Orginal - Rød

PUBLIKASJONER // MiniGaiden

  

 

2022

 

  • MiniGAIDEN 2022 nummer 8  Data til analyseformål på eiendom // Virksomhetsstrategi 3 år // Læringsportalen
  • MiniGAIDEN 2022 nummer 7  Budsjettnotat 0 for 2021 // Intern virtuell agent // Virtuelt NAV-kontor // Prosjekt 3 og sykepenger
  • MiniGAIDEN 2022 nummer 6  Representantskapsmøtet i NTL NAV // Valg // Bevilgninger // Uttalelser  
  • MiniGAIDEN 2022 nummer 5  Brukereffekter i ytelseslinja // Medlemsskap og avgift i NAV Kontroll // P3 og Sykepenger // Rutine for samhandling mellom NAV-kontorer og NAV Arbeid og ytelser // NAV som virksomhet - analyser og strategier
  • MiniGAIDEN 2022 nummer 4  Moderatorbehov i Yammer og Slack // Innholdsstrategi nav.no // Arbeidstidsstatistikk
  • MiniGAIDEN 2022 nummer 3  Beredskap på sykepenger og forsinkelse av leveranser fra prosjekt P3
  • MiniGAIDEN 2022 nummer 2  Mal for medarbeidersamtaler // Medlemsskap og avgift i NAV Kontroll
  • MiniGAIDEN 2022 nummer 1  Fagstruktur mellom linjer // Midlertidige ansettelser // NYSTØL Ny økononomimodell

 

2021

 

 

2020

 

 

2019

 

 

2018-

 

MiniGAIDEN fra før 2019 kan fås vet å sende e-post til post@ntlnav.no.

 

 

Tema
NTLs organisasjon