Orginal - Rød

DET 7. ORDINÆRE REPRESENTANTSKAPSMØTET I NTL NAV

Sundvolden Hotel

11. - 13. mai 2022

 

 


 

Saksliste

 

Styrets forslag til saksliste er som følger:

 

Sak 1 Åpning 

Sak 2 Konstituering 

Sak 3 Beretning 

Sak 4 Regnskap 

Sak 5 Egen organisasjon 

Sak 6 Prinsipp- og handlingsprogram 

Sak 7 Politisk tema 

Sak 8 NTLs landsmøte 

Sak 9 Øvrige forslag 

Sak 10 Valg 

Sak 11 Avslutning

Tema
NTLs organisasjon