Orginal - Rød
Om oss
NTL Ledere - en fagforening for deg

Som leder er det viktig at også du er fagorganisert. Derfor er NTL Ledere etablert. NTL Ledere er en landsdekkende forening for ledere. Dersom du opplever rollekonflikter mellom lederrollen og medlemskapet i en «ordinær» fagforening/avdeling er vi foreningen for deg. Vår målgruppe er virksomheter der NTL organiserer asatte.

 

Bruk BLI MED knappen øverst og send oss en e-post om medlemskap i NTL Ledere så sørger vi for at du blir riktig registrert. Du kan også følge oss på vår facebook side https://www.facebook.com/ntlledere

Main
Foto:

Vi er der når du som leder trenger det!
Vi:

 • Sikrer våre medlemmers interesser ved omstillingsprosesser og endringer på arbeidsplassen.
 • Ivaretar medlemmenes interesser gjennom lønnsforhandlinger og arbeidstvister.
 • Arbeider for at lønns- og arbeidsvilkårene for ledere er mest mulig forutsigbare og konkurransedyktige.
 • Arbeider for at ledere som går over i annen stilling kan beholde lønnsnivået og deretter følger ordinær lønnsutvikling for den nye stillingen.
 • Arbeider for at vi som ledere legger opp til et profesjonelt og godt samarbeide mellom ledelse og ansatte.
 • Arbeider for at ledere på alle nivå blir omfattet av planer for kompetanseutvikling.

NTL Ledere er bindeleddet mellom deg som er medlem i vår forening og NTL som forbund. Vi bygger vårt arbeid og vår lønnspolitikk på NTLs gjeldende Prinsipp- og handlingsprogram.

I tillegg får du:

 

 • Tilgang til mange nyttige kurs og opplæringstilbud.
 • Gunstig hjem- og ulykkesforsikring, reiseforsikring og andre medlemsfordeler gjennom LO favør-ordningen.
 • Organisatorisk tilknytning som gir et faglig-politisk nettverk og mulighet for påvirkning av samfunnsutviklingen.

 

Innmeldingsskjema finner du på knappen Bli medlem øverst på siden. Oppgi at du er leder og at du vil være medlem i NTL Ledere i kommentarfeltet på innmeldingsskjemaet.

Har du spørsmål, kan disse rettes til foreningens leder: Helge Munkås Andersen Helge.munkas.andersen@gmail.com , Tlf.: 975 50 013.

NTL Ledere - en fagforening for deg
Main
Foto:

Som leder er det viktig at også du er fagorganisert. Derfor er NTL Ledere etablert. NTL Ledere er en landsdekkende forening for ledere. Dersom du opplever rollekonflikter mellom lederrollen og medlemskapet i en «ordinær» fagforening/avdeling er vi foreningen for deg. Vår målgruppe er virksomheter der NTL organiserer asatte.

 

Bruk BLI MED knappen øverst og send oss en e-post om medlemskap i NTL Ledere så sørger vi for at du blir riktig registrert. Du kan også følge oss på vår facebook side https://www.facebook.com/ntlledere

Vi er der når du som leder trenger det!
Vi:

 • Sikrer våre medlemmers interesser ved omstillingsprosesser og endringer på arbeidsplassen.
 • Ivaretar medlemmenes interesser gjennom lønnsforhandlinger og arbeidstvister.
 • Arbeider for at lønns- og arbeidsvilkårene for ledere er mest mulig forutsigbare og konkurransedyktige.
 • Arbeider for at ledere som går over i annen stilling kan beholde lønnsnivået og deretter følger ordinær lønnsutvikling for den nye stillingen.
 • Arbeider for at vi som ledere legger opp til et profesjonelt og godt samarbeide mellom ledelse og ansatte.
 • Arbeider for at ledere på alle nivå blir omfattet av planer for kompetanseutvikling.

NTL Ledere er bindeleddet mellom deg som er medlem i vår forening og NTL som forbund. Vi bygger vårt arbeid og vår lønnspolitikk på NTLs gjeldende Prinsipp- og handlingsprogram.

