Landsmøtet

Landsmøtet er NTLs høyeste organ og samles hvert fjerde år. Landsmøterepresentantene velges av NTLs organisasjonsledd i forkant av landsmøtet.

NTL arrangerer landsmøte i 2014. Les mer om årets landsmøte på Landsmøtenettsidene 2014

Se også NTLs Landsmøteveileder

Landsmøtet har en rekke sentrale oppgaver i løpet av uken det er samlet:

- vedta styringsdokumenter som prinsipp- og handlingsprogrammet og vedtektene
- velge ledelse, forbundssekretærer, forbundsstyre og landsstyre
- gi uttalelser til aktuelle politiske saker
- debattere og gjøre vedtak om NTLs egen organisasjon
- godkjenne budsjett og regnskap

Representantene på NTLs landsmøte 2014:

NTL Kystverket

 Oddvar Johan Sildelid Kystverket Fedje VTS 99520290 oddvar.sildelid@kystverket.no
 Siw Elisabeth Haagensen Kvilstad Kystverket Losformidling Kvitsøy 91711750 siw.kvilstad@kystverket.no

NTL Skatt

 Anita Stenstvedt Skatt Midt-Norge Trondheim 92854363 anita.stenstvedt@skatteetaten.no
 Arve Vasskog Skatt Midt-Norge Orkdal 91816623 arve.vasskog@skatteetaten.no
 Bjørn Ove Hersdal Skatt vest Jørpeland 94522525 bjorn.hersdal@skatteetaten.no
 Frode Herman Waglen Skatt Øst Oslo 41300774 frode.waglen@skatteetaten.no
 Grethe Ugland SOL sør Kristiansand 91322261 grethe.ugland@skatteetaten.no
JonAtleSpilde.jpg Jon Atle Spilde Skatt Vest Bergen 93694468 jon.spilde@skatteetaten.no
 Kine Therese Meling-Moe Skatt nord Hammerfest 92838881 kinetherese.meling-moe@skatteetaten.no
 Morten Fjeld Ørsnes Skatt Vest Bergen 40222051 mortenfjeld.orsnes@skatteetaten.no
 Nina Elvira Fosshaug SITS avd Oslo 41220629 nina.fosshaug@skatteetaten.no
 Per Arne Nyberg SITS avd Oslo 91160750 per.nyberg@skatteetaten.no
 Renate Swensen Skatt Øst Moss 91573991 renate.swensen@skatteetaten.no
 Silje-Charina Skog Skatt Nord Bardufoss 93813008 silje-carina.skog@tteetaten.no
 Sonja Moltumyr Skatt Midt-Norge Molde 92409374 sonja.moltumyr@skatteetaten.no
 Thore Berg Skatt Øst Kongsvinger 92222696 thore.berg@skatteetaten.no
 Trine Hannevold Koritzinsky Direktoratet for økonomistyring DFØ 93242858 trine.koritzinsky@dfo.no
 Unni Jørgensen Skatt sør Skien 94536364 unni.jorgensen@skatteetaten.no

NTL Domkirkearbeiderne

NTL Filminstitusjoner

 Erik Zmuda Film og Kino 95101528 erik@kino.no

NTL Fiskeridirektoratet

 Jimmy Antonsen Fiskeridir. region Nordland 90520520 jimmy.antonsen@fiskeridir.no
 Rune Rasmussen Fiskeridir. region Troms 91151585 rune.rasmussen@fiskeridir.no

NTL Utenriksdepartementet

 Audun Skei Fostvedt-Mills Utenriksdepartementet asfp@mfa.no
 Ellen Aabø Utenriksdepartementet 95037211 elaa@mfa.no
 Kristin Hoem Langsholt Utenriksdepartementet 7554226@nomail.no
 Marit Johanne Bjerke Utenriksdepartementet 99320401 marit.johanne.bjerke@mfa.no
 Martin Bjørndal Utenriksdepartementet 95132531 mart@mfa.no
 Merete Kristin Wilhelmsen Utenriksdepartementet 47628217 Merete.Kristin.Wilhelmsen@mfa.no

