Avtaler

avtale.jpg
Her finner du informasjon og nyheter fra de fire tariffområdene som NTL er part i: Staten, Spekter, Virke og NHO/Abelia

Tariffoppgjøret 2020

Datoer, nyheter og lenker videre til stoff om årets tariffoppgjør

Lovverk

lover.jpg
Vi har laget en oversikt over de viktigste lovene som har innvirkning på ditt arbeidsforhold og dine arbeidsvilkår.

Engasjer deg i oppgjøret!

snakkebobler-green.jpg
Finn ut hvordan du kan engasjere deg i og påvirke utfallet av tariffoppgjøret. Husk: Det er ditt tariffoppgjør!