Orginal - Rød

DET 7. ORDINÆRE REPRESENTANTSKAPSMØTET I NTL NAV

Sundvolden Hotel

11. - 13. mai 2022

 

 


 

Kjøreplan

 

Onsdag 11. mai

 

11.00     Registreringen åpner

12.00     Lunsj

 

13.30    Kulturell åpning

     Åpningstale ved leder i NTL NAV Elisabeth Steen

     Hilsningstale ved andre nestleder i Norsk Tjenestemannslag Ellen Dalen

 

14.30    Sak 2 Konstituering

     Godkjenning av innkalling

     Godkjenning av saksliste

     Godkjenning av forretningsorden

     Valg av protokoll-/fullmaktskomité/tellekorps

     Valg av redaksjonskomité

     Valg av dirigenter og sekretærer

     Godkjenning av fullmakter

 

15.00    Sak 3 Beretning

     Innledning v/Hanne Kolby

     Debatt

 

15.45     Pause med pausemat

 

16.15    Sak 4 Regnskap

     Innledning v/Ida Skogland

     Debatt 

 

16.45    Sak 6 Prinsipp- og handlingsprogram

     Innledning v/Torgeir Homme

     Debatt

 

18.30    Oppsummering av debatten om prinsipp- og handlingsprogrammet

 

19.00     Middag

20.30.    Kveldsmøte ved behov

 

Torsdag 12. mai

 

09.00     Sak 5 Egen organisasjon 5.1 Særvedtektene

     Innledning v/Elisabeth Steen

     Debatt

 

10.00     Sak 5 Egen organisasjon 5.2 Innstilling fra internt lønnsutvalg

     Innledning v/Siv Dyrnes

     Debatt

 

10.30     Pause

 

11.00     Sak 9 Øvrige forslag 9.1 Uttalelser

     Innledning v/Torgeir Homme

     Debatt

 

12.00     Lunsj

 

13.00     Sak 8 NTLs landsmøte

     Innledning v/Elisabeth Steen

 

14.00     Sak 7 Politisk tema Ny regjering – ny retning for NAV?

     Innledning ved arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen (Arbeiderpartiet)

 

15.00     Sak 10 Valg

     Innledning v/valgkomiteens leder Stig Garberg-Johnsen

     Redegjørelse for styrets innstilling på valgkomité v/Elisabeth Steen

 

15.30     Pause m/pausemat

 

16.00     Debatt Valg

 

17.30     Møteslutt

19.30     Festmiddag

 

Fredag 13. mai

 

09.00     Sak 7 Politisk tema Ny virksomhetsstrategi i NAV

     Innledning ved Økonomi- og styringsdirektør Marianne Fålun

     Spørsmål fra salen og svar fra arbeidsgiver

 

11.00.    Pause m/utsjekk

 

11.30     Sak 9 Øvrige forslag 9.2 Bevilgninger

     Innledning v/Ida Skogland

     Debatt

 

11.30     Evt. vedtak/innstilling fra redaksjonskomité

 

12.15     Sak 11 Avslutning

     Avslutningstale v/leder

 

12.45     Lunsj og avreise

13.30     Buss til Gardermoen

Tema
NTLs organisasjon