NTL Politiet

 Beate Kristin Røneid Politiets utlendingsenhet 40421042 beateroeneid@hotmail.com
 Carl Marius Michelsen Sør-Trøndelag politidistrikt 99010197 carl.marius.michelsen@politiet.no
 Egil Borgestrand Nordmøre og Romsdal politidistrikt 40480132 egil.borgestrand@politiet.no
 Hege Wibeke Fjellberg Kriminalpolitisentralen 92069117 hege.fjellberg@gmail.com
 Linn Edvardsen Politiets sikkerhetstjeneste (PST) 95991257 linn.edvardsen@politiet.no
 Lise Hennie Berdal Vest-Finnmark politidistrikt 48071232 hennie_86@hotmail.com
 Silje Marie Rømo Ous Sunnmøre politidistrikt 95065918 siljemous@hotmail.com
 Terje Skaarud Oslo Tinghus 91544123 terjeska82@hotmail.com

NTL Sjøkartverket

 Per Arne Aftret Statens kartverk sjøkartverket 91592505 aftper@statkart.no

NTL Statens kartverk

 Jarle Johan Pedersen Statens Kartverk 90082304 mybigb@gmail.com
 Lise Merethe Blakkisrud Statens Kartverk 48070357 lise.merethe.blakkisrud@statkart.no
 Mona Lillegård Holen Statens Kartverk 92290308 mona.holen@kartverket.no

NTL Norsk Tipping

 Gjermund Nedgård Norsk Tipping AS 48059281 gjermund.nedgard@norsk-tipping.no
 Knut Johannessen 90991765 knut.johannessen@norsk-tipping.no

NTL Det norske travselskap

NTL Statens lånekasse

 Borgny Molnes Statens lånekasse for utdanning Ørsta 99569160 borgny.molnes@lanekassen.no
 Erik Storø Statens lånekasse for utdanning 40087379 erik.storo@lanekassen.no
 Knut Røli Statens lånekasse for utdanning 48123223 knut.roli@lanekassen.no

NTL Statskog

 Geir Hovland Statskog SF Sirdal 90203583 geir.hovland@statskog.no

NTL NRK

 Are Bøhm NRK AS Marienlyst 48046706 are.bohm@nrk.no
 Benedicte Elene Jaougou NRK AS Marienlyst 99558901 benedicte.jaougou@nrk.no
 Christine Bakke NRK AS Marienlyst 90188235 christine.bakke@nrk.no
 Edward Ingebrigtsen NRK AS Marienlyst 91646170 eddie.ingebrigtsen@nrk.no
 Hans-Olav Landsverk NRK AS Sami Radio 41764467 hans.olav.landsverk@nrk.no
 Ingvild Fagerheim Fjereide NRK AS Troms 90619416 ingvild.fjereide@nrk.no
 John Alfred Harrang NRK AS Lisensavdelingen 99604118 john.alfred.harrang@nrk.no

NTL Stortinget

 Anita Brønstad Stortingets Regnskapskontor 95023556 anita.bronstad@stortinget.no
 Karen Marie Skarshaug Stortinget 96045258 kms@stortinget.no
 Kristian Aarem Stortinget 92637346 kristian.aarem@stortinget.no
 Tonje Karenina Pettersen Stortinget 95838245 tonje.pettersen@stortinget.no

NTL Innovasjon Norge

 Toini Hilde Ness Innovasjons Norge Buskerud 91548665 toini.h.a.ness@innovasjonnorge.no

NTL NVE

 Mohamed Carlson El Mourabit NVE 97720996 mem@nve.no

NTL Statnett

 Jennifer Lervik Statnett SF 90117462 jennifer.lervik@statnett.no

NTL Riksrevisjonen

 Ståle Torstensen Riksrevisjonen 90114322 stale.torstensen@riksrevisjonen.no

NTL Veg

 Anne Synnøve Østensen Statens vegvesen Reg. Øst. Lillehammer 41454127 asoestensen@gmail.com
 Birger Andre Rafael Schjølberg Statens vegvesen Reg.Nord 45266549 birger.schjolberg@vegvesen.no
 Gro Vedeler Statens vegvesen Vegdirektoratet Oslo 90725478 gro.vedeler@vegvesen.no
 Helge Rong Statens vegvesen Reg.Vest 91335867 helge.rong@vegvesen.no
 Kåre Herland Statens vegvesen Reg.Vest 48275479 kare.herland@vegvesen.no
 Reidun Svendsen Statens vegvesen Vegdirektoratet Oslo 41663180 reidun.svendsen@vegvesen.no
 Tom-Vidar Salangli Statens vegvesen Reg.Nord 95058311 tom-vidar.salangli@vegvesen.no

