NTL støtter de streikende sykepleierne i Kreftforeningen

Streik i kreftforeningen

Det er uakseptabelt at Kreftforeningen prøver å organisere seg bort fra sine forpliktelser overfor sine ansatte, gjennom å tilby endrede vilkår bare fordi de har skiftet arbeidsgiverforening. Det er et løftebrudd fra arbeidsgiver som har ført sykepleierne ut i streik. Kreftforeningen har lovet at ingen skulle få svekkede lønns- og arbeidsvilkår, men de har kun tilbudt dårligere vilkår og svakere avtaler.

NTL har vært i lignende situasjoner og opplevd løftebrudd ved skifte av arbeidsgiverforening. At arbeidsgiverorganisasjoner konkurrerer om å få bedrifter som medlemmer ved å tilby dårligere vilkår til de ansatte er like uakseptabelt.