To nye forbundssekretærer i NTL

Teige og Skodjevåg

NTLs forbundsstyre valgte i sitt møte 12. juni 2017 Kirsten Helene Teige og Sven Ivar Skodjevåg til forbundssekretærer i NTL. Teige skal jobbe i samfunnsavdelingen, og Skodjevåg skal jobbe i studie- og organisasjonsavdelingen.

Kirsten Helene Teige er 36 år og kommer fra vervet som hovedtillitsvalgt og leder av NTL Barne- og likestillingsdepartementet(BLD), et verv hun har hatt siden 2014. Hun har blant annet jobbet i Landsforeningen for Norges Barne- og Ungdomsorganisasjoner(LNU) frem til 2009 når hun begynte i BLD. Hun har en Cand. Mag. med medievitenskap og Statsvitenskap fordypning og en master i statsvitenskap.

Sven Ivar Skodjevåg er 48 år kommer fra vervet som nestleder i NTL NAV, et verv han har hatt siden 2012. Han har sittet i NTLs landsstyre siden 2010. Sven Ivar har blant annet studert Transportøkonomi og har grunnkurs i Statsvitenskap fra høgskolen i Molde, og har deltatt på Genèveskolen. Han har også vært medlem i to av NTLs organisasjonsutvalg og har med dette inngående kjennskap til NTLs organisatoriske utfordringer.

I forbindelse med nyvalgene bytter forbundssekretær Ingerid Marie Utvik fra Studie- og organisasjonsavdelingen til Samfunnsavdelingen.