NTL Luftfarten

 Andre Owe Ryeng Avinor Harstad Narvik lufthavn Evenes 91174920 andre.owe.ryeng@avinor.no
 Bjørn E. Simonsen Prestmo Avinor Stavanger lufthavn Sola 98217550 bjorn.prestmo@avinor.no
 Geir Larsen Oslo lufthavn AS 90896206 gmgeirla@gmail.com
 Jan Magne Knapskog Oslo lufthavn AS 92604760 jan.magne.knapskog@osl.no
 Mike Antonsen Avinor Molde lufthavn Årø 41281335 Mike.a@online.no
 Rune Loftesnes Avinor Sogndal lufthamn Haukåsen 97037317 rune.loftesnes@avinor.no
 Sissel Bråthen AIS/NOTAM, Gardemoen 41264106 sissel.brathen@avinor.no
 Thomas Olsen Avinor Honningsvåg lufthavn Valan 90063004 thomas.olsen@avinor.no
 Ørjan Kvalvåg Avinor Bergen lufthavn Flesland 97663182 orjan.kvalvag@avinor.no

NTL Norsk Medisinaldepot

 Birgit Flåten Norsk Medisinaldepot AS 93683572 birgit.flathen@nmd.no
 Øyvind Fretheim Norsk Medisinaldepot AS 92823305 oeyvindfretheim@hotmail.com

NTL Norges Idrettshøgskole

NTL Husbanken

 May-Brit Nordås Husbanken Region Vest - Bergen 99497992 mbnordaas@hotmail.com

NTL Ledere

 Anne-Marie Lindrup Norsk Filminstitutt 92226978 mia.lindrup@nfi.no
 Geir S. Kuvås Landbruks - og matdepartementet 90685826 geir-sigurd.kuvas@lmd.dep.no

NTL E-tjenesten

 Hanne Carnhed FO/E 48892726 hantom.carnhed@gmail.com
 Per Morten Bergland FO/E 95432112 morten59@gmail.com

NTL Norges geologiske undersøkelser

NTL Statens legemiddelverk

 Wenche Morberg Statens legemiddelverk 47384482 wenche.morberg@legemiddelverket.no

NTL Mattilsynet

terje-olsen.jpg Terje Olsen Mattilsynet Midt Rogaland 48130920 terje.olsen@mattilsynet.no
 Håvard Olaf Nielsen Mattilsynet Sør Helgeland 91884510 haoni@mattilsynet.no
 Marianne Johansen Mattilsynet for Indre Østfold og Follo 90170883 majoh@mattilsynet.no

NTL Garantikassen for fiskere

NTL UiO

 Aled Dilwyn Fisher UiO Det juridiske fakultet 41342733 a.d.fisher@nchr.uio.no
 Christian Boe Astrup UiO Norsk senter for menneskerettigheter SMR 93030015 c.b.astrup@nchr.uio.no
 Geir Mathiessen UiO Teknisk avdeling 92061183 geir.mathiessen@admin.uio.no
 Gry Bruland Larsen UiO Det medisinske fakultet 90079940 g.b.larsen@medisin.uio.no
 Knut Kjeldstadli UiO knut.kjeldstadli@iakh.uio.no
 Mari Helén Varøy Universitetet i Oslo 93886192 m.h.varoy@mn.uio.no
 Marianne Midthus Østby Universitetet i Oslo 97751605 m.m.ostby@medisin.uio.no
 Natalia Zubillaga Universitetet i Oslo 97887336 natalia.zubillaga@sai.uio.no
 Tom Egil Thorsen UiO 48102961 tom.thorsen@kjemi.uio.no

