Lovverk

lover.jpg

På denne siden har vi samlet en del lover og forskrifter om det kan være aktuelt for tillitsvalgte og medlemmer i NTL å kjenne til. På lovdata.no finner du en fullstendig oversikt over gjeldende lover og forskrifter.


Compendia og Norsk Lovkommentar

Som NTL-medlem kan du logge deg på Medlemsnett og der få tilgang til oppslagsverkene Norsk Lovkommentar, Compendia Personal og Compendia Stat. Compendia er et kombinert oppslagsverk og aktualitetsforum som fremmer kjennskap til lover og regler i arbeidslivet, rettet både mot arbeidstaker- og arbeidsgiversiden.

Norsk Lovkommentar leveres av Gyldendal Rettsdata og omfatter utvalgte lover, kommentarer og andre rettskilder.

Compendia Personal er et oppslagsverk og aktualitetsforum for lover og regler i arbeidslivet generelt. Her finner du informasjon rettigheter og plikter og regelverk knyttet til ansettelse, oppsigelse, arbeidstid, ferie, lønn, sykdom, permisjon, og pensjon, skrevet på tilgjengelig og forståelig måte.

Compendia Stat er et oppslagsverk og aktualitetsforum om lover og avtaler som regulerer tilsettinger i staten. Her finner du også statsspesifikk informasjon om rekrutteringsregelverket i staten, IA-avtalen og medbestemmelsesrettighetene som er nedfelt i Hovedavtalen i Staten.

Merk: Bruken av oppslagsverkene er rettighetsbelagt. Ved å logge inn på medlemsnett autentiseres du som NTL-medlem. Ved å følge linken direkte fra medlemsnett vil du få tilgang til oppslagsverkene. Oppsøker du Compendias nettsider uten å gå via NTLs medlemsnett vil du ikke få tilgang til det samme innholdet.

Logg deg inn på medlemsnett her

Compendia drifter også NTLs elektroniske uravstemningsløsning.