Enighet i Virke-oppgjøret

Studentboliger

Det er enighet i oppgjøret mellom LO og Virke, som også omfatter NTLs medlemmer i studentskipnader i Virke. Resultatet har en ramme tilsvarende mellomoppgjøret i LO-NHO-området, og for NTLs medlemmer i studentsamskipnadene skal selve lønnstilleggene forhandles lokalt.

Potten som er avsatt til lokale forhandlinger er på 1%, noe som gir en årslønnsvekst på 2.34% når glidning og overheng tas med.

Les mer om oppgjøret på LO sine nettsider