NTL UiB

 Arild Mellesdal UiB Det psykologiske fakultet 91360255 arild.mellesdal@psyfa.uib.no
 Berit Storaker Universitetet i Bergen 92290479 berit.storaker@geo.uib.no
 Jørgen Melve Universitetet i Bergen 48041694 jorgen.melve@sos.uib.no
 Katharina Sass Universitetet i Bergen 40165730 katharina.sass@sos.uib.bo
 Morten-Christian Bernson UiB IT- avdelingen 90995002 mcb@uib.no

NTL NTNU

 Ida Marie Jacobsen Bruun NTNU SVT Fakultetet 99018845 ida.jacobsen@ntnu.no
iver-johnsen-kvad.jpg Iver Johnsen NTNU Fak for ingeniørvitensk og teknologi 91897807 iver.johnsen@ntnu.no
 Jan Erik Tangen NTNU 90091584 jan.tangen@ntnu.no
 Runa Nilssen NTNU 97561201 runa.nilssen@ntnu.no
 Thomas Ferstad NTNU Dragvoll 48241153 thomas.ferstad@plu.ntnu.no
 Unni Merete S. Helland NTNU Universitetsbiblioteket 92299731 unni.helland@ub.ntnu.no
 Vemund Warud NTNU 95048228 vemund.warud@ntnu.no

NTL UiT

obi.jpg Obiajulu Odu Universitetet i Tromsø 91842444 obiajulu.odu@uit.no
 Inger Elin Utsi UIT Norges arktiske universitet - Alta 90790626 inger.e.utsi@uit.no
 Mariann Solberg Universitetet i Tromsø 92081355 mariann.solberg@uit.no
 Tine Bergli UiTØ Universitetsbiblioteket 48153851 tinebergli@gmail.com
 Tor Augustson Giæver UiTØ 90606937 torg@sv.uit.no
 Vivi Ann Jacobsen Universitetet i Tromsø 47317155 vivi.jacobsen@uit.no

NTL Biomiljøene Ås

 Thom Atle Thoresen Bioforsk 99270998 thom.thoresen@bioforsk.no

NTL NMBU

 Haakon Aaen Norges Veterinærhøgskole haakon.aaen@veths.no
 Ida Caroline Marki Karlsen Norges Veterinærhøgskole 95721013 ida.caroline.marki.karlsen@nmbu.no
 Joachim Manfred Heun Universitetet for miljø- og biovitenskap 99382030 manfred.heun@umb.no
 Signe Kroken UMB IMT 99236748 signe.kroken@nmbu.no

NTL Meteorologisk Institutt

 Arne Ragnar Bråten Værtjenestekontoret Andøya flyplass 47659773 arne.r.braten@met.no

NTL Forsvaret

 Anne-Grethe Jacobsen Forsvarets Lønnsadministrasjon, FLA 90727590 ajacobsen@mil.no
 Arild Danielsen INI OPS Bardufoss 97048264 ardanielsen@mil.no
 Cecilie Gjennestad FLO Base Troms-Finnmark 41076491 cg@ntlforsvaret.no
 Geir Melum Rygge Flystasjon 90189757 herd-mel@online.no
 Geir Tore Land FLO MSA Hovemoen 99083336 gland@mil.no
 Hans Rune Nicolaisen HV-distrikt 08 90537102 hans.nikolaisen@gmail.no
 Jeanett Bjørndahl Heggelia leir 47758533 jeanett.f.hansen@gmail.com
 Jon Asmund Torvik Forsvarsbygg 48004663 jon.torvik@forsvarsbygg.no
 Kim Johnsen INI OPS Oslo 99208102 krjohnsen@oslo.mil.no
 Laila Solberg FLO FORS FAVD-T-F Midt Troms Skjold 95189051 lsolberg@mil.no
Lene Hagen nett.jpg Lene Hagen FLO P Base viken RSF 41641489 lh@ntlforsvaret.no
 Odd Inge Matre FLO/IKT, Bergen 90616285 omatre@mil.no
 Steinar Berthelsen FLO/Sjø, Haakonsvern 95964233 sberthelsen@mil.no
 Tom Christian Hammer 138 Luftving, Kjøkken 41803633 tom.hammer@hotmail.com
 Tor Dysterud FLO/Sjø, Teknisk ROS 47484170 tdysterud@gmail.com
 Tor Engbakken Logistikk UKS, BSLOG 41550349 tengbakken@mil.no
 Tor Halvard Olsen Garnisonen i Sør-Varanger, Stab 91335051 tor.halvard.olsen@gmail.com

