Midlertidig tilsetting

midlertidig.gif

NTL går inn for å redusere bruken av midlertidige tilsettinger og innleie. NTL og LO mener man skal bruke egne ansatte fremfor innleie, og at de ansatte som hovedregel skal tilsettes fast (med oppsigelsesvern).

”For flertallet i det norske arbeidslivet er det en selvfølge at vi er fast ansatt. Det betyr at vi kan dra til banken og få boliglån og har en viss sikkerhet for at vi kan klare våre utgifter. Vi kan si vår mening på arbeidsplassen uten å risikere å stå uten kontrakt neste måned.”
John Leirvaag, forbundsleder

Er du midlertidig ansatt

sporsmalstegn.jpg
Ønsker du fast stilling, men får det ikke? Finn ut om du har grunnlag for å kreve fast stilling med vår midlertidighetstest

Verktøykasse for tillitsvalgte

verktoykasse.jpg
Her finner du som tillitsvalgt framgangsmåter, skjemaer og dokumentasjon til bruk i en tvistesak om midlertidig ansettelse.

Hva sier loven?

lover.jpg
Hva sier arbeidsmiljøloven og tjenestemannsloven om bruk av midlertidige stillinger?