I tillegg får du:

 

 • Tilgang til mange nyttige kurs og opplæringstilbud.
 • Gunstig hjem- og ulykkesforsikring, reiseforsikring og andre medlemsfordeler gjennom LO favør-ordningen.
 • Organisatorisk tilknytning som gir et faglig-politisk nettverk og mulighet for påvirkning av samfunnsutviklingen.

 

Innmeldingsskjema finner du på knappen Bli medlem øverst på siden. Oppgi at du er leder og at du vil være medlem i NTL Ledere i kommentarfeltet på innmeldingsskjemaet.

Har du spørsmål, kan disse rettes til foreningens leder: Helge Munkås Andersen Helge.munkas.andersen@gmail.com , Tlf.: 975 50 013.

Promotert arrangement
Koronaens tid er forhåpentligvis forbi, men fjernledelse er definitivt kommet for å bli - fjernledelse med søkelys på mestring, motivasjon og arbeidsmiljø

Bli med på webinar onsdag 26. mai kl. 13.00 – 14.00.

date 26.05.2021

deadline Påmeldingsfrist:

place Digitalt

Main
Foto:

Bli med på webinar onsdag 26. mai kl. 13.00 – 14.00.

Main
Foto:

date 26.05.2021

deadline Påmeldingsfrist:

place Digitalt

Koronaens tid er forhåpentligvis forbi, men fjernledelse er definitivt kommet for å bli - fjernledelse med søkelys på mestring, motivasjon og arbeidsmiljø

26.05.2021

date 26.05.2021

place Digitalt


Når sparing går på helsa løs: pandemi og beredskap

19.05.2021

date 19.05.2021

place Digitalt


Medlemsnett: Grunnkurs

19.05.2021

date 19.05.2021

place Teams


Webinar: Fjernledelse

26.05.2021

date 26.05.2021

place Digitalt


Medlemsnett: NTL-meldinger

02.06.2021

date 02.06.2021

place Teams


Koronaens tid er forhåpentligvis forbi, men fjernledelse er definitivt kommet for å bli - fjernledelse med søkelys på mestring, motivasjon og arbeidsmiljø

Bli med på webinar onsdag 26. mai kl. 13.00 – 14.00.

Lenke til webinaret kommer her dagen før.

29.04.2021

Main
Koronaens tid er forhåpentligvis forbi, men fjernledelse er definitivt kommet for å bli - fjernledelse med søkelys på mestring, motivasjon og arbeidsmiljø
Main

Bli med på webinar onsdag 26. mai kl. 13.00 – 14.00.

Lenke til webinaret kommer her dagen før.

29.04.2021


Lønnspolitikk for NTL Ledere

Her finner du lønnspolitikk for NTL Ledere

25.03.2021

Main
Lønnspolitikk for NTL Ledere
Main

Her finner du lønnspolitikk for NTL Ledere

25.03.2021


Nye regler: Nå står kampen om på hjemmekontoret

– For oss er det viktig å fokusere på arbeidsgivers ansvar knyttet til tilgang på utstyr, forsikringsordninger, arbeidstidsordninger, tiltak for psykososialt arbeidsmiljø. Særlig utstyr er viktig. Kjernen i et arbeidsforhold er at arbeidsgiver stiller med utstyr, lokaler og lønn. Arbeidstaker stiller med sin arbeidsinnsats og tid, sier NTLs forbundssekretær Guro Vadstein i en artikkel i Stavanger Aftenblad og Fædrelandsvennen 10. mai.

12.05.2021

Main
Nye regler: Nå står kampen om på hjemmekontoret
Main

– For oss er det viktig å fokusere på arbeidsgivers ansvar knyttet til tilgang på utstyr, forsikringsordninger, arbeidstidsordninger, tiltak for psykososialt arbeidsmiljø. Særlig utstyr er viktig. Kjernen i et arbeidsforhold er at arbeidsgiver stiller med utstyr, lokaler og lønn. Arbeidstaker stiller med sin arbeidsinnsats og tid, sier NTLs forbundssekretær Guro Vadstein i en artikkel i Stavanger Aftenblad og Fædrelandsvennen 10. mai.