NTL Statsbygg

 Elly Helene Frogner Statsbygg 90621324 ehfr@statsbygg.no
 Ole-Christian Gulbrandsen Statsbygg Øst 91827529 ocg@statsbygg.no
 Roy Adsen Statsbygg Vest 91700620 road@statsbygg.no

NTL Skoler og institusjoner

geirnilsenkvadrat.jpg Geir Nilsen Fosterhjem region øst 92209202 ge-ni3@online.no
 Heidi Landro Fosterhjem, region vest 95024666 heidi.landro@gmail.com
 Morten Uglemsmo Peder Morset folkehøgskole 90156807 75302810@nomail.no
 Ragnar Myhren Signo Vivo 91608417 ragnar.myhren@signo.no
 Torill Gullvik Statped Sørøst 90891914 torillg@netcom.no eller Torill. Gullvik@statped. no
 Øyvind Kåre Storesund Statped vest 90083113 oyvind.storesund@statped.no

NTL Arbeidstilsynet

 Gunn-Elise Lyngtveit Ramlet Arbeidstilsynet Sør Norge - Arendal 95286981 gunn.elise.ramlet@arbeidstilsynet.no
 Torstein Kvakland Direktoratet for arbeidstilsynet 97407073 torstein.kvakland@arbeidstilsynet.no

NTL Samfunnssikkerhet og beredskap

 Johan Christian Haugan Dir. for samfunnssikkerhet og beredskap 40248115 johanchristian.haugan@dsb.no
 Mona Enge Oslo og Akershus sivilforsv.distr. 91181459 mona.enge@dsb.no

NTL Studentsamskipnadene

 Glenn Larsson Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus 40200192 glenn.larsson@sio.no
 Grete Marie Nervik SIT 93437783 Grete.Nervik@sit.no
 Heidi Berg Studentsamskipnaden i Bergen 92229034 heidi.berg@sib.no
 Karin Seiness Lilleseth Studentsamskipnaden i Nordland avd Narvik 47269652 trollkatta@hotmail.com
 Nils Olai Heimark Studentsamskipnaden i Stord-Haugesund 93296275 nils.heimark@hsh.no
 Roger Knapper Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus 93027060 roger.knapper@sio.no
 Rolf Viddal Studentsamskipnaden i Sunnmøre avd Ålesund 91852578 rv@hials.no
synnove-bakken-240.jpg Synnøve Bakken SIT (Studentsamskipnaden i Trondheim) 92207777 synnove.bakken@sit.no

NTL Kulturinstitusjoner

 Andor Magne Roksvåg Kunstnersenteret i Buskerud 90965407 kontakt@kibkunst.no
 Børre Nilsen Nasjonalmuseet for kunst 90845599 borre.nilsen@nasjonalmuseet.no
 Kari Nordberg Svendsby Nationaltheatret 97538298 kari.svendsby@nationaltheatret.no
 Kjetil Høstrup Djuve Norsk Industriarbeidermuseum 48078642 kd@nia.vemork.no
 Rolf-Inge Hjelseth Teatret Vårt 90919737 rolfinge@teatretvart.no

NTL Universiteter og høgskoler

inga-sara.jpg Inga Berit Sara A. Sara Samisk høgskole 48299659 ingabs@samiskhs.no
 Aksel Hagen Høgskolen i Lillehammer 91620253 7526547@nomail.no
 Amir Haghighifard Høgskolen i Oslo og Akershus 99203550 amir@hioa.no
 Anders Schjelderup Lyng Høgskolen i Oslo og Akershus 91849280 anders.s.lyng@hioa.no
 Gunnar Syrrist Høgskolen i Buskerud 92632291 gunnar.syrrist@hibu.no
 Meredith Cornel Berglund Universitetet i Agder 75288074@nomail.no
 Ronny Kjelsberg Høgskolen i Sør-Trøndelag 40247897 ronny.kjelsberg@hist.no
 Sylvi Gulla Hovdenakk Høgskolen i Volda 95118319 sgh@hivolda.no
 Trude Gystad Høgskolen i Nesna 90772421 trudeg@hinesna.no
 Øyvind Reidar Bakke Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Tønsberg 90178158 oyvind.bakke@hbv.no

