Orginal - Rød

Om oss

NTL Ledere - en fagforening for deg

Som leder er det viktig at også du er fagorganisert. Derfor er NTL Ledere etablert. NTL Ledere er en landsdekkende forening for ledere. Dersom du opplever rollekonflikter mellom lederrollen og medlemskapet i en «ordinær» fagforening/avdeling er vi foreningen for deg. Vår målgruppe er virksomheter der NTL organiserer asatte.

Bruk BLI MED knappen øverst og send oss en e-post om medlemskap i NTL Ledere så sørger vi for at du blir riktig registrert. Du kan også følge oss på vår facebook side https://www.facebook.com/ntlledere

Foto
Rosa Johnsen / Inventas

Vi er der når du som leder trenger det!
Vi:

 • Sikrer våre medlemmers interesser ved omstillingsprosesser og endringer på arbeidsplassen.
 • Ivaretar medlemmenes interesser gjennom lønnsforhandlinger og arbeidstvister.
 • Arbeider for at lønns- og arbeidsvilkårene for ledere er mest mulig forutsigbare og konkurransedyktige.
 • Arbeider for at ledere som går over i annen stilling kan beholde lønnsnivået og deretter følger ordinær lønnsutvikling for den nye stillingen.
 • Arbeider for at vi som ledere legger opp til et profesjonelt og godt samarbeide mellom ledelse og ansatte.
 • Arbeider for at ledere på alle nivå blir omfattet av planer for kompetanseutvikling.

NTL Ledere er bindeleddet mellom deg som er medlem i vår forening og NTL som forbund. Vi bygger vårt arbeid og vår lønnspolitikk på NTLs gjeldende Prinsipp- og handlingsprogram.

I tillegg får du:

 • Tilgang til mange nyttige kurs og opplæringstilbud.
 • Gunstig hjem- og ulykkesforsikring, reiseforsikring og andre medlemsfordeler gjennom LO favør-ordningen.
 • Organisatorisk tilknytning som gir et faglig-politisk nettverk og mulighet for påvirkning av samfunnsutviklingen.

Innmeldingsskjema finner du på knappen Bli medlem øverst på siden. Oppgi at du er leder og at du vil være medlem i NTL Ledere i kommentarfeltet på innmeldingsskjemaet.

Har du spørsmål, kan disse rettes til foreningens leder: Helge Munkås Andersen Helge.munkas.andersen@gmail.com , Tlf.: 975 50 013.

NTL Ledere - en fagforening for deg

Foto
Rosa Johnsen / Inventas

Som leder er det viktig at også du er fagorganisert. Derfor er NTL Ledere etablert. NTL Ledere er en landsdekkende forening for ledere. Dersom du opplever rollekonflikter mellom lederrollen og medlemskapet i en «ordinær» fagforening/avdeling er vi foreningen for deg. Vår målgruppe er virksomheter der NTL organiserer asatte.

Bruk BLI MED knappen øverst og send oss en e-post om medlemskap i NTL Ledere så sørger vi for at du blir riktig registrert. Du kan også følge oss på vår facebook side https://www.facebook.com/ntlledere

Vi er der når du som leder trenger det!
Vi:

 • Sikrer våre medlemmers interesser ved omstillingsprosesser og endringer på arbeidsplassen.
 • Ivaretar medlemmenes interesser gjennom lønnsforhandlinger og arbeidstvister.
 • Arbeider for at lønns- og arbeidsvilkårene for ledere er mest mulig forutsigbare og konkurransedyktige.
 • Arbeider for at ledere som går over i annen stilling kan beholde lønnsnivået og deretter følger ordinær lønnsutvikling for den nye stillingen.
 • Arbeider for at vi som ledere legger opp til et profesjonelt og godt samarbeide mellom ledelse og ansatte.
 • Arbeider for at ledere på alle nivå blir omfattet av planer for kompetanseutvikling.

NTL Ledere er bindeleddet mellom deg som er medlem i vår forening og NTL som forbund. Vi bygger vårt arbeid og vår lønnspolitikk på NTLs gjeldende Prinsipp- og handlingsprogram.

I tillegg får du:

 • Tilgang til mange nyttige kurs og opplæringstilbud.
 • Gunstig hjem- og ulykkesforsikring, reiseforsikring og andre medlemsfordeler gjennom LO favør-ordningen.
 • Organisatorisk tilknytning som gir et faglig-politisk nettverk og mulighet for påvirkning av samfunnsutviklingen.

Innmeldingsskjema finner du på knappen Bli medlem øverst på siden. Oppgi at du er leder og at du vil være medlem i NTL Ledere i kommentarfeltet på innmeldingsskjemaet.

Har du spørsmål, kan disse rettes til foreningens leder: Helge Munkås Andersen Helge.munkas.andersen@gmail.com , Tlf.: 975 50 013.

Hva skjer i NTL Ledere?

Hva skjer i NTL?

