Å være med på NTL-kurs er lærerikt og sosialt
Foto
Tri N. Dinh

Praktisk info for deg som skal delta på NTL-kurs

NTLs kurs foregår i grupper på rundt 20 personer, og det er gode muligheter til aktiv deltagelse, diskusjoner og dessuten å bli kjent med andre NTL'ere. Kursene finner som regel sted på Sørmarka kurs- og konferansesenter 20 minutter sør for Oslo, men sjekk kursinvitasjonen for detaljer.

Huskeliste når du skal på kurs

- Har du fått beskjed om at du har fått plass på kurset?

- Har du bekreftet at du ønsker plassen?

- Har du oppdatert mobilnummer og epostadresse på Min side slik at vi får tak i deg hvis det skjer noe uforutsett i forbindelse med kurset?

- Hvis du drar fra kursstedet underveis av en eller annen grunn må du huske å si fra til kurslederen. Det gjelder også på kveldstid.

 

Reise og opphold
NTL-kursene er gratis. Opphold på kursstedet samt kursmateriell dekkes av kursarrangøren. Mer om reise, opphold og dekning av utgifter finner du her.

 

Permisjon fra arbeidsgiver
Du må selv søke permisjon hos arbeidsgiver. Vis til hovedavtalen i staten, § 39 (tillitvalgte) eller § 40 (vanlige medlemmer), eller tilsvarende bestemmelser innen andre avtaleområder.

Mer om praktiseringen av §38 og 39 i hovedavtalen i staten.

 

Barnepass
Det kan søkes om støtte til barnepass i hjemmet etter følgende regler:

1. Tilskudd til barnepass kan gis til:
a) Aleneforeldre
b) Familier i en spesielt vanskelig livssituasjon hvor ektefelle/samboer har spesielle omsorgsforpliktelser
c) Kursdeltakere med funksjonshemmet barn

2. Utbetaling skjer direkte til den som har passet barnet/barna. Kopi av skattekort må vedlegges kravet. Om personen som har passet barnet/barna har frikort med beløpsgrense, må originalen sendes inn.

3. Krav om tilskudd sendes AOFs kurskontor på eget skjema underskrevet av kursleder/kursarrangør så snart som mulig etter kursslutt.

Tema
Kompetanse
Hei, jeg heter Isa. Hva kan jeg hjelpe med?