Velferdsprofitt som valgkampsak

Linn Herning

Velferdsprofitørene blir en viktig valgkampsak. Velferdsprofitørene er det synlige uttrykket for mange år med privatiseringspolitikk. Det går nesten ikke en dag uten at det kommer en sak som bekrefter det vi mener om velferdsprofitt, og et stort flertall i befolkningen er enige med oss, sa For Velferdsstatens Linn Herning på NTLs landsstyremøte onsdag.

Hele 88 prosent av befolkningen svarer at de er mot profitt i velferden, og saken vekker sterke reaksjoner. Derfor har det vært en hovedstrategi for fagbevegelsen få velferdsprofitt opp som en valgkampsak.

- Det er en voldsom kamp om virkelighetsbeskrivelsen i denne saken. Høyresiden prøver for eksempel å gjøre det til en sak om kvinnelige entreprenører, selv om de aller fleste eiere i kommersielle velferdstjenester er menn, sa Herning.

Fagbevegelsen har gitt For Velferdsstaten i oppdrag å synliggjøre venstresidens syn på denne saken. Resultatet er nettsiden velferd-uten-profitt.no Der kan du som bruker sende spørsmål til partienes aktuelle kandidater til stortinget og be dem ta stilling til velferdsprofittsaken. Resultatene kan brukes i valgkampen, i lokalmedia, og ikke minst til å holde politikerne ansvarlige for det de har svart i etterkant av valget.

- Det viktigste er å få oppmerksomhet rundt saken. Velferdsprofitørene vil helst at det ikke sies et knyst, og at de får holde på som før.

Herning mener en utfordring når vi skal sette velferdsprofitt på agendaen i valgkampen er tekniske detaljer som motstanderne våre er eksperter på, som for eksempel forskjellen på utbytte og profitt. 

- Bransjens yndlingsargument er at utbytte kun står for 0,4% av omsetningen i virksomhetene. Men utbytte er bare én av mange måter å ta ut profitt fra et selskap, og drevne velferdsprofittører tar aldri ut utbytte. De tar den ut ved internprising i kompliserte selskapsstrukturer eller på andre finurlige måter som er vanskelig å dokumentere. Våre kandidater må kunne disse tingene, og de må være forberedt på det som kommer fra en forberedt motstander, sa Herning. 


Delta i kampanjen!

http://poke.velferd-uten-profitt.no/ og https://www.facebook.com/Velferdutenprofitt/