NTL Forskningsinstitutter

 Johan Peder Simon Simonsen Havbruksstasjonen i Tromsø 93453316 johan.peder.simonsen@gmail.com
 Johannes Kristoffer Kolltveit Norges Forskningsråd 93209894 jk@forskningsradet.no
 Juni Skjold Lexau Norsk samf.vit datatj. AS (NSD) 93094014 junilexau@hotmail.com
 Marius Johnsen SINTEF Trondheim 90882046 Marius.johnsen@sintef.no
 Mona Johnsrud Norsk Institutt for luftforskning 91851537 mj@nilu.no
 Morten Johan Olsen IFE - Halden 90582266 morten.olsen@hrp.no
 Rune Fredriksen IFE - Halden 90178474 rune.fredriksen@hrp.no
 Thor Ofstad Norsk Institutt for luftforskning 91618761 thor.ofstad@nilu.no

NTL NAV

gustavsen.jpg Jørund Olav Gustavsen NAV Nordstrand 92812649 jorund.gustavsen@nav.no
 Hennie Isaksen NAV Tromsø 99505949 hennie.isaksen@nav.no
 Arne Bjørnvolden NAV Tiltak Oslo 91126828 arne.bjornevolden@nav.no
 Birte Sletten NAV Årstad 48229244 birte.sletten@nav.no
 Bjørn Stenvold NAV Arbeidslivssenter Oppland 91598036 bjorn.stenvold@nav.no
 Caroline Hjellegjerde NAV Ørsta 93431221 caroline.hellegjerde@nav.no
 Catrine Rosanoff Aronsen NAV Forvaltning Vadsø 95103977 catrine.rosanoff.aronsen2@nav.no
 Dagfinn Vestby NAV Arbeidslivssenter Oslo 95860531 dagfinn.vestby@nav.no
 Eirin Tidemann NAV Forvaltning Buskerud - Drammen 95494586 eirin.tidemann@nav.no
 Elisabeth Steen NAV Forvaltning Tromsø 95917006 elisabeth.steen@nav.no
 Greta Karin Solvik NAV Hjelpemiddelsentral Sogn og Fjordane 48212124 greta.karin.solvik@nav.no
 Harald Langstad NAV Arbeidslivssenter Akershus 92692226 harald.langstad@nav.no
 Iftikhar Mahmood NAV-DIR, IKT 95055971 Iftikhar.Mahmood@nav.no
 Johan Gunnerud NAV Lerkendal 48073974 johan.gunnerud@nav.no
 June Helen Berg NAV Nøtterøy 90725063 june.helen.berg@nav.no
 Lars Erik Eide NAV Forvaltning Hedmark 98651042 lars.erik.eide@nav.no
 Lillian Olsen NAV Forvaltning Stord 47386104 lillian.olsen@nav.no
 Marit Torseth NAV-DIR Fellestjenester 99255998 marit.torseth@nav.no
 Ottar Nerland NAV Forvaltning Møre og Romsdal - Molde 95963061 otnerl@online.no
 Per Hugo Samuelsen NAV Kontaktsenter Østfold 91553244 per.hugo.samuelsen@nav.no
 Rasmus Rydland NAV Madla 90723865 rasmus.rydland@nav.no
 Sigve Malmo NAV Sentral Ytelsesforvaltning 46911146 sigve.malmo@nav.no
 Thor Even Brenden NAV Forvaltning Oppland - Raufoss 48203582 thor.even.brenden@nav.no
 Tine Olsen NAV Sortland 99516011 tine.olsen@nav.no
 Torgeir Homme NAV Nordre Aker 99233213 torgeir.homme@nav.no
 Torstein Brechan NAV Internasjonalt 94970794 torstein.brechan@nav.no
 Trond Gaasland NAV Sør-Varanger 94407777 78389169 trond.gaasland@nav.no
 Trygve Baltzersen NAV Arbeidsrådgiving Rogaland 97083102 trygve.baltzersen@nav.no

