Landsmøtet

Landsmøtet er NTLs høyeste organ og samles hvert fjerde år. Landsmøterepresentantene velges av NTLs organisasjonsledd i forkant av landsmøtet.

NTL arrangerer landsmøte i 2014. Les mer om årets landsmøte på Landsmøtenettsidene 2014

Se også NTLs Landsmøteveileder

Landsmøtet har en rekke sentrale oppgaver i løpet av uken det er samlet:

- vedta styringsdokumenter som prinsipp- og handlingsprogrammet og vedtektene
- velge ledelse, forbundssekretærer, forbundsstyre og landsstyre
- gi uttalelser til aktuelle politiske saker
- debattere og gjøre vedtak om NTLs egen organisasjon
- godkjenne budsjett og regnskap

Representantene på NTLs landsmøte 2014:

NTL Kystverket

 1 Oddvar Johan Sildelid Kystverket Fedje VTS 99520290 oddvar.sildelid@kystverket.no
 2 Siw Elisabeth Haagensen Kvilstad Kystverket Losformidling Kvitsøy 91711750 siw.kvilstad@kystverket.no

NTL Skatt

Anita Stenstvedt.jpg 3 Anita Stenstvedt Skatt Midt-Norge Trondheim 92854363 anita.stenstvedt@skatteetaten.no
 4 Arve Vasskog Skatt Midt-Norge Orkdal 91816623 arve.vasskog@skatteetaten.no
Bjørn-Hersda-kvadl.jpg 5 Bjørn Ove Hersdal Skatt vest Jørpeland 94522525 bjorn.hersdal@skatteetaten.no
 6 Frode Herman Waglen Skatt Øst Oslo 41300774 frode.waglen@skatteetaten.no
 7 Eli Aasen Skatt Vest Stavanger 91618189 eli.aasen@skatteetaten.no
JonAtleSpilde.jpg 8 Jon Atle Spilde Skatt Vest Bergen 93694468 jon.spilde@skatteetaten.no
 9 Kine Therese Meling-Moe Skatt nord Hammerfest 92838881 kinetherese.meling-moe@skatteetaten.no
Morten-Orsnes-kvad.jpg 10 Morten Fjeld Ørsnes Skatt Vest Bergen 40222051 mortenfjeld.orsnes@skatteetaten.no
Nina-Fosshaug-kvad.jpg 11 Nina Elvira Fosshaug SITS avd Oslo 41220629 nina.fosshaug@skatteetaten.no
 12 Per Arne Nyberg SITS avd Oslo 91160750 per.nyberg@skatteetaten.no
 13 Renate Swensen Skatt Øst Moss 91573991 renate.swensen@skatteetaten.no
 14 Silje-Charina Skog Skatt Nord Bardufoss 93813008 silje-carina.skog@tteetaten.no
 15 Sonja Moltumyr Skatt Midt-Norge Molde 92409374 sonja.moltumyr@skatteetaten.no
Thore-Berg-kvad.jpg 16 Thore Berg Skatt Øst Kongsvinger 92222696 thore.berg@skatteetaten.no
 17 Trine Hannevold Koritzinsky Direktoratet for økonomistyring DFØ 93242858 trine.koritzinsky@dfo.no
 18 Unni Jørgensen Skatt sør Skien 94536364 unni.jorgensen@skatteetaten.no

NTL Student

 19 Atle Halvorsen Hjelkerud UiO Student 41290275 atle.hjelkerud@gmail.com
 20 Eirik Borander UiO Student 47239126 eborander@gmail.com
 21 Sahar Azari NTNU Student 95772078 sahar.azari@gmail.com
 22 Vera Solianik UiB Student 97015377 v_zajka@hotmail.com
 23 Eivind Rindal NTNU Student 99481832 eivindrindal@epost.no

NTL Domkirkearbeiderne

 24 Anne Cecilie Offergaard Nidaros Domkirkes restaureringsarbeider 75275936@nomail.no

NTL Filminstitusjoner

 25 Erik Zmuda Film og Kino 95101528 erik@kino.no

NTL Fiskeridirektoratet

 26 Jimmy Antonsen Fiskeridir. region Nordland 90520520 jimmy.antonsen@fiskeridir.no
rune-rasmussen-kvad.jpg 27 Rune Rasmussen Fiskeridir. region Troms 91151585 rune.rasmussen@fiskeridir.no

NTL Utenriksdepartementet

 28 Audun Skei Fostvedt-Mills Utenriksdepartementet asfp@mfa.no
 29 Ellen Aabø Utenriksdepartementet 95037211 elaa@mfa.no
 30 Kristin Hoem Langsholt Utenriksdepartementet 7554226@nomail.no
 31 Marit Johanne Bjerke Utenriksdepartementet 99320401 marit.johanne.bjerke@mfa.no
 32 Martin Bjørndal Utenriksdepartementet 95132531 mart@mfa.no
 33 Merete Kristin Wilhelmsen Utenriksdepartementet 47628217 Merete.Kristin.Wilhelmsen@mfa.no

