Orginal - Rød
Det nye styret i NTL NAV med sentralt frikjøpte tillitsvalgte. 3. rekke fra venstre: Bjarki Steinarsson, Harald Langstad, Birgit Rennemo, Rasmus Rydland, Harald Borgerud, Ricky Mehmi, Anne Kari Moberg og Solfrid Borger. 2. rekke fra venstre: Tine Olsen, June Helen Berg, Tove Bye, Johan Gunnerud, Ruby Castellanos, Lillian Skrede og Jan Rune Yanni Vikan. 1. rekke fra venstre: Tarjei Aamot Haga, Elisabeth Steen, Torgeir Homme og Ida Birgitte Skogland. Hanne Elisabeth Kolby og Runar Endal var ikke til stede når bildet ble tatt.
Foto
Renate Holsbøvåg-Lyngstad

DET 7. ORDINÆRE REPRESENTANTSKAPSMØTET I NTL NAV

Sundvolden Hotel

11. - 13. mai 2022

 

 


 

Valg

 

Valg er regulert av normalvedtektene i NTL, samt i NTL NAVs særvedtekter. Nedenfor finner du resultat av valgene på representantskapsmøtet.

 

Styre og sentralt frikjøpte tillitsvalgte

 

Leder * Elisabeth Steen (g) 
Nestleder Torgeir Homme (g) 
Kasserer  Ida Birgitte Skogland (g) 
Sekretær  Tarjei Aamot Haga (gv) 
Studieleder June Helen Berg (n) 
Redaktør  Jan Rune Yanni Vikan (g) 
Styremedlem    Tove Bye (g) 
Styremedlem    Bjarki Steinarsson (gv) 
Styremedlem    Anne Kari Moberg (g) 
Styremedlem/ Ung-tillitsvalgt   Lillian Skrede (g) 
Styremedlem   Birgit Rennemo (gv)
1. vara   Ruby Castellanos (g) 
2. vara   Ricky Mehmi (g) 
3. vara   Hanne Kolby (gv) 
4. vara   Runar Endal (n)
5. vara   Jens Martin Olsen (g) 
     
Sentralt frikjøpt tillitsvalgt Johan Gunnerud (gv) 
Sentralt frikjøpt tillitsvalgt Harald Borgerud (g)
Sentralt frikjøpt tillitsvalgt Rasmus Rydlang (g)
Sentralt frikjøpt tillitsvalgt Solfrid Borger (n)
Sentralt frikjøpt tillitsvalgt Tine Olsen (g)
Sentralt frikjøpt tillitsvalgt Harald Langstad (g)

* = sentralt fritkjøpt tillitsvalgt, g = gjenvalgt, n = nyvalgt , gv = gjenvalgt til nytt verv

 

 

Fra venstre: Jon Sigurd Kvello, Thorleif Skimmeland og Evelyn Adolfsen.

 

Revisorer

 

Revisor   Evelyn Adolfsen (g)
Revisor   Thorleif Skimmeland (g)
1. vara revisor   Jon Sigurd Kvello (n)
2. vara revisor   Hilde Hansen Osan (n)

 

 

Fra venstre: Birgit Rennemo, Elin Gustavsen, Siv Dyrnes og Ove Torheim-Sandvik.

 

Internt lønnsutvalg

 

Leder   Siv Dyrnes (gv)
Medlem   Birgit Rennemo (g)
Medlem   Elin Gustavsen (n)
Medlem    
Vara   Ove Torheim-Sandvik (n)

 

 

 

Fra venstre: Ingvild Bjørke Brovold, Birte Sletten og Carina Stokka.

 

Valgkomite

 

Leder   Birte Sletten (gv)
Medlem   Stig Garberg-Johnsen (gv)
Medlem   Mette Bjørge (g)
Medlem   Fahim Naeem (g)
Medlem   Carina Stokka (n)
1. vara   Espen Strøm (g)
2. vara   Hilde T. Huru (n)
3. vara   Ingvild Bjørke Brovold (n)
4. vara   Thomas Sørlie (n)
5. vara   Kristian Johansen (g)

Tema
NTLs organisasjon