Orginal - Rød

DET 7. ORDINÆRE REPRESENTANTSKAPSMØTET I NTL NAV

Sundvolden Hotel

11. - 13. mai 2022

 


 

Prinsipp- og handlingsprogram

 

Representantskapsmøtet behandler forslag til endringer i prinsipp- og handlingsprogram (PHP). Oppdatert PHP publisers når de vedtatte endringer i representantskapsmøtet er godkjent av forbundet (NTL). Gjeldende PHP finner du under menypunktet Organisasjonsdokumenter

Tema
NTLs organisasjon