NTL Politiet

 34 Beate Kristin Røneid Politiets utlendingsenhet 40421042 beateroeneid@hotmail.com
carl-marius-michelsen-kvad.jpg 35 Carl Marius Michelsen Sør-Trøndelag politidistrikt 99010197 carl.marius.michelsen@politiet.no
 36 Egil Borgestrand Nordmøre og Romsdal politidistrikt 40480132 egil.borgestrand@politiet.no
 37 Hege Wibeke Fjellberg Kriminalpolitisentralen 92069117 hege.fjellberg@gmail.com
 38 Linn Edvardsen Kripos 95991257 linn.edvardsen@politiet.no
 39 Lise Hennie Berdal Vest-Finnmark politidistrikt hennie_86@hotmail.com
 40 Janne Moen Lyng NID (Nasjonalt identitets - og dok.senter) 90503003 janne@moenlyng.dk
 41 Terje Skaarud Oslo Tinghus 91544123 terjeska82@hotmail.com

NTL Sjøkartverket

 42 Per Arne Aftret Statens kartverk sjøkartverket 91592505 aftper@statkart.no

NTL Statens kartverk

 43 Jarle Johan Pedersen Statens Kartverk 90082304 mybigb@gmail.com
 44 Nina Marthins Hanssveen Statens Kartverk 47606861 hannin68@gmail.com
 45 Kurt Erik Brinch Statens Kartverk 90087876 kurt-erik.brinch@kartverket.no

NTL Norsk Tipping

 46 Gjermund Nedgård Norsk Tipping AS 48059281 gjermund.nedgard@norsk-tipping.no
 47 Knut Johannessen 90991765 knut.johannessen@norsk-tipping.no

NTL Det norske travselskap

NTL Statens lånekasse

 49 Borgny Molnes Statens lånekasse for utdanning Ørsta 99569160 borgny.molnes@lanekassen.no
 50 Erik Storø Statens lånekasse for utdanning 40087379 erik.storo@lanekassen.no
knut-roli-kvad.jpg 51 Knut Røli Statens lånekasse for utdanning 48123223 knut.roli@lanekassen.no

NTL Statskog

 52 Geir Hovland Statskog SF Sirdal 90203583 geir.hovland@statskog.no

NTL NRK

 53 Are Bøhm NRK AS Marienlyst 48046706 are.bohm@nrk.no
 54 Benedicte Elene Jaougou NRK AS Marienlyst 99558901 benedicte.jaougou@nrk.no
 55 Christine Bakke NRK AS Marienlyst 90188235 christine.bakke@nrk.no
eddie.jpg 56 Edward Ingebrigtsen NRK AS Marienlyst 91646170 eddie.ingebrigtsen@nrk.no
 57 Nils Petter Johannessen NRK AS Marienlyst 99738973 nils.petter.johannessen@nrk.no
 58 Ingvild Fagerheim Fjereide NRK AS Troms 90619416 ingvild.fjereide@nrk.no
 59 John Alfred Harrang NRK AS Lisensavdelingen 99604118 john.alfred.harrang@nrk.no

NTL Stortinget

 60 Anita Brønstad Stortingets Regnskapskontor 95023556 anita.bronstad@stortinget.no
 61 Karen Marie Skarshaug Stortinget 96045258 kms@stortinget.no
 62 Kristian Aarem Stortinget 92637346 kristian.aarem@stortinget.no
 63 Tonje Karenina Pettersen Stortinget 95838245 tonje.pettersen@stortinget.no

NTL Innovasjon Norge

 64 Olav Dyrnes Innovasjon Norge Nordland 91794407 olav.dyrnes@innovasjonnorge.no

NTL NVE

mohamed-el-mourabit-kvad.jpg 65 Mohamed Carlson El Mourabit NVE 97720996 mem@nve.no

NTL Statnett

jennifer-lervik-kvad.jpg 66 Jennifer Lervik Statnett SF 90117462 jennifer.lervik@statnett.no

NTL Entra Eiendom

NTL Riksrevisjonen

 68 Ståle Torstensen Riksrevisjonen 90114322 stale.torstensen@riksrevisjonen.no

NTL Veg

synnove-ostensen-kvad.jpg 69 Anne Synnøve Østensen Statens vegvesen Reg. Øst. Lillehammer 41454127 asoestensen@gmail.com
 70 Birger Andre Rafael Schjølberg Statens vegvesen Reg.Nord 45266549 birger.schjolberg@vegvesen.no
 71 Gro Vedeler Statens vegvesen Vegdirektoratet Oslo 90725478 gro.vedeler@vegvesen.no
helge-rong.jpg 72 Helge Rong Statens vegvesen Reg.Vest 91335867 helge.rong@vegvesen.no
 73 Kåre Herland Statens vegvesen Reg.Vest 48275479 kare.herland@vegvesen.no
 74 Reidun Svendsen Statens vegvesen Vegdirektoratet Oslo 41663180 reidun.svendsen@vegvesen.no
 75 Tom-Vidar Salangli Statens vegvesen Reg.Nord 95058311 tom-vidar.salangli@vegvesen.no

