Orginal - Rød
NTL og NTL NAV har i flere år støttet samfunnsprosjekt i Rwanda. Her ser vi sentralt frikjøpt tillitsvalgt Harald Borgerud fra sitt besøk i Rwanda høsten 2016.

DET 7. ORDINÆRE REPRESENTANTSKAPSMØTET I NTL NAV

Sundvolden Hotel

11. - 13. mai 2022

 

 


 

Bevilgninger

 

NTL NAV bevilger 50 000 kroner til Norsk Folkehjelps arbeid i Ukraina

 

Etter den russiske invasjonen 24. februar, har State Emergency Service of Ukraine (SESU) vært sentral i humanitære mineryddingsoperasjoner i Ukraina sammen med blant annet det ukrainske politiets EOD-personell. Ukrainske myndigheter har åpnet opp for at også internasjonale mineryddingsoperatører kan delta i det livsviktige arbeidet med å fjerne landminer og eksplosiver fra bakken. Mineprogrammet i Ukraina har potensiale til å bli ett av Norsk Folkehjelps største.

Mineryddingsarbeidet i Ukraina vil by på noen spesielle utfordringer, blant annet fordi mye av krigen har pågått og fortsetter å pågå i byer. Erfaringer fra andre land viser at det i urbane områder ligger igjen en høy andel av udetonerte eksplosiver. Siden krigen fortsatt pågår utgjør det også en sikkerhetsfaktor for de ansatte, som må håndteres fortløpende. Første fase av Norsk Folkehjelp aktiviteter i Ukraina består i å støtte SESU med såkalt Explosive Ordnance Disposal utstyr, mineryddingsutstyr, beskyttelsesutstyr som vester og hjelmer, førstehjelpsutstyr og kjøretøy. Norsk Folkehjelp er i full gang med å kjøpe inn slikt utstyr.

 

NTL NAV bevilger 40 000 kroner til Norsk Folkehjelps samarbeidsprosjekt i Rwanda

 

NTL har gjennom mange år hatt et spesielt samarbeid med Norsk Folkehjelp i deres arbeid mot kjønnsbasert vold i Rwanda. NTLs landsmøte har vedtatt årlige bevilginger til dette arbeidet de siste åtte årene, og landsmøtet har oppfordret NTLs landsforeninger, avdelinger og foreninger til å bidra. Samarbeidsavtalen støtter Norsk Folkehjelps arbeid med å bekjempe kjønnsbasert vold i Rwanda. Dette gjøres blant annet gjennom kvinneforum, radiosendinger og samlinger hvor par kan diskutere utfordringene sine med andre. Rwanda har kommet langt i rehabiliteringen av samfunnet, men hvert år blir en femdel av befolkningen utsatt for vold.

Norsk Folkehjelps partnere i Rwanda gjør en stor innsats for å få slutt på denne volden. Til tross for begrensninger under koronapandemien harde likevel bidratt til politiske reformer og jobbet for å øke bevisstheten om mer åpenhet, demokrati og mennesker. For mer informasjon om det humanitære arbeidet til Norsk Folkehjelp, se nettsidene folkehjelp.no

Tema
NTLs organisasjon