NTL Sentralforvaltningen

 Leif Kjetil Tviberg 95937321 Leif-Kjetil.Tviberg@nfd.dep.no
 Agnete Skålevik Bergen tingrett 94176696 agnete.skalevik@domstol.no
 Alason Abdullahi IMDi Sør 90525434 ama@imdi.no
 Ann-Karin Pettersen Norges Handikapforbund Øst 41254980 ann-karin.pettersen@nhf.no
 Carolyn Chikwenga Semboja HELFO Region Oslo 99330128 carolyn.chikwenga.semboja@helfo.no
 Dag Markus Eide Nasjonalt folkehelseinstitutt 95201789 dag.marcus.eide@fhi.no
 Geir Senum Kunnskapsdepartementet 41406975 gse@kd.dep.no
 Geir Morten Waage Nasjonalbiblioteket avd Mo 90933590 geir.waage@nb.no
 Grethe Strømsnes Brønnøysundregistrene 41648504 grethe.stromsnes@brreg.no
 Gøril Bakken Sjøfartsdirektoratet Oslo 93604886 gba@sjofartsdir.no
 Ida Spjelkavik Zero Emission Resource Organis 91706514 ida1204@gmail.com
 Iren Diana Fjellum NTL Sentralforvaltningen 48047262 iren-diana@ntl-sf.no
 Johannes Groseth Departementenes service senter 94861484 johannes.groseth@dss.dep.no
 Kjetil Mathisen Brønnøysundregistrene 91309355 kma@brreg.no
 Lars Tveiten VOX Nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk 91779187 lars.tveiten@vox.no
 Magne Inge Vetås Ruter AS 46409323 magne.vetas@ruter.no
 Marc Gayorfar Nasjonalt folkehelseinstitutt 90501312 maga@fhi.no
 Marianne Moltke-Hansen Miljøverndepartementet 91763297 mmh@md.dep.no
 Mathias Bismo Landbruks - og matdepartementet 90735504 mathias.bismo@lmd.dep.no
 Morrakote Suriya Nasjonalbiblioteket avd Mo 47957317 morrakote.suriya@nb.no
 Paul Edvard Knudsen Utlendingsdirektoratet 90101395 npkn@udi.no
 Simon Næsse Sjøfartsdirektoratet 91393683 sna@sdir.no
 Sissel Thon Andersen Fylkesmannen i Oslo og Akershus 91520066 fmoasta@fylkesmannen.no
 Stian Bragtvedt FN-Sambandet Øst 92439913 stian.bragtvedt@fn.no
 Tove Anti Sametinget 40044823 tove.anti@samediggi.no
 Turid Synnøve Hjerpbakk Statens Innkrevingssentral 93420118 turid.hjerpbakk@sismo.no
 Åsne Skjelbred Refsdal Statens landbruksforvaltning 99557131 asne.refsdal@slf.dep.no
 Øivind Kruse Riksarkivet 41664700 oivkru@arkivverket.no

Forbundsstyret

John-Leirvaag-int.jpg John Leirvaag Norsk Tjenestemannslag 91663257 23068402 john.leirvaag@ntl.no
Anita-K-int.jpg Anita Kristoffersen Solhaug Norsk Tjenestemannslag 91581613 23068403 anita.solhaug@ntl.no
Fredrik-Oftebro-int.jpg Fredrik Thorleif Oftebro Norsk Tjenestemannslag 91132117 23068404 fredrik.oftebro@ntl.no
Anita-Busch-int.jpg Anita Busch Norsk Tjenestemannslag 45665118 23068405 anita.busch@ntl.no
alseth.jpg Ann Kristin Alseth Høgskolen i Sør-Trøndelag 98657723 ann.k.alseth@hist.no
bjorn-halvorsen.jpg Bjørn Halvorsen NTL Sentralforvaltningen 45286574 bjorn@ntl-sf.no
ingrid-soelberg.jpg Ingrid Sølberg Skatt Midt-Norge Trondheim 93405747 i-soelb@online.no
jostein-kleven.jpg Jostein Kleven Avinor Hovedadministrasjon Bjørvika 90736514 jostein.kleven@avinor.no
nustad.jpg Torill Nustad UiTØ Det samfunnsvitenskapelige fakultet 40493414 torill.nustad@uit.no
jarleberge.gif Jarle Berge NAV Arbeidslivssenter Hordaland 95043597 jarle.berge@nav.no
Hoverstad.jpg Gudrun Høverstad NVE 99002382 guh@nve.no

