Er du i familie med en NTL-medlem? Da kan du sjekke her om noen av ordningene gjelder for deg også.
Foto
LOfavør

I familie med et NTL-medlem?

Er du i familie med et NTL-medlem? Her finner du svar på de vanligste spørsmålene fra familiemedlemmer til nåværende eller tidligere NTL-medlemmer.

Innboforsikring
Alle NTL-medlemmer er omfattet av LOfavør Innboforsikring, som dekker innboet der den personen er folkeregistrert. Bor du sammen med en som er medlem i NTL er altså innboet der du bor dekket av denne forsikringen.

Hvis du selv også er medlem i et LO-forbund og dekket av LOfavør Innboforsikring kan det oppstå en situasjon der begge betaler premie for denne forsikringen. LOfavør har laget et system som gjør at de som er i denne situasjonen får kraftig reduserte egenandeler ved skade, som en kompensasjon for den doble foriskringspremien.

Les mer om innboforsikringen.

 

Reiseforsikring
LOfavør Reiseforsikring er frivillig for NTL-medlemmer, så du må først sjekke om den du bor sammen med har denne forsikringen. Forsikringen gjelder for ektefelle/samboer og barn opp til 20 år i tillegg til medlemmet selv. Dette gjelder uavhengig av om man reiser sammen eller hver for seg.

Les mer om reiseforsikringen.

 

Gravferdsstøtte
NTL hadde tidligere en gravferdsstøtteordning som delfinansierte begravelser. Denne ordningen finnes ikke lenger.

 

Gi beskjed ved dødsfall
Hvis du er pårørende til en NTL-medlem som har gått bort er det veldig fint om du gir beskjed til NTL. Du når oss på kont@ntl.no / 23068400 / Norsk Tjenestemannslag, Møllergata 10, 0179 Oslo

Tema
LOfavør
Hei, jeg heter Isa. Hva kan jeg hjelpe med?