Det er morsomt med styrearbeid, særlig hvis man deler på oppgavene og finner den rette omgangsformen
Foto
Tri N. Dinh

Tips til styrearbeidet

Sitter du i styret i et organisasjonsledd eller en annen enhet i NTL? Her er noen tips til hvordan du kan gjøre arbeidet mer effektivt og givende.

Les også: Om NTLs organisasjonsledd

Del på arbeidet i styret

Å gi styremedlemmene og andre engasjerte medlemmer ansvar for hvert sitt område er lurt av flere grunner. For det første gjør det ledervervet mer overkommelig. Når lederen ikke gjør alt kan hun jobbe mer strategisk og oppnå bedre resultater for NTL. Det vil også tvinge styremedlemmene til å samarbeide og handle, det skaper kontinuitet , og det vil være enklere å finne en ny leder når den tid kommer. Den aller viktigste grunnen er kanskje likevel at flere får sjansen til å bidra i fagforeningsarbeidet med en oppgave uten for høy terskel.

 

Ha regelmessige møter

Lag en oversikt over tidspunkt for styremøter et halvår fram i tid, så er det lettere for folk å planlegge. Vær realistisk når du setter tidsramme og forsøk å holde den. Sjekk også huskelista for møteledelse.

 

Rotér på møtelederjobben

Å lede møtet er en god måte å trene seg i styrearbeid på. Å rotere på denne oppgaven bidrar også ote til at folk setter seg bedre inn i sakspapirene før møtet.

 

Vær enige om hvor dere lagrer ting

Det er mange meninger om hva som er den beste måten å lagre ting på, men når man jobber sammen i styret må man bli enige om hvordan man lagrer det man har gjort slik at alle kan ha tilgang. Husk å lagre arbeidet på en måte som gjør det mulig for etterfølgerne å ta opp tråden den dagen du går av.

 

Opprett en valgkomite
Å få valgt en tillitsvalgt eller et styre er mye enklere hvis man har en valgkomite. Både for å sikre seg kandidater og for at det skal være en rettferdig prosess. Les mer om valgkomiteer.

 

Bruk NTLs medlemsnett

På NTLs medlemsnett finner dere til enhver tid oppdaterte medlemslister. Husk å behandle medlemslistene konfidensielt og sørg for at de ikke kommer på avveier. På medlemsnett kan du også administrere lokale kurs. Legger du inn kurset dere skal arrangere i kurssystemet kan du bruke NTLs kurskalender og påmeldingsskjema og generere deltagerliste og kursbevis og enkelt rapportere til NTL etterpå. Leder og kasserer kan gi andre i styret tilgang til funksjonene ved å registrere nye rettigheter. Les mer om medlemsnettfunksjonene på www.ntl.no/selvbetjening

 

Vær formell når du må og uformell når du kan

Det stilles en del formkrav til arbeidet i et organisasjonsledd i NTL. Årsmøtet må gå riktig for seg, det er viktig for medlemsdemokratiet, og protokoll, regnskap og beretning skal rapporteres inn til NTL via medlemsnett, så her må man ta fram sitt mest ryddig jeg. Men i det øvrige arbeidet må man vurdere hvor formell man skal være. Formaliteter og organisatorisk liturgi kan virke fremmedgjørende for mange, og kanskje skremme vekk dyktige og ivrige medlemmer. Ikke la formaliteten bli et mål i seg selv.

Tema
NTLs organisasjon
Hei, jeg heter Isa. Hva kan jeg hjelpe med?