Oppsigelse og avskjed

avskjed.jpg

Opphør av arbeidsforholdet skjer ved oppsigelse eller avskjed. En oppsigelse fra arbeidsgivers side skal være saklig begrunnet og utvelgelsen må være saklig og forsvarlig. Kriteriene for utvelgelse er gjenstand for drøftinger/forhandlinger mellom arbeidsgiver og arbeidstakerorganisasjonene.


Husk at domstolene viser stor tilbakeholdenhet med å tilsidesette avtaler som er blitt til ved forhandlinger mellom arbeidsgiver og tillitsmannsapparatet.