Landsstyret

sagedal.jpg Ann Berit Sagedal Forsvarsbygg 91840379 ann.berit.sagedal@forsvarsbygg.no
nilsen.jpg Anne Birgit Nilsen NAV Kvæfjord 95724940 Anne.Birgit.Nilsen@nav.no
anne-lise-danielsen.jpg Anne Lise Kravik Danielsen Statens Kartverk 97046764 danalk@statkart.no
ellen-dalen.jpg Ellen Dalen UiO 45211211 ellen.dalen@admin.uio.no
broen.jpg Erling Broen Skatt Vest Bergen 92683556 ntlskatt@online.no
nordhaug.jpg Hanne Nordhaug NAV Larvik 47351865 hanne.nordhaug@nav.no
karvand.jpg Ingelinn Kårvand Norsk Industriarbeidermuseum 92287307 ik@nia.vemork.no
lyseng.jpg Jan Arild Lyseng Statped Sørøst 41415785 jan.arild.lyseng@statped.no
ukvitne.jpg Jostein Ukvitne FST Vadsø 91543933 jostein@ukvitne.net
kai-robert-nygaard.jpg Kai Robert Nygård Politihuset 94329969 kai.nygard@politiet.no
ksp.jpg Kari Anita Solaas Paulsen NTL Sentralforvaltningen 93440885 23068445 kari@ntl-sf.no
marius-helgaa.jpg Marius Helgå NTL Sentralforvaltningen 95926534 marius@ntl-sf.no
merete-fagerbekk.jpg Merete Fagerbekk FLO Forsyning, AMM (Trøndelag) 95741206 mfagerbekk@mil.no
baumann.jpg Siv Merete Baumann Avinor Mo i Rana lufthavn Røssvold 97760132 siv.baumann@avinor.no
thorvaldsen.jpg Stein Bjørn Thorvaldsen Skatt sør Skien 95189375 utha@online.no
steinar-johansen.jpg Steinar Johansen Norsk inst for by-og regionforskning 93459457 steinar.johansen@nibr.no
killi.jpg Sten Kyrre Killi NRK AS Lisensavdelingen 91196147 sten.kyrre.killi@nrk.no
sopstad.jpg Sturla Søpstad NTNU 91897579 sturla.sopstad@ntnu.no
svenivar-kvad.jpg Sven Ivar Skodjevåg NAV Storfjord 90166539 sven.ivar.skodjevag@nav.no
evensen.jpg Terje Evensen NAV Elverum 41679751 terje.evensen@nav.no
eriksen.jpg Terje Johan Eriksen 98421562 tjerik@online.no
klemetsen.jpg Tom Rune Klemetsen NTL Landsforening Forsvaret 48953783 trk@ntlforsvaret.no
sporsheim.jpg Tor Atle Sporsheim Direktoratet for arbeidstilsynet 93037754 tor.atle.sporsheim@arbeidstilsynet.no
turid-brendberg.jpg Turid Brendberg Statens Innkrevingssentral 95766295 tub@sismo.no
 Chernet Dotche UiB IT- avdelingen 93415274 chernet.dotche@it.uib.no
 Lene Oline Sedolfsen UiT Student 93814558 lse002@post.uit.no

Landsmøteveileder

Lær mer om landsmøtet som institusjon i NTLs oppbygging

Landsmøtesidene 2010

Egne nettsider for NTLs 17. ordinære landmøte november 2010