Uravstemning

uravstemning.gif

Når et oppgjør ender med et forslag til ny tariffavtale skal medlemmene i det aktuelle tariffområdet stemme over forslaget. Sier flertallet ja blir avtalen satt i verk, sier flertallet nei blir avtalen forkastet og medlemmene går ut i streik for å kjempe fram en bedre avtale.

Husk: Ikke la andre bestemme! Bruk stemmeretten din!
NTL bruker elektronisk uravstemning. Hvis du holder kontaktopplysningene dine oppdatert på NTLs medlemsnett sender vi deg info når det er uravstemning på gang i ditt tariffområde.


Kommende uravstemninger