NTL Luftfarten

 76 Andre Owe Ryeng Avinor Harstad Narvik lufthavn Evenes 91174920 andre.owe.ryeng@avinor.no
 77 Bjørn E. Simonsen Prestmo Avinor Stavanger lufthavn Sola 98217550 bjorn.prestmo@avinor.no
 78 Geir Larsen Oslo lufthavn AS 90896206 gmgeirla@gmail.com
 79 Jan Magne Knapskog Oslo lufthavn AS 92604760 jan.magne.knapskog@osl.no
 80 Mike Antonsen Avinor Molde lufthavn Årø 41281335 Mike.a@online.no
 81 Rune Loftesnes Avinor Sogndal lufthamn Haukåsen 97037317 rune.loftesnes@avinor.no
 82 Sissel Bråthen AIS/NOTAM, Gardemoen 41264106 sissel.brathen@avinor.no
 83 Thomas Olsen Avinor Honningsvåg lufthavn Valan 90063004 thomas.olsen@avinor.no
 84 Ørjan Kvalvåg Avinor Bergen lufthavn Flesland 97663182 orjan.kvalvag@avinor.no

NTL Norsk Medisinaldepot

 85 Birgit Flåten Norsk Medisinaldepot AS 93683572 birgit.flathen@nmd.no
 86 Øyvind Fretheim Norsk Medisinaldepot AS 92823305 oeyvindfretheim@hotmail.com

NTL Norges Idrettshøgskole

NTL Husbanken

 88 May-Brit Nordås Husbanken Region Vest - Bergen 99497992 mbnordaas@hotmail.com

NTL Ledere

 89 Anne-Marie Lindrup Norsk Filminstitutt 92226978 mia.lindrup@nfi.no
 90 Geir S. Kuvås Landbruks - og matdepartementet 90685826 geir-sigurd.kuvas@lmd.dep.no

NTL E-tjenesten

 91 Hanne Carnhed FO/E 48892726 hantom.carnhed@gmail.com
 92 Per Morten Bergland FO/E 95432112 morten59@gmail.com

NTL Norges geologiske undersøkelser

 Åse Karin Rønningen Norges Geologiske Undersøkelse 98836941 ase.ronningen@ngu.no

NTL Statens legemiddelverk

 94 Wenche Morberg Statens legemiddelverk 47384482 wenche.morberg@legemiddelverket.no

NTL Mattilsynet

 95 Håvard Olaf Nielsen Mattilsynet Sør Helgeland 91884510 haoni@mattilsynet.no
 96 Marianne Johansen Mattilsynet for Indre Østfold og Follo 90170883 majoh@mattilsynet.no
terje-olsen.jpg 97 Terje Olsen Mattilsynet Midt Rogaland 48130920 terje.olsen@mattilsynet.no

NTL Garantikassen for fiskere

NTL UiO

aled-fisher-highres-kvad.jpg 99 Aled Dilwyn Fisher UiO Det juridiske fakultet 41342733 a.d.fisher@nchr.uio.no
 100 Christian Boe Astrup UiO Norsk senter for menneskerettigheter SMR 93030015 c.b.astrup@nchr.uio.no
 101 Geir Mathiessen UiO Teknisk avdeling 95703429 geir.mathiessen@admin.uio.no
 102 Gry Bruland Larsen UiO Det medisinske fakultet 90079940 g.b.larsen@medisin.uio.no
 103 Knut Kjeldstadli UiO knut.kjeldstadli@iakh.uio.no
 104 Mari Helén Varøy Universitetet i Oslo 93886192 m.h.varoy@mn.uio.no
 105 Marianne Midthus Østby Universitetet i Oslo 97751605 m.m.ostby@medisin.uio.no
 106 Natalia Zubillaga Universitetet i Oslo 97887336 natalia.zubillaga@sai.uio.no
 107 Tom Egil Thorsen UiO 48102961 tom.thorsen@kjemi.uio.no

NTL UiB

 108 Arild Mellesdal UiB Det psykologiske fakultet 91360255 arild.mellesdal@psyfa.uib.no
 109 Berit Storaker Universitetet i Bergen 92290479 berit.storaker@geo.uib.no
 110 Jørgen Melve Universitetet i Bergen 48041694 jorgen.melve@sos.uib.no
 111 Katharina Sass Universitetet i Bergen 40165730 katharina.sass@sos.uib.bo
Morten-Chr. Bernson 112 Morten-Christian Bernson UiB IT- avdelingen 90995002 mcb@uib.no

