NTL hjelper deg i arbeidsforholdet

Rettshjelpsordningen er en av NTL/LOs viktigste medlemsfordeler og er gratis for medlemmene. Ordningen sikrer deg bistand fra lokale tillitsvalgte eller NTLs forbundskontor i forhandlinger og klager.

For å starte en sak skal du ta kontakt med den lokale tillitsvalgte ved arbeidsplassen eller i ditt organisasjonsledd for å få mer informasjon om hvordan man skal gå fram i den aktuelle saken. Dersom du av ulike grunner ikke kan gå via din lokale tillitsvalgte kan du ta kontakt med forbundskontoret på e-post: post@ntl.no, på telefon: 23068400, eller du kan bruke vårt elektroniske kontaktskjema.

Yrkesskade eller -sykdom

Er du blitt skadet eller syk av jobben? Det finnes flere ordninger som gir deg støtte i en slik situasjon.

Midlertidig ansettelse

NTL vil redusere bruken av midlertidige tilsettinger og innleie. Hva er tillitsvalgtes rolle når et medlem mener at hun/han er ulovlig midlertidig tilsatt?

Oppsigelse, avskjed og suspensjon

Har du fått oppsigelse, suspensjon eller avskjed? Les mer her om grunnlaget for oppsigelse og andre reaksjonsformer.

Lønnsgarantiordningen

Lønnsgarantiordningen dekker lønn som ikke blir utbetalt fra arbeidsgiver ved konkurs eller lignende

Sikkerhetsklarering

Den siste tida har kravene blitt skjerpet, og derfor er det flere som opplever at klarering blir inndratt. Her finner du litt informasjon om sikkerhetsklarering, klagemuligheter og hvordan det foregår.

Sykdom og tilrettelegging

Les om sykepengerettingheter og tilrettelegging av arbeidsituasjonen.

Endringer i arbeidsoppgaver

Som arbeidstaker kan du oppleve endringer i arbeidsoppgavene dine. Det finnes flere forhold som er avgjørende for om du må akseptere endringene.

Retningslinjer juridisk assistanse

Her finner du retningslinjene for juridisk bistand samt rundskrivet med en generell beskrivelse av saksbehandlingen