NTL hjelper deg i arbeidsforholdet

telefon.gif

Rettshjelpsordningen er en av NTL/LOs viktigste medlemsfordeler og er gratis for medlemmene. Ordningen sikrer deg bistand fra lokale tillitsvalgte eller NTLs forbundskontor i forhandlinger og klager.

For å starte en sak skal du ta kontakt med den lokale tillitsvalgte ved arbeidsplassen eller i ditt organisasjonsledd for å få mer informasjon om hvordan man skal gå fram i den aktuelle saken. Dersom du av ulike grunner ikke kan gå via din lokale tillitsvalgte kan du ta kontakt med forbundskontoret på e-post: post@ntl.no, på telefon: 23068400, eller du kan bruke vårt elektroniske kontaktskjema.

Midlertidig ansettelse

midlertidig.gif
NTL vil redusere bruken av midlertidige tilsettinger og innleie. Hva er tillitsvalgtes rolle når et medlem mener at hun/han er ulovlig midlertidig tilsatt?

Oppsigelse og avskjed

oppsigelse.jpg
Har du blitt oppsagt eller fått avskjed? Du får hjelp av NTL i saken din.

Lønnsgarantiordningen

stipend.jpg
Lønnsgarantiordningen dekker lønn som ikke blir utbetalt fra arbeidsgiver ved konkurs eller lignende

Yrkesskade eller -sykdom

skade.jpg
Er du blitt skadet eller syk av jobben? Det finnes flere ordninger som gir deg støtte i en slik situasjon.

Retningslinjer juridisk assistanse

Her finner du retningslinjene for juridisk bistand samt rundskrivet med en generell beskrivelse av saksbehandlingen