høyre. Torgeir og Ove får besøk av andre nestleder i Arbeids- og sosialkomiteen Heidi Nordby Lunde.

Spotify  //  Apple

 

Valg 2021 - Sosialistisk venstreparti om NAV

I år er det valg og vi spør politikere fra stortingspartiene litt om velferdspolitikk, arbeidsmarkedspolitikk og selvfølgelig om NAV. Alle partiene på Stortinget er invitert og turen har kommet til Sosialistisk Venstreparti. Torgeir og Ove får besøk av SVs nestleder Kirsti Bergstø.

Spotify  //  Apple

 

Valg 2021 - Miljøpartiet de Grønne om NAV

I år er det valg og vi spør politikere fra de største partiene litt om velferdspolitikk, arbeidsmarkedspolitikk og selvfølgelig om NAV. Alle  partiene på Stortinget er invitert og turen har kommet til Miljøpartiet De grønne. Torgeir og Ove får besøk av MDG sin sosialpolitiske talsperson Farid Shariati.

Spotify  //  Apple

 

Valg 2021 - Arbeiderpartiet om NAV

I år er det valg og vi spør politikere på Stortinget litt om velferdspolitikk, arbeidsmarkedspolitikk og selvfølgelig om NAV. Alle partiene på Stortinget er invitert og turen har kommet til Arbeiderpartiet. Torgeir og Ove får besøk av Arbeiderpartileder Jonas Gahr Støre.

Spotify  //  Apple

 

Valg 2021 - Senterpartiet om NAV

I år er det valg og vi spør politikere på Stortinget litt om velferdspolitikk, arbeidsmarkedspolitikk og selvfølgelig om NAV. Alle partiene på Stortinget er invitert og turen har kommet til Senterpartiet. Torgeir og Ove får besøk av partiveteran Per Olaf Lundteigen.

Spotify  //  Apple

 

Valg 2021 - Fremskrittspartiet om NAV

I år er det valg og vi spør politikere på Stortinget litt om velferdspolitikk, arbeidsmarkedspolitikk og selvfølgelig om NAV. Alle partiene på Stortinget er invitert og først ut er FRP. Torgeir og Ove får besøk av leder av Arbeids- og sosialkomiteen Erlend Wiborg.

Spotify  //  Apple

 

Hjemmekontor til glede og besvær

Torgeir og Ove har fått besøk av AFI-forsker Mari Holm Ingelsrud, som holder på med et prosjekt for å finne ut mer om konsekvenser ved hjemmekontor. I tillegg får vi besøk av forbundssekretær Guro Vadstein og hovedtillitsvalgt i NAV Øst-Viken, Solfrid Borger. De forteller om sine erfaringer med hjemmekontor, og vi snakker om fordeler og mulige fallgruver med hjemmekontor i den nye normalen.

Spotify  //  Apple

 

2020

 

Ny NAV-direktør - del 2

Påtroppende NAV-direktør Hans Christian Holte besøker Hverdagen med NTL NAV. I denne andre av to deler snakker vi om NAV som arbeidsgiver, om ledelse og om medbestemmelse. Og hva tenker den nye direktøren om balansen mellom kvalitet og kvantitet?

Spotify  //  Apple

 

Ny NAV-direktør - del 1

Påtroppende NAV-direktør Hans Christian Holte besøker Hverdagen med NTL NAV. I denne første av to deler blir vi mer kjent med den nye direktøren på privaten, og vi finner ut av hvor godt han kjenner NAV fra før. Dessverre er det til tider en pipelyd i bakgrunnen, vi beklager dette!

Spotify  //  Apple

 

Tillitsvalgt og koronpandemi

Hvordan har det vært å være NAV-ansatt under koronaepidemien? Og hva har vært viktig for NTL NAVs tillitsvalgte underveis? Ove og Torgeir får besøk av Elisabeth Steen, som er leder i NTL NAV, og Erik Haugen, som er vara hovedtillitsvalgt for NTL i NAV kontaktsenter, for å ta en prat om korona, NAV og medbes.temmelse.

Spotify  //  Apple

 

Episode 13 - Spørsmål spesialnummer 4

Dette er siste del av samtalen Torgeir og Ove hadde med Harald Langstad. I denne siste delen tar vi opp temaer fra arbeidsmiljøloven, hva tillitsvalgte bør gjøre i en personalsamtale og forholdet mellom fagrørsla og arbeiderpartiet.

Denne episoden er den siste i første sesong. Send oss gjerne tilbakemeldinger til torgeir.homme@nav.no. Vi vil gjerne lage mer hvis det er interesse, og hadde satt pris på innspill fra dere lyttere på temaer.

Hold sammen på avstand i disse Covid19-tider.

Spotify  //  Apple

 

Episode 12 - Spørsmål spesialnummer 3

Torgeir og Oves samtale med Harald Langstad fortsetter. Denne gang har vi fokus på lønn og lønnspolitiske spørsmål. Skal vi ha egen hovedtariffavtale, slik som Akademikerne? Hvordan gjennomfører man en lønnssamtale?

Dette er del tre.