NTL NTNU

 113 Ida Marie Jacobsen Bruun NTNU SVT Fakultetet 99018845 ida.jacobsen@ntnu.no
iver-johnsen-kvad.jpg 114 Iver Johnsen NTNU Fak for ingeniørvitensk og teknologi 91897807 iver.johnsen@ntnu.no
 115 Simen Fraser NTNU Sentraladministrasjonen 41928988 simen.fraser@ntnu.no
Bilde_3_Lillian Kathrine Nilsen.jpg 116 Lillian Kathrine Nilsen NTNU Drift og Eiendom 91897688 Lillian.Nilsen@ntnu.no
 117 Runa Nilssen NTNU 97561201 runa.nilssen@ntnu.no
Thomas Ferstad.jpg 118 Thomas Ferstad NTNU Dragvoll 48241153 thomas.ferstad@plu.ntnu.no
 119 Vemund Warud NTNU 95048228 vemundw@gmail.com

NTL UiT

Inger Elin Utsi 120 Inger Elin Utsi UIT Norges arktiske universitet - Alta 90790626 inger.e.utsi@uit.no
Mariann Solberg PL8A1390-2 (2) kvadrat.jpg 121 Mariann Solberg Universitetet i Tromsø 92081355 mariann.solberg@uit.no
 122 Rita Harriet Brannfjell Norsk Polarinstitutt 91342389 rita@npolar.no
 123 Tine Bergli UiTØ Universitetsbiblioteket 48153851 tinebergli@gmail.com
 124 Tor Augustson Giæver UiTØ 90606937 torg@sv.uit.no
 125 Vivi Ann Jacobsen Universitetet i Tromsø 47317155 vivi.jacobsen@uit.no

NTL Biomiljøene Ås

 126 Thom Atle Thoresen Bioforsk 99270998 thom.thoresen@bioforsk.no

NTL NMBU

 127 Haakon Aaen Norges Veterinærhøgskole haakon.aaen@veths.no
 128 Ida Caroline Marki Karlsen Norges Veterinærhøgskole 95721013 ida.caroline.marki.karlsen@nmbu.no
 129 Joachim Manfred Heun Universitetet for miljø- og biovitenskap 99382030 manfred.heun@umb.no
 130 Signe Kroken UMB IMT 99236748 signe.kroken@nmbu.no

NTL Meteorologisk Institutt

 131 Arne Ragnar Bråten Værtjenestekontoret Andøya flyplass 47659773 arne.r.braten@met.no

NTL Forsvaret

 132 Anne-Grethe Jacobsen Forsvarets Lønnsadministrasjon, FLA 90727590 ajacobsen@mil.no
arild-danielsen-kvad.jpg 133 Arild Danielsen INI OPS Bardufoss 97048264 ardanielsen@mil.no
 134 Cecilie Gjennestad FLO Base Troms-Finnmark 41076491 cg@ntlforsvaret.no
geir-melum-kvad.jpg 135 Geir Melum Rygge Flystasjon 90189757 gm@ntlforsvaret.no
 136 Geir Tore Land FLO MSA Hovemoen 99083336 gland@mil.no
 137 Hans Rune Nicolaisen HV-distrikt 08 90537102 hans.nikolaisen@gmail.no
 138 Jeanett Bjørndahl Heggelia leir 47758533 jeanett.f.hansen@gmail.com
 139 Jon Asmund Torvik Forsvarsbygg 48004663 jon.torvik@forsvarsbygg.no
 140 Kim Johnsen INI OPS Oslo krjohnsen@oslo.mil.no
 141 Laila Solberg FLO FORS FAVD-T-F Midt Troms Skjold 95189051 lsolberg@mil.no
Lene Hagen nett.jpg 142 Lene Hagen FLO P Base viken RSF 41641489 lh@ntlforsvaret.no
 143 Odd Inge Matre FLO/IKT, Bergen 90616285 omatre@mil.no
 144 Steinar Berthelsen FLO/Sjø, Haakonsvern 95964233 sberthelsen@mil.no
 145 Tom Christian Hammer 138 Luftving, Kjøkken 41803633 tom.hammer@hotmail.com
 146 Liv Larsen Rygge Flystasjon 92468952 livlarsen@mil.no
 147 Tor Engbakken Logistikk UKS, BSLOG 41550349 tengbakken@mil.no
 148 Tor Halvard Olsen Garnisonen i Sør-Varanger, Stab 91335051 tor.halvard.olsen@gmail.com