12.05.2021


Webinar: Når sparing går på helsa løs: lunsjmøte om pandemiberedskap

Onsdag 19. mai 2021 11:30-12:30 skal vi diskutere pandemiberedskapen etter 8 år med høyreregjering. Fra Folkehelseinstituttet kommer Marc Gayorfar for å gi oss en oppdatering på hvordan det står til. Fra Helse- og omsorgskomiteen på Stortinget kommer Tuva Moflag (AP) og Kjersti Toppe (AP) 

11.05.2021

Main
Webinar: Når sparing går på helsa løs: lunsjmøte om pandemiberedskap
Main

Onsdag 19. mai 2021 11:30-12:30 skal vi diskutere pandemiberedskapen etter 8 år med høyreregjering. Fra Folkehelseinstituttet kommer Marc Gayorfar for å gi oss en oppdatering på hvordan det står til. Fra Helse- og omsorgskomiteen på Stortinget kommer Tuva Moflag (AP) og Kjersti Toppe (AP) 

11.05.2021


Denne regjeringen er virkelig god på å skape og forsterke ulikhet, sier NTL-leder Kjersti Barsok.

- Regjeringen fortsetter forskjellsbehandlingen av ulike grupper under pandemien. For arbeidstakere ser det ut som krisa er over til juli og september, mens bedriftseierne skal få støtteordninger fram til 1. nov, og da fortsatt uten krav til utbyttebegrensninger. Dette er svært urimelig. Alle kompensasjonsordninger må forlenges så lenge pandemien varer, sier Barsok.

11.05.2021

Main
Denne regjeringen er virkelig god på å skape og forsterke ulikhet, sier NTL-leder Kjersti Barsok.
Main

- Regjeringen fortsetter forskjellsbehandlingen av ulike grupper under pandemien. For arbeidstakere ser det ut som krisa er over til juli og september, mens bedriftseierne skal få støtteordninger fram til 1. nov, og da fortsatt uten krav til utbyttebegrensninger. Dette er svært urimelig. Alle kompensasjonsordninger må forlenges så lenge pandemien varer, sier Barsok.

11.05.2021


Meklingsstart i staten: Et spørsmål om fordeling

- Vi i NTL er opptatt av at alle skal ha ei lønn de kan leve av, og alle skal sikres lønnsvekst over tid. Vi ser at de siste årene har forskjellene mellom de høyest lønte og de lavest lønte i staten økt og det er ikke ei utvikling vi liker. Skal vi komme ulikheten til livs er det viktig at lønnsoppgjørene brukes til å sikre rettferdig fordeling. Det som lå på bordet da det ble brudd i forhandlingene var ikke i nærheten av å endre på det så nå setter vi vår lit til Riksmekleren, sier NTL-leder Kjersti Barsok. Meklingen i statsoppgjøret starter onsdag formiddag.

05.05.2021

Main
Meklingsstart i staten: Et spørsmål om fordeling
Main

- Vi i NTL er opptatt av at alle skal ha ei lønn de kan leve av, og alle skal sikres lønnsvekst over tid. Vi ser at de siste årene har forskjellene mellom de høyest lønte og de lavest lønte i staten økt og det er ikke ei utvikling vi liker. Skal vi komme ulikheten til livs er det viktig at lønnsoppgjørene brukes til å sikre rettferdig fordeling. Det som lå på bordet da det ble brudd i forhandlingene var ikke i nærheten av å endre på det så nå setter vi vår lit til Riksmekleren, sier NTL-leder Kjersti Barsok. Meklingen i statsoppgjøret starter onsdag formiddag.

05.05.2021


Sekretær
Ivar Gammelmo
Kasserer
Terje Andre Olsen
Leder
Helge Munkås Andersen
Nestleder
Turid Lilleheie