Det er lett å bli med i NTL. Her står det litt om hva som gjelder for medlemskapet.
Foto
Tri N. Dinh

Vilkår for medlemskap i NTL

Vi er glad for at du vil bli medlem i NTL. Her finner du litt om vilkårene for medlemskap, slik at det ikke blir noen misforståelser eller overraskelser.

Hvem kan bli medlem?

Alle som jobber eller er lærling i en virksomhet som NTL organiserer eller som studerer ved et lærested i Norge kan bli medlem i NTL.

Hvordan betales medlemskontingenten?

Alle yrkesaktive medlemmer betaler normalt medlemskontingenten ved at arbeidsgiver trekker kontingenten fra lønna og overfører et samlet beløp for alle de NTL-organiserte i virksomheten til NTL en gang i måneden. Dette innebærer at NTL jevnlig sender lister til arbeidsgiverne over hvem som er medlem, slik at de riktige personene blir trukket det riktige beløpet.

En konsekvens av dette er at medlemskap i NTL normalt sett ikke er hemmelig overfor arbeidsgiver. Dersom du har en grunn til å holde medlemskapet hemmelig overfor arbeidsgiver må du gi tydelig beskjed til NTL om dette samtidig som du melder deg inn. Hemmelig medlemskap innebærer imidlertid at NTL ikke kan representere deg i lønnsforhandlinger eller i andre sammenhenger på arbeidsplassen, og et hemmelig medlemskap vil også vanskeliggjøre det øvrige fagforeningsarbeidet på arbeidsplassen. Hemmelig medlemskap innvilges derfor kun i helt spesielle tilfeller.

Innboforsikring

Alle som melder seg inn i NTL blir omfattet av LOfavør innboforsikring. Forsikringspremien trekkes eller faktureres sammen med medlemskontingenten. Premien kommer i tillegg til medlemskontingenten.
Gjeldende priser
Mer om innboforsikringen

Reiseforsikring

NTL tilbyr LOfavør reiseforsikring til dem som melder seg inn som arbeidstager. Ordningen er kollektiv, men man kan reservere seg mot den i innmeldingsskjemaet. Forsikringspremien trekkes eller faktureres sammen med medlemskontingenten. Premien kommer i tillegg til medlemskontingenten. Studenter og lærlinger tilbys ikke forsikringen via medlemskapet, men kan tegne tilsvarende forsikring direkte med LOfavør.
Gjeldende priser
Mer om reiseforsikringen

Behandling av personopplysninger

Opplysningene som oppgis ved innmelding og samles inn i løpet av medlemskapet lagres i NTLs medlemsregister. Registeret driftes av NTL i samarbeid med Mysoft AS og dataene lagres i Oslo.

Hvis skjemaet avbrytes før alle opplysninger er registrert vil vi ta kontakt med deg ved hjelp av de lagrede opplysningene for å få ferdigstilt eller annullert medlemskapet.

Les mer om NTLs personvernarbeid.

Arbeidskonflikter

Dersom lønnsoppgjøret ender med konflikt kan NTL komme til å ta deg som medlem ut i streik. Medlemmer i NTL plikter å slutte opp om streiken og følge de beskjeder som blir gitt fra NTL under streikeforberedelser og selve streiken. Også i tilfeller der du selv ikke er blant dem som legger ned arbeidet skal du som medlem støtte opp om streiken og i alle tilfelle unnlate å gjøre noe som kan motvirke streikens virkning.

NTLs vedtekter

NTLs vedtekter er fastsatt av landsmøtet og regulerer forbundets interne organisering og beslutningsprosess og forhold knyttet til medlemskap og tillitsverv. Medlemmer plikter å sette seg inn i vedtektene når de deltar i fagforeningsarbeidet. Last ned: NTLs vedtekter

Tema
NTLs organisasjon
Hei, jeg heter Isa. Hva kan jeg hjelpe med?