Medlemsnett: Kursadministrasjon

18.05.2022

18.05.2022

Teams

Tariffkonferanse Abelia

19.05.2022

19.05.2022

Radisson Bryggen, Bergen

LO-kongressen

30.05.2022

30.05.2022 - 03.06.2022

Oslo Kongressenter

Medlemsnett: Grunnkurs

08.06.2022

08.06.2022

Digitalt

Siste nytt fra NTL Ledere

Mangfoldsledelse, hva betyr det for deg som leder, for dine medarbeidere og for arbeidsplassen

NTL Ledere avholdt webinar om mangfoldsledelse: torsdag 10. mars kl. 13.00 – 14.00. Gikk du glipp av dette, eller vil se det igjen, kan du se det her: https://youtu.be/n_w5rUVJ8qI 

09.02.2022

Koronaens tid er forhåpentligvis forbi, men fjernledelse er definitivt kommet for å bli - fjernledelse med søkelys på mestring, motivasjon og arbeidsmiljø

Se vårt webinar som var onsdag 26. mai kl. 13.00 – 14.00.

Lenke til opptak av webinaret https://youtu.be/jrLfA3RjvKc

29.04.2021

Lønnspolitikk for NTL Ledere

Her finner du lønnspolitikk for NTL Ledere

25.03.2021

Lønnspolitikk for NTL Ledere

Her finner du lønnspolitikk for NTL Ledere

25.03.2021

Siste nytt fra NTL

Forberedelser til en eventuell streik i staten

9. mai offentliggjorde LO Stat områdevarselet for en eventuell streik i staten, der du finner hvilke virksomheter som kan bli tatt ut i streik med mindre partene kommer til enighet innen meklingsfristen 23. mai. I denne saken finner du også protokoller fra forhandlingene mellom KDD og hovedsammenslutningene om dispensasjoner for lønnsmedarbeidere og prinsippielle spørsmål ved streikegjennomføringen.

09.05.2022

Forberedelser til en eventuell streik i staten

9. mai offentliggjorde LO Stat områdevarselet for en eventuell streik i staten, der du finner hvilke virksomheter som kan bli tatt ut i streik med mindre partene kommer til enighet innen meklingsfristen 23. mai. I denne saken finner du også protokoller fra forhandlingene mellom KDD og hovedsammenslutningene om dispensasjoner for lønnsmedarbeidere og prinsippielle spørsmål ved streikegjennomføringen.

09.05.2022

Løsning i pensjonssaken for NTLs medlemmer i orkester, teater og opera

– Vi har sikret våre medlemmer en livsvarig og kjønnsnøytral pensjon, som er det vi har kjempet for i 8 år, sier Fredrik Oftebro, nestleder i NTL.

05.05.2022

Løsning i pensjonssaken for NTLs medlemmer i orkester, teater og opera

– Vi har sikret våre medlemmer en livsvarig og kjønnsnøytral pensjon, som er det vi har kjempet for i 8 år, sier Fredrik Oftebro, nestleder i NTL.

05.05.2022

NTL sier nei til konsekvensutredning av Wisting-feltet

NTL har sendt et høringsvar til Equinor hvor vi går mot å åpne Wistingfeltet nord i Barentshavet for konsekvensutredning og oljeleting. Vi mener prosjektet har mange usikkerhetsmomenter ved seg, blant annet knyttet til tilgang til energi, naturhensyn, manglende økonomisk lønnsomhet og ikke minst hensynet til klimaforpliktelsene våre, sier NTL-leder Kjersti Barsok.

04.05.2022

NTL sier nei til konsekvensutredning av Wisting-feltet

NTL har sendt et høringsvar til Equinor hvor vi går mot å åpne Wistingfeltet nord i Barentshavet for konsekvensutredning og oljeleting. Vi mener prosjektet har mange usikkerhetsmomenter ved seg, blant annet knyttet til tilgang til energi, naturhensyn, manglende økonomisk lønnsomhet og ikke minst hensynet til klimaforpliktelsene våre, sier NTL-leder Kjersti Barsok.

04.05.2022

NTL anbefaler delvis gjeninnføring av tidligere struktur i domstolene

- NTL er glad for at regjeringen tok initiativet til å gjennomgå strukturen i domstolene på nytt, og vi mener at tidligere struktur bør gjeninnføres der dette er mest hensiktsmessig, sier forbundssekretær i NTL Guro Vadstein.

27.04.2022

NTL anbefaler delvis gjeninnføring av tidligere struktur i domstolene

- NTL er glad for at regjeringen tok initiativet til å gjennomgå strukturen i domstolene på nytt, og vi mener at tidligere struktur bør gjeninnføres der dette er mest hensiktsmessig, sier forbundssekretær i NTL Guro Vadstein.

27.04.2022

Dokumenter

Styret vårt

Kasserer

Terje Andre Olsen

Leder

Helge Munkås Andersen

Nestleder

Turid Lilleheie