Delta på vitenskapsmarsjen 22. april

March for science

NTL har sluttet seg til March for Science som er en markering for uavhengig forskning, kritisk tanke og fri forskningsformidling. Lørdag 22. april vil det være markeringer i Bergen, Bodø, Oslo, Tromsø og Trondheim samt i andre byer. Disse markeringene er knyttet sammen gjennom det nasjonale og internasjonale March for Science nettverket. Det er planlagt markeringer i 428 byer over hele verden. 

Det er nødvendig å forsvare retten til uavhengig forskning og kunnskapsformidling. Utdanning og forskning er grunnlaget for videreutvikling av demokrati og velferd. Kunnskap er en viktig kilde til innflytelse og bidrar til at hvert enkelt menneske aktivt kan delta i samfunnet. Kritisk tenkning, vitenskapelige fakta og tilgang til kvalitetssikra kunnskap for alle bidrar til et demokratisk samfunn.

Kunnskapsallmenningen er under angrep, og den akademiske friheten er truet av politiske og økonomiske krefter. Vitenskapelige prioriteringer må gjøres på bakgrunn av samfunnets behov og ut fra den enkelte forskers kunnskap. NTL ser fram til å delta i denne internasjonale markeringen for fri og uavhengig forskning og vitenskapsutvikling.

Fra March for Science sine nettsider:

"March for Science er svært aktuelt her i Norge, ikke bare for å støtte vårt globale forskningsfelleskap. Det pågar for tiden en aktiv diskusjon om bærekraftig bruk av våre ressurser, miljøvern pluss rett til et levelig klima for framtidige generasjoner, vitenskapelig ytringsfrihet, forskningsformidling og universitetenes/vitenskapens rolle i det “post-faktuelle” samfunnet.
 
Vi marsjerer for uavhengig forskning, kritisk tanke, fri forskningsformidlig og for betydning av disse verdiene i våre lokale og globale samfunn. Vitenskap spiller en stor rolle i vårt daglige liv, ofte på måter som vi ikke er direkte bevisst på eller anser som gitt. Kunnskap er vesentlig for bærekraftig utvikling og bruk av våre ressurser.
 
Politiske beslutninger skal bygge på de beste, fakta-baserte resultater vi har tilgjengelig. Vitenskapelige resultater kan ikke avvises eller ignoreres hvis de er politisk upassende eller ubekvemme. 
 
Sist men ikke minst er vitenskap et globalt felt. Forskningssamarbeid ser ikke landegrenser. Når forskning angripes i et land, så angripes hele systemet. Derfor marsjerer vi verden rundt for å støtte vårt globale forskningsfelleskap. "
 
Program: Rådhusplassen i Oslo
15.00 – 15.10 Ankomst
15.10 – 15.50 Appeller & Musikk
Beate Sjåfjell (Konferansier) – Leder av Concerned Scientists Norway
Some Feather – Musikk
Marit M. Simonsen – Spaltist i Klassekampen, vitenskapsformidler og tidligere leder I Foreningen Skepsis
Trine Lise Sundnes – Leder i LO-forbundet, Handel og Kontor
Karen O´Brien – Professor ved UiO, Medgrunlegger av cChange, og internasjonal ekspert på klimaendring
Birger Svihus – Professor ved NMBU, forsker, foreleser og forfatter med fokus på ernæring
15.50 Avmarsj til Stortinget
Stortinget
16.20 Ankomst
16.30 – 17.00 Appeller & Musikk
Sunniva Rose  - Fysiker, forskninsformidler på rosablogg, radio og TV
Kunngjøres Senere – Representant fra Akademiet for Yngre Forskere
Inga Marie Nymo Riseth – Leder av Studentene og Akademikernes Internasjonale Hjelpefond (SAIH)
Diego Marin Rios – Tidligere leder i Colombias største studentorganisasjon og politisk flyktning i Norge
Mads With – Musikk
Kevin Steinman & Band – March for Science sin originale sang “Shoulders of Giants”

Les mer: http://marchforsciencenorway.com/