Å være med på NTL-kurs er lærerikt og sosialt
Foto
Tri N. Dinh

Praktisk info for deg som skal delta på NTL-kurs

NTLs kurs foregår i grupper på rundt 20 personer, og det er gode muligheter til aktiv deltagelse, diskusjoner og dessuten å bli kjent med andre NTL'ere. Kursene finner som regel sted på Sørmarka kurs- og konferansesenter 20 minutter sør for Oslo, men sjekk kursinvitasjonen for detaljer.

Huskeliste når du skal på kurs

- Har du fått beskjed om at du har fått plass på kurset?

- Har du bekreftet at du ønsker plassen?

- Har du oppdatert mobilnummer og epostadresse på Min side slik at vi får tak i deg hvis det skjer noe uforutsett i forbindelse med kurset?

- Hvis du drar fra kursstedet underveis av en eller annen grunn må du huske å si fra til kurslederen. Det gjelder også på kveldstid.

 

Permisjon fra arbeidsgiver
Du må selv søke permisjon hos arbeidsgiver. Vis til hovedavtalen i staten, § 39 (tillitvalgte) eller § 40 (vanlige medlemmer), eller tilsvarende bestemmelser innen andre avtaleområder.

Mer om praktiseringen av §38 og 39 i hovedavtalen i staten.

Dekning av utgifter
NTL-kursene er gratis. Reiseutgifter refunderes etter billigste reisemåte. Reiseregningsskjema finner du nedenfor. Opphold på kursstedet samt kursmateriell dekkes av kursarrangøren.

Barnepass
Det kan søkes om støtte til barnepass i hjemmet etter følgende regler:

1. Tilskudd til barnepass kan gis til:
a) Aleneforeldre
b) Familier i en spesielt vanskelig livssituasjon hvor ektefelle/samboer har spesielle omsorgsforpliktelser
c) Kursdeltakere med funksjonshemmet barn

2. Utbetaling skjer direkte til den som har passet barnet/barna. Kopi av skattekort må vedlegges kravet. Om personen som har passet barnet/barna har frikort med beløpsgrense, må originalen sendes inn.

3. Krav om tilskudd sendes AOFs kurskontor på eget skjema underskrevet av kursleder/kursarrangør så snart som mulig etter kursslutt.

Reiseregning-NTL-2023.xlsx

Tema
Kompetanse
Hei, jeg heter Isa. Hva kan jeg hjelpe med?