NTLs temahefte om digital sårbarhet

Digital sårbarhet

Hvilke trusler finnes mot den offentlige digitale infrastrukturen? Hvor skal vi lagre offentlige data? Hvem skal eie og drifte offentlige systemer? Hvor går balansen mellom sårbarhets- og effektivitetshensyn? I NTLs nye temahefte om digital sårbarhet finner du NTLs meninger om dette, samt stoff om EUs personvernforordning, debatten om digitalt grenseforsvar og et intervju med tillitsvalgte i Politiet og Forsvaret.

Temaheftets innhold ble vedtatt i NTLs forbundsstyre i juni og er å anse som NTLs politikk på digital sårbarhets-feltet.

Last ned: Digital sårbarhet - Åpenhet, sikkerhet og trusselbilder i en digital forvaltning