Statsbudsjettet

Prioriteringene i statsbudsjettet er helt avgjørende for finansieringen av velferdsstaten, og dermed både for kvaliteten på offentlige tjenester og for lønns- og arbeidsvilkår i statsforvaltningen. NTL følger statsbudsjettet tett og gir innspill til politikerne både i forkant og etterkant av framleggelsen.

Siste: NTLs reaksjoner på årets statsbudsjett

Sjekk NTLs innspill til departementene og stortingskomiteene om statsbudsjettet.

Forslaget til Statsbudsjett for 2023 har en viktig omfordelingsprofil, men har betydelige kutt i mange statlige virksomheter. Det er viktig at regjeringa sørger for omfordeling ved å hente inn skatt på overskudd fra bruk av naturressurser, som fiskeoppdrett og vindkraft. Regjeringens forslag til skatteprofil er også med på å gi en omfordeling i motsetning til det Solberg-regjeringene gjorde.

Statsbudsjettet har de siste årene vært preget av Solberg-regjeringens ostehøvelkutt, det vil si at alle de statlige virksomhetene kuttes med en viss prosentandel hvert år. At avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen (ABE) nå er fjernet som generelt kutt er godt nytt for mange statlige virksomheter. Likevel er det ikke tvil om at den økonomiske situasjonen også framover vil være vanskelig i flere av virksomhetene hvor vi har medlemmer. Mange virksomheter får ikke fullt ut kompensert for lønns- og prisvekst. Samfunnsoppdraget kan ikke utføres med en bemanning på sparebluss. Kutt i driftsbudsjettene som ikke er begrunnet i oppgaveløsningen, må ikke føre til nedbemanning. Vi etterlyser en mer ambisiøs plan for mindre bruk av konsulenter i staten som vil frigjøre midler til faste ansatte.

NTL-leder Kjersti Barsok advarte i forkant av framleggelsen av statsbudsjettet 2023 om at ytterligere kutt vil være å gamble med statens evne til å håndtere den typen krise vi har vært gjennom det siste året. – Vi vet det er krevende prioriteringer som må gjøres og regjeringa har varsla stramme budsjetter, men vi trenger et budsjett for fellesskapsløsninger og ikke kutt i offentlig sektor som vil øke privatiseringspresset, sa Barsok i en artikkel i frifagbevegelse.no.

Hei, jeg heter Isa. Hva kan jeg hjelpe med?