NTL Statsbygg

elly-frogner.jpg 149 Elly Helene Frogner Statsbygg 90621324 ehfr@statsbygg.no
ole-christian-gulbrandsen-kvad.jpg 150 Ole-Christian Gulbrandsen Statsbygg Øst 91827529 ocg@statsbygg.no
 151 Roy Adsen Statsbygg Vest 91700620 road@statsbygg.no

NTL Skoler og institusjoner

geirnilsenkvadrat.jpg 152 Geir Nilsen Fosterhjem region øst 92209202 ge-ni3@online.no
 153 Heidi Landro Fosterhjem, region vest 95024666 heidi.landro@gmail.com
 154 Morten Uglemsmo Peder Morset folkehøgskole 90156807 75302810@nomail.no
 155 Ragnar Myhren Signo Vivo 91608417 ragnar.myhren@signo.no
 156 Torill Gullvik Statped Sørøst 90891914 Torill.Gullvik@statped.no
 157 Øyvind Kåre Storesund Statped vest 90083113 oyvind.storesund@statped.no

NTL Arbeidstilsynet

Gunn-Ramlet-kvad.jpg 158 Gunn-Elise Lyngtveit Ramlet Arbeidstilsynet Sør Norge - Arendal 95286981 gunn.elise.ramlet@arbeidstilsynet.no
 159 Torstein Kvakland Direktoratet for arbeidstilsynet 97407073 torstein.kvakland@arbeidstilsynet.no

NTL Samfunnssikkerhet og beredskap

 160 Johan Christian Haugan Dir. for samfunnssikkerhet og beredskap 40248115 johanchristian.haugan@dsb.no
 161 Mona Enge Oslo og Akershus sivilforsv.distr. 91181459 mona.enge@dsb.no

NTL Studentsamskipnadene

 162 Glenn Larsson Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus 40200192 glenn.larsson@sio.no
 163 Grete Marie Nervik SIT 93437783 Grete.Nervik@sit.no
 164 Heidi Berg Studentsamskipnaden i Bergen 92229034 heidi.berg@sib.no
 165 Karin Seiness Lilleseth Studentsamskipnaden i Nordland avd Narvik 47269652 trollkatta@hotmail.com
 166 Nils Olai Heimark Studentsamskipnaden i Stord-Haugesund 93296275 nils.heimark@hsh.no
 167 Roger Knapper Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus 93027060 roger.knapper@sio.no
 168 Rolf Viddal Studentsamskipnaden i Sunnmøre avd Ålesund 91852578 rv@hials.no
synnove-bakken-240.jpg 169 Synnøve Bakken SIT (Studentsamskipnaden i Trondheim) 92207777 synnove.bakken@sit.no

NTL Kulturinstitusjoner

 170 Andor Magne Roksvåg Kunstnersenteret i Buskerud 90965407 kontakt@kibkunst.no
 171 Børre Nilsen Nasjonalmuseet for kunst 90845599 borre.nilsen@nasjonalmuseet.no
 172 Kari Nordberg Svendsby Nationaltheatret 97538298 kari.svendsby@nationaltheatret.no
 173 Unni Moløkken Teater Innlandet AS 99718104 unni.molokken@teaterinnlandet.no
 174 Rolf-Inge Hjelseth Teatret Vårt 90919737 rolfinge@teatretvart.no

NTL Universiteter og høgskoler

 175 Aksel Hagen Høgskolen i Lillehammer 91620253 7526547@nomail.no
 176 Amir Haghighifard Høgskolen i Oslo og Akershus 99203550 amir@hioa.no
 177 Anders Schjelderup Lyng Høgskolen i Oslo og Akershus 91849280 anders.s.lyng@hioa.no
 178 Gunnar Syrrist Høgskolen i Buskerud 92632291 gunnar.syrrist@hibu.no
 179 Meredith Cornel Berglund Universitetet i Agder 75288074@nomail.no
Ronny-kjelsberg-kvad.jpg 180 Ronny Kjelsberg Høgskolen i Sør-Trøndelag 40247897 ronny.kjelsberg@hist.no
inga-sara.jpg 181 Inga Berit Sara A. Sara Samisk høgskole 48299659 ingabs@samiskhs.no
 182 Sylvi Gulla Hovdenakk Høgskolen i Volda 95118319 sgh@hivolda.no
 183 Trude Gystad Høgskolen i Nesna 90772421 trudeg@hinesna.no
 184 Øyvind Reidar Bakke Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Tønsberg 90178158 oyvind.bakke@hbv.no