Spotify  //  Apple

 

Episode 11 - Spørsmål spesialnummer 2

Torgeir, Ove og Harald fortsetter diskusjonen, og svarer på enda flere av de spørsmålene dere sendte inn. I denne runden er det styringsretten og Haralds perspektiv på medbestemmelse vi får innsyn i.

Vi måtte dele opp spørsmålsrunden i flere episoder. Dette er del 2.

Spotify  //  Apple

 

Episode 10 - Spørsmål spesialnummer 1

I denne episoden svarer vi på spørsmål fra tillitsvalgte og medlemmer rundt om i landet. For å klare det har Ove og Torgeir fått eksperthjelp fra Harald Langstad, som er sentralt frikjøpt tillitsvalgt i NTL NAV. Harald har lang og bred erfaring som tillitsvalgt og hadde mye på hjertet. Faktisk så mye at vi måtte dele opp spørsmålsrunden i flere episoder. I del nummer 1 svarer vi på spørsmål om ansettelser og om tillitsvalgtrollen.

Spotify  //  Apple

 

Episode 9 - Om plasstillitsvalgtes rolle i ansettelsesprosesser

Torgeir og Ove lurte på hvilke temaer plasstillitsvalgte møter i sin hverdag, og ble enige om at ansettelser er et slikt tema. Derfor ble frikjøpt tillitsvalgt Tine Olsen invitert med for å snakke om hva en plasstillitsvalgt skal tenke på i rollen som plasstillitsvalgt.

Spotify  //  Apple

 

Bonusepisode: om AKAN

Etter at Ove la på telefonen etter å ha snakket om vernetjenesten i NAV, begynte Torgeir, Jørund og Stein Arne å snakke litt om AKAN. Dette mener vi er såpass viktig at vi laget en liten bonuspodkast for våre lyttere om dette.

Spotify  //  Apple

 

Episode 8 - Om vernetjenesten i NAV

I dag har Torgeir og Ove fått besøk av hovedvernombudet i NAV Stein Arne Hammersland og AMU-representant Jørund Gustavsen for å snakke om vernetjenesten i NAV. Vernetjenesten består av både verneombudet og arbeidsmiljøutvalget (AMU), og er en viktig aktør for at arbeidsgiver kan ivareta arbeidsmiljømiljøet i virksomheten best mulig.

PS! Ove kunne ikke være i studio idag, og med via telefon. Dette påvirker lyden noe.

Spotify  //  Apple

 

Episode 7 - Om lønnsforhandlinger - del 2

Vi har denne gangen fått besøk av Hanne Kolby, som er sentralt frikjøpt tillitsvalgt i NTL NAV. Vi tar en prat med henne om den siste formen for medbestemmelse, nemlig forhandling. Hva har vi rett til å forhandle? Og hva er det viktig å huske på i en forhandling?

Spotify  //  Apple

 

Episode 6 - Om lønnsforhandlinger - del 1

Hvordan bestemmes egentlig lønnsutviklingen vår som ansatte i staten? Ove og Torgeir har fått besøk av Petter Aasheim for å snakke om akkurat det. Petter er sentralt frikjøpt tillitsvalgt og sekretær i landsforeningen, og har i tillegg ansvar for lønn i NTL NAV. Dette er del 1 av 2 om lønnsforhandlinger.

Spotify  //  Apple

 

Episode 5 - Om forhandling

Vi har denne gangen fått besøk av Hanne Kolby, som er sentralt frikjøpt tillitsvalgt i NTL NAV. Vi tar en prat med henne om den siste formen for medbestemmelse, nemlig forhandling. Hva har vi rett til å forhandle? Og hva er det viktig å huske på i en forhandling?

Spotify  //  Apple

 

2019

 

Episode 4 - Om Drøfting

Vi har vært så heldige at vi fikk frikjøpt tillitvalgt Rasmus Rydland på besøk for å diskutere drøfting, som er den andre formen for medbestemmelse. Vi går igjennom det mest essensielle man burde tenke på når man skal drøfte saker i medbestemmelsesapparatet.

Spotify  //  Apple

 

Episode 3 - Om informasjon

Informasjon er en av de tre formene for medbestemmelse vi har i statlig sektor. I denne episoden har vi fått besøk av leder av NTL NAV, Elisabeth Steen, og vi tar for seg rettigheter og plikter tillitsvalgte har til informasjon fra arbeidsgiver, og vice verca.

Spotify  //  Apple

 

Episode 2 - Tillitsvalgtrollen

I andre episode får Torgeir og Ove besøk av Harald Borgerud, for en prat om hva som ligger i det å være tillitsvalgt. Harald er sentralt frikjøpt tillitsvalgt i NTL NAV, og har bred erfaring som tillitsvalgt.

Spotify  //  Apple

 

Episode 1 - Hva er medbestemmelse og hva er så bra med det?

Første episode i NTL NAVs podkast er her! Torgeir og Ove får besøk av leder i Norsk tjenestemannslag Kjersti Barsok, for en prat om hva som er så bra ved medbestemmelse.

Spotify  //  Apple

 

 

Tema
NTLs organisasjon