Styreverv

Styret har ansvar for å holde oversikten over orgleddstyrets sammensetning oppdatert ved å registrere nye verv og fjerne dem når noen slutter i vervet. Styret har også ansvar for å registrere plasstillitsvalgte ved virksomheter og arbeidssteder som sorterer under organisasjonsleddet. Ved å holde styre- og tillitsvervoversikten oppdatert sørger dere for tilganger til selvbetjeningsfunksjonene og at utsendelser og annen kommunikasjon kommer til rett person.

Plassering:

Styreverv per organisasjonsledd

Tillitsverv per virksomhet eller arbeidssted

 

Tilgang:

Leder og kasserer i orgledd har automatisk tilgang til å registere styreverv per orgledd. I tillegg kan man selv gi andre tilgang ved å gi dem rollen "Adm. medlemsopplysninger" på lik linje med andre verv i styret.

Leder, kasserer og Adm.medlemsopplysninger har også tilgang til å registrere hoved- og plasstillitsvalgte i virksomheter og arbeidssteder som sorterer under organisasjonsleddet.

Plasstillitsvalgt og hovedtillitsvalgt har automatisk tilgang til medlemslister per virksomhet eller arbeidssted på det nivået vervet er registrert og underordnede arbeidssteder.

 

Veiledning finner du på siden om medlemslister.

Tema
Hei, jeg heter Isa. Hva kan jeg hjelpe med?