NTL Forskningsinstitutter

 185 Johan Peder Simon Simonsen Havbruksstasjonen i Tromsø 93453316 johan.peder.simonsen@gmail.com
 186 Johannes Kristoffer Kolltveit Norges Forskningsråd 93209894 jk@forskningsradet.no
Hebe-Gunnes-kvad.jpg 187 Hebe Gunnes NIFU 95949983 hebe.gunnes@nifu.no
 188 Marius Johnsen SINTEF Trondheim 90882046 Marius.johnsen@sintef.no
 189 Mona Johnsrud Norsk Institutt for luftforskning 91851537 mj@nilu.no
 190 Morten Johan Olsen IFE - Halden 90582266 morten.olsen@hrp.no
Rune_Fredriksen-kvad.jpg 191 Rune Fredriksen IFE - Halden 90178474 rune.fredriksen@hrp.no
 192 Thor Ofstad Norsk Institutt for luftforskning 91618761 thor.ofstad@nilu.no

NTL NAV

 193 Harald M. Borgerud NAV Vestby 95898053 borgerud@me.com
282.jpg 194 Birte Sletten NAV Årstad 48229244 birtesletten@hotmail.com
 195 Bjørn Stenvold NAV Arbeidslivssenter Oppland 91598036 bjorn.stenvold@nav.no
 196 Caroline Hjellegjerde NAV Ørsta 93431221 caroline.hellegjerde@nav.no
 197 Catrine Rosanoff Aronsen NAV Forvaltning Vadsø 95103977 catrine.rosanoff.aronsen2@nav.no
 198 Dagfinn Vestby NAV Arbeidslivssenter Oslo 95860531 dagfinn.vestby@nav.no
 199 Eirin Tidemann NAV Forvaltning Buskerud - Drammen 95494586 eirin.tidemann@nav.no
Elisabeth Steen.jpg 200 Elisabeth Steen NAV Forvaltning Tromsø 95917006 elisabeth.steen@nav.no
 201 Greta Karin Solvik NAV Hjelpemiddelsentral Sogn og Fjordane 48212124 greta.karin.solvik@nav.no
 202 Harald Langstad NAV Arbeidslivssenter Akershus 92692226 harald.langstad@nav.no
Hennie FB.jpg 203 Hennie Isaksen NAV Tromsø 99505949 hennie.isaksen@nav.no
 204 Iftikhar Mahmood NAV-DIR, IKT 95055971 Iftikhar.Mahmood@nav.no
 205 Johan Gunnerud NAV Lerkendal 48073974 johan.gunnerud@nav.no
june-berg.jpg 206 June Helen Berg NAV Nøtterøy 90725063 june.helen.berg@nav.no
gustavsen.jpg 207 Jørund Olav Gustavsen NAV Nordstrand 92812649 jorund.gustavsen@nav.no
 208 Lars Erik Eide NAV Forvaltning Hedmark 98651042 lars.erik.eide@nav.no
 209 Lillian Olsen NAV Forvaltning Stord 47386104 lillian.olsen@nav.no
 210 Merethe Høgås NAV Økonomi Stønad 41043903 merethe.hogas@nav.no
Ottar-Nerland-kvad.jpg 211 Ottar Nerland NAV Forvaltning Møre og Romsdal - Molde 95963061 otnerl@online.no
 212 Per Hugo Samuelsen NAV Kontaktsenter Østfold 91553244 per.hugo.samuelsen@nav.no
 213 Rasmus Rydland NAV Madla 90723865 rasmus.rydland@nav.no
 214 Sigve Malmo NAV Sentral Ytelsesforvaltning 46911146 sigve.malmo@nav.no
 215 Thor Even Brenden NAV Forvaltning Oppland - Raufoss 40618347 thor.even.brenden@nav.no
 216 Tine Olsen NAV Sortland 99516011 tine.olsen@nav.no
Torger-Homme-kvad.jpg 217 Torgeir Homme NAV Nordre Aker 99233213 torgeir.homme@nav.no
 218 Torstein Brechan NAV Internasjonalt 94970794 torstein.brechan@nav.no
Trond-Gaasland-kvad.jpg 219 Trond Gaasland NAV Sør-Varanger 94407777 78389169 trond.gaasland@nav.no
 220 Trygve Baltzersen NAV Arbeidsrådgiving Rogaland 97083102 trygve.baltzersen@nav.no

