Styreverv

Styret har ansvar for å holde oversikten over orgleddstyrets sammensetning oppdatert ved å registrere nye verv og fjerne dem når noen slutter i vervet. Styret har også ansvar for å registrere plasstillitsvalgte ved virksomheter og arbeidssteder som sorterer under organisasjonsleddet. Ved å holde styre- og tillitsvervoversikten oppdatert sørger dere for tilganger til selvbetjeningsfunksjonene og at utsendelser og annen kommunikasjon kommer til rett person.

Plassering:

Styreverv per organisasjonsledd

Tillitsverv per virksomhet eller arbeidssted

Tilgang:

Leder og kasserer i orgledd har automatisk tilgang til å registere styreverv per orgledd. I tillegg kan man selv gi andre tilgang ved å gi dem rollen "Adm. medlemsopplysninger" på lik linje med andre verv i styret.

Leder, kasserer og Adm.medlemsopplysninger har også tilgang til å registrere hoved- og plasstillitsvalgte i virksomheter og arbeidssteder som sorterer under organisasjonsleddet.

Plasstillitsvalgt og hovedtillitsvalgt har automatisk tilgang til medlemslister per virksomhet eller arbeidssted på det nivået vervet er registrert og underordnede arbeidssteder.

Veiledning:

Tema
Hei, jeg heter Isa. Hva kan jeg hjelpe med?