Forslag om utflytting av statlige virksomheter

Møte om utflytting av statlige arbeidsplasser

- Vær tett på endringene og de medlemmene som er berørt, og sørg for å kreve nok tid til medbestemmelse! Dette er oppfordring til tillitsvalgte i de virksomhetene i staten som omfattes regjeringens plan for utflytting av statlige arbeidsplasser.

Tirsdag 28. februar arrangerte NTL møte med avdelinger og virksomheter som er berørt av regjeringens plan for utflytting av statlige arbeidsplasser. Her er NTL-tillitsvalgte fra bl.a. Kulturrådet, Husbanken, Utdanningsdirektoratet, LIkestillings- og diskrimineringsombudet og nemnda, Norges vassdrags- og energidirektorat, DIFI, Fredskorpset, Kunnskapsdepartementet, Landbruksdirektoratet, Fylkesmannsebetet.
NTL er klare til å bistå i prosesser og avklare behov og ønsker i møte.

LO Sekretariatet kom med klar uttalelse i saken mandag. Den kan du lese på LO-Stat sine nettsider.

Mange NTL-organiserte virksomheter er omfattet av forslag til utflytting som Jan Tore Sanner kom med.  Hvis du kjenner til eller hører om planer for utflytting eller omorganisering i din virksomhet er det viktig at du varsler NTL eller organisasjonsleddet. Det er mye som skjer der ute om dagen, og jo tidligere vi vet om slike planer, jo større mulighet er det for å kunne sørge for et godt utfall.

I "Plan for lokalisering av statlige arbeidsplasser" omtales hvilke oppgaver, funksjoner og enheter som planlegges eller vurderes omlokalisert. Vurderingene skal være i tråd med utredningsinstruksen og i tråd med Retningslinjer for statlege arbeidsplassar og statleg tenesteproduksjon.

 

Viktige ressurser for tillitsvalgte under omstilling

Det er viktig å sette seg inn i avtaleverket som gjelder under omstilling.

NTLs temasider om medbestemmelse og omstilling finner du litt om bakgrunnen for avtalene som regulerer medbestemmelse.

NTL Sentralforvaltningen har laget ressurssider for omstilling og omorgnanisering.

Sjekk også:

- NTLs  temahefte om omstilling i staten

- En forvaltning på sparebluss (uttalelse fra NTLs landsstyre februar 2017)