NTL Sentralforvaltningen

 221 Agnete Skålevik Bergen tingrett 94176696 agnete.skalevik@domstol.no
 222 Alason Abdullahi IMDi Sør 90525434 ama@imdi.no
 223 Ann-Karin Pettersen Norges Handikapforbund Øst 41254980 ann-karin.pettersen@nhf.no
 224 Carolyn Chikwenga Semboja HELFO Region Oslo 99330128 carolyn.chikwenga.semboja@helfo.no
 225 Dag Markus Eide Nasjonalt folkehelseinstitutt 95201789 dag.marcus.eide@fhi.no
 226 Geir Senum Kunnskapsdepartementet 41406975 gse@kd.dep.no
 227 Geir Morten Waage Nasjonalbiblioteket avd Mo 90933590 geir.waage@nb.no
 228 Grethe Strømsnes Brønnøysundregistrene 41648504 grethe.stromsnes@brreg.no
 229 Trond Ole Hammer Statens Innkrevingssentral 90546966 t-hamm3@online.no
 230 Ida Spjelkavik Zero Emission Resource Organis 91706514 ida1204@gmail.com
 231 Iren Diana Fjellum NTL Sentralforvaltningen 48047262 iren-diana@ntl-sf.no
 232 Johannes Groseth Departementenes service senter 94861484 johannes.groseth@dss.dep.no
Kjetil.jpg 233 Kjetil Mathisen Brønnøysundregistrene 91309355 kma@brreg.no
 234 Lars Tveiten VOX Nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk 91779187 lars.tveiten@vox.no
 235 Leif Kjetil Tviberg 95937321 Leif-Kjetil.Tviberg@nfd.dep.no
 236 Magne Inge Vetås Ruter AS 46409323 magne.vetas@ruter.no
 237 Marc Gayorfar Nasjonalt folkehelseinstitutt 90501312 maga@fhi.no
 238 Marianne Moltke-Hansen Miljøverndepartementet 91763297 mmh@md.dep.no
 239 Mathias Bismo Landbruks - og matdepartementet 90735504 mathias.bismo@lmd.dep.no
 240 Morrakote Suriya Nasjonalbiblioteket avd Mo 47957317 morrakote.suriya@nb.no
 241 Paul Edvard Knudsen Utlendingsdirektoratet 92295053 /40706078 npkn@udi.no
 242 Simon Næsse Sjøfartsdirektoratet 91393683 sna@sdir.no
 243 Sissel Thon Andersen Fylkesmannen i Oslo og Akershus 91520066 fmoasta@fylkesmannen.no
 244 Stian Bragtvedt FN-Sambandet Øst 92439913 stian.bragtvedt@fn.no
 245 Tove Anti Sametinget 40044823 tove.anti@samediggi.no
 246 Turid Synnøve Hjerpbakk Statens Innkrevingssentral 93420118 turid.hjerpbakk@sismo.no
 247 Åsne Skjelbred Refsdal Statens landbruksforvaltning 99557131 asne.refsdal@slf.dep.no
 248 Øivind Kruse Riksarkivet 41664700 oivkru@arkivverket.no

Forbundsstyret

John-Leirvaag-int.jpg 249 John Leirvaag Norsk Tjenestemannslag 91663257 23068402 john.leirvaag@ntl.no
Anita-K-int.jpg 250 Anita Kristoffersen Solhaug Norsk Tjenestemannslag 91581613 23068403 anita.solhaug@ntl.no
Fredrik-Oftebro-int.jpg 251 Fredrik Thorleif Oftebro Norsk Tjenestemannslag 91132117 23068404 fredrik.oftebro@ntl.no
Anita-Busch-int.jpg 252 Anita Busch Norsk Tjenestemannslag 45665118 23068405 anita.busch@ntl.no
alseth.jpg 253 Ann Kristin Alseth Høgskolen i Sør-Trøndelag 98657723 ann.k.alseth@hist.no
jarleberge.gif 254 Jarle Berge NAV Arbeidslivssenter Hordaland 95043597 jarle.berge@nav.no
bjorn-halvorsen.jpg 255 Bjørn Halvorsen NTL Sentralforvaltningen 45286574 bjorn@ntl-sf.no
jostein-kleven.jpg 256 Jostein Kleven Avinor Hovedadministrasjon Bjørvika 90736514 jostein.kleven@avinor.no
nustad.jpg 257 Torill Nustad UiTØ Det samfunnsvitenskapelige fakultet 40493414 torill.nustad@uit.no
Ingrid Sølberg.jpg 258 Ingrid Sølberg Skatt Midt-Norge Trondheim 93405747 i-soelb@online.no
Hoverstad.jpg 259 Gudrun Høverstad NVE 99002382 guh@nve.no

Vara til Forbundsstyret (uten stemmerett)

sigridnes.jpg 260 Inger Sigridnes Statens vegvesen Reg. Sør Arendal 91871771 inger.sigridnes@vegvesen.no
knut-wilhelmsen.jpg 261 Knut Wilhelmsen 90893846 wilhelmsen.knut@gmail.com
kjerstad.jpg 262 Pål Kjærstad IFE - Kjeller 92253706 paal.kjaerstad@ife.no
 263 Merethe Engstrøm NAV Osterøy 41209677 merethe.engstrom@nav.no

