Medlemskapet mitt

Kanskje det du lurer på blir besvart her?

Hvis du begynner å jobbe et sted der et annet LO-forbund organiserer arbeidstagerne kan NTL hjelpe med å overføre medlemskapet og sørge for at innboforsikringen gjelder hele tiden. I såfall må du gi beskjed til oss i god tid om når du slutter, hvor du begynner å jobbe og at du ønsker å bli overført.
Hvis du bytter jobb må du melde fra til NTL om dette. Hvis du bytter jobb til et sted som NTL organiserer, og dermed skal fortsette å være medlem, kan du melde fra om dette på Min side i seksjonen Arbeidsforhold. Hvis du ikke melder fra om at du bytter jobb vil det kunne bli kluss med lønnstrekk av fagforeingskontingenten, og det blir feil i lønnsforhandlingene, streikeuttak og i en del andre sammenhenger. Derfor er det viktig at du melder fra. Hvis du ikke får til å melde endringen på min side, ta kontakt med kont@ntl.no Hvis du bytter jobb til et sted der NTL ikke organiserer vil du ha muligheten til å bli overført til et annet LO-forbund.
Hvis du vil melde deg ut av NTL sender du et undertegnet brev enten i posten eller scannet/bilde på epost til post@ntl.no. Hvis du slutter i jobben gjelder utmeldingen fra dagen du slutter. Hvis du fortsetter i jobben gjelder den fra siste dag i inneværende kvartal.
Du kan fortsatt være medlem i NTL når du pensjonerer deg eller blir ufør. Husk at du må si fra til NTL om at du går av med pensjon eller går over på en annen ytelse, enten du vil fortsette å være medlem eller ikke. Du kan melde fra om dette på Min side i seksjonen Arbeidsforhold. Som pensjonist er medlemskapet gratis, du betaler kun for forsikringene. Har du ti års sammenhengende medlemskap er også innboforsikringen gratis når du er pensjonist.
Hvis du er i ulønnet permisjon fra jobben helt eller delvis for å studere i en periode kan du være NTL-medlem med studentmedlemsvilkår i NTL hvis du tjener under lånekassens frigrense. Tjener du over den grensen betaler du normal kontingent (1,1%) av det overskytende beløpet. Husk at du må gi NTL beskjed om at du skal ut i slik permisjon.
Hei, jeg heter Isa. Hva kan jeg hjelpe med?