Landsstyret

baumann.jpg 264 Siv Merete Baumann Avinor Mo i Rana lufthavn Røssvold 97760132 siv.baumann@avinor.no
turid-brendberg.jpg 265 Turid Brendberg Statens Innkrevingssentral 95766295 tub@sismo.no
Erling Broen.jpg 266 Erling Broen Skatt Vest Bergen 92683556 ebroen@online.no
ellen-dalen.jpg 267 Ellen Dalen UiO 45211211 ellen.dalen@admin.uio.no
anne-lise-danielsen.jpg 268 Anne Lise Kravik Danielsen Statens Kartverk 97046764 danalk@statkart.no
eriksen.jpg 269 Terje Johan Eriksen 98421562 tjerik@online.no
evensen.jpg 270 Terje Evensen NAV Elverum 41679751 terje.evensen@nav.no
steinar-johansen.jpg 271 Steinar Johansen Norsk inst for by-og regionforskning 93459457 steinar.johansen@nibr.no
killi.jpg 272 Sten Kyrre Killi NRK AS Lisensavdelingen 91196147 sten.kyrre.killi@nrk.no
klemetsen.jpg 273 Tom Rune Klemetsen NTL Landsforening Forsvaret 48953783 trk@ntlforsvaret.no
karvand.jpg 274 Ingelinn Kårvand Norsk Industriarbeidermuseum 92287307 ik@nia.vemork.no
lyseng.jpg 275 Jan Arild Lyseng Statped Sørøst 41415785 jan.arild.lyseng@statped.no
obi.jpg 276 Obiajulu Odu Universitetet i Tromsø 91842444 obiajulu.odu@uit.no
nilsen.jpg 277 Anne Birgit Nilsen NAV Kvæfjord 95724940 Anne.Birgit.Nilsen@nav.no
nordhaug.jpg 278 Hanne Nordhaug NAV Larvik 47351865 hanne.nordhaug@nav.no
kai-robert-nygaard.jpg 279 Kai Robert Nygård Politihuset 94329969 kai.nygard@politiet.no
ksp.jpg 280 Kari Anita Solaas Paulsen NTL Sentralforvaltningen 93440885 kari@ntl-sf.no
sagedal.jpg 281 Ann Berit Sagedal Forsvarsbygg 91840379 ann.berit.sagedal@forsvarsbygg.no
sporsheim.jpg 282 Tor Atle Sporsheim Direktoratet for arbeidstilsynet 93037754 tor.atle.sporsheim@arbeidstilsynet.no
sopstad.jpg 283 Sturla Søpstad NTNU 91897579 sturla.sopstad@ntnu.no
Stein Thorvaldsen.jpg 284 Stein Bjørn Thorvaldsen Skatt sør Skien 95189375 utha@online.no
ukvitne.jpg 285 Jostein Ukvitne FST Vadsø 91543933 jostein@ukvitne.net
 286 Sven Ivar Skodjevåg NAV Storfjord 90166539 sven.ivar.skodjevag@nav.no
merete-fagerbekk.jpg 287 Merete Fagerbekk FLO Forsyning, AMM (Trøndelag) 95741206 mfagerbekk@mil.no

Vara til landsstyret (uten stemmerett)

lobergsli.jpg 288 Helge Løbergsli Avinor Hovedadministrasjon Bjørvika 90012654 helge.lobergsli@avinor.no
barsok.jpg 289 Kjersti Barsok NTL Sentralforvaltningen 95230294 kjersti@ntl-sf.no
pedersen.jpg 290 Rune Pedersen Skatt Nord Bodø 90569725 rune.pedersen1@skatteetaten.no
tor-almaas.jpg 291 Tor Jørgen Almaas NTNU Fak for naturvitenskap og teknologi 94875083 tor.jorgen.almaas@ntnu.no
vasbotten.jpg 292 Gro Vasbotten Høgskolen i Lillehammer 99405347 gro.vasbotten@hil.no
 293 Ragnhild Margrete Garberg Stiftinga Møre folkehøgskule 45299779 ragnhild.garberg@tussa.com

Observatører til landsstyret (uten stemmerett)

 295 Chernet Dotche UiB IT- avdelingen 93415274 chernet.dotche@it.uib.no
 296 Lene Oline Sedolfsen UiT Student 93814558 lse002@post.uit.no

Kontrollnemda

oystein-nesje.jpg 297 Øystein Nesje Miljøverndepartementet 93084686 onesje@online.no
 298 John-Arne Birkeland NAV Hedmark 90959274 aabirkel@online.no
 299 Bente Næss Holt Skatt sør Skien 92413077 bente.holt@skatteetaten.no
 300 Karin Marie Vartdal 90829702 karinmv@tussa.com
hovstad.jpg 301 Stein Vidar Hovstad 48023188 eva-hovs@online.no

Landsmøteveileder

Lær mer om landsmøtet som institusjon i NTLs oppbygging

Landsmøtesidene 2010

Egne nettsider for NTLs 